AFP, hva er det? 

Avtalefestet pensjon (AFP) er en pensjonsordning som du kan få i tillegg til tjenestepensjon fra arbeidsgiver. Det finnes to AFP-varianter; livsvarig AFP og førtidspensjon AFP

Mann med kaffekopp og mobil vurderer AFP

AFP-ordningene

AFP-ordningene. Det finnes to AFP-varianter: Livsvarig AFP og førtidspensjon AFP.
  • Livsvarig AFP

Livsvarig AFP gir utbetaling livet ut, i tillegg til dine pensjonsordninger. 

Livsvarig AFP gjelder for deg som er med i AFP-avtalen i privat sektor, og for deg som jobber i offentlig sektor og som er født i 1963 og senere.

  • Førtidspensjon AFP

Førtidspensjon AFP utbetales før 67 år, og gjelder kun for ansatte i offentlig sektor som er født i 1962 eller tidligere.

Førtidspensjon AFP er en tidligpensjons-ordning for offentlig ansatte, mellom 62 og 67 år, som ønsker å trappe ned eller gå av med full pensjon.

Førtidspensjon AFP kan ikke kombineres med full jobb, og vil reduseres hvis du har arbeidsinntekt.

Ny AFP-ordning

Det er foreslått nye regler for AFP-ordningene slik at offentlig og privat AFP blir likere, og at det vil bli mulig å bytte jobb mellom offentlig og privat uten å miste AFP-pensjonen. 

Det ventes også flere regelendringer slik at flere skal få AFP. 

Nye regler vil tre i kraft etter hvert som myndighetene og partene i arbeidslivet blir enige. 

AFP pensjon

AFP står for avtalefestet pensjon, og var opprinnelig en pensjon for de som ønsket å gå av tidlig. AFP fungerte som en førtidspensjon, som du kunne få utbetalt mellom 62 og 67 år, ved å slutte i jobben.

Ny livsvarig AFP har også betydning som førtidspensjon, fordi den tas med i beregningen av om du har tjent opp nok pensjon til å ta ut alderspensjon før 67 år. Livsvarig AFP kan du ta ut fra 62 år, selv om du fortsetter i jobb.

Det er viktig å huske at ikke alle har krav på AFP. Det avhenger blant annet av hvor du jobber, hvor lenge du har jobbet der og hvor mye du har tjent.

AFP i privat og offentlig sektor

AFP i privat sektor

Kort forklart:

  • AFP i det private er en ekstrapensjon, som kan tas ut fra du er 62 år.  
  • Du kan ta ut AFP samtidig som du jobber.
  • AFP kommer i tillegg til alderspensjon fra folketrygden og tjenestepensjon.
  • Livsvarig AFP er en pensjon du får utbetalt hver måned så lenge du lever, uansett hvor gammel du blir (livsvarig ytelse).
  • Gjelder for deg som jobber i en bedrift som deltar i AFP-ordningen.

Om du kan få AFP og hva du får utbetalt avhenger av flere regler. Hvor du jobber, hvor lenge du har jobbet i bedriften, hvor stor stilling du har og hvor mye du tjener. Du må selv undersøke hvilke regler som gjelder der du jobber. 

AFP i offentlig sektor

Kort forklart:

  • Er du født i 1962 eller tidligere er AFP en førtidspensjon som utbetales mellom 62 og 67 år.  
  • Er du født i 1963 eller senere er ikke AFP en førtidspensjon. Regelverket er ikke helt avklart enda, men den nye ordningen vil bli mer lik AFP i privat sektor.

Om du kan få AFP og hva du får utbetalt avhenger av flere regler. Når du er født, hvor du jobber, hvor lenge du har jobbet i offentlig sektor, hvor stor stilling du har og hvor mye du tjener. Du må selv undersøke hvilke regler som gjelder der du jobber. 

Dette er ikke en fullstendig beskrivelse av AFP, og mangler kan forekomme. Gå inn på afp.no og norskpensjon.no for alle detaljer og regelverk rundt AFP.

"Pensjon er ikke det de fleste går rundt og tenker på hele tiden. Derfor er det lurt å bruke noen minutter på å få oversikt over pensjonen din."

- Marianne Christensen, produktsjef pensjon SpareBank 1 Forsikring.

Hva lurer andre på?

Se mer om pensjon

Pensjon fra arbeidsgiver

Hva du får i pensjon avhenger av pensjonsordningen arbeidsgiverne dine har valgt. Her kan du sjekke hva du får i pensjon fra arbeidsgiver.

Snart pensjonist?

Skal du gå av med pensjon, eller ønsker du å ta ut pensjon mens du fortsatt er i jobb? Se råd for din livsfase.

Obligatorisk tjenestepensjon

Obligatorisk tjenestepensjon (OTP) er en pensjonsordning hvor bedrifter er pålagt å spare til pensjon for de ansatte i privat sektor.

 

Ser du etter skjema som hører til pensjonsløsningene våre?

Her finner du oversikt over våre pensjonsskjema,
enten det gjelder arbeidsuførhet, dødsfall, uttak eller annet.

 

Skal du starte utbetaling av din pensjon?

Her finner du informasjon og kan starte utbetaling

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }