Pensjonskapitalbevis

Pensjonskapitalbevis er oppspart pensjon fra tidligere arbeidsforhold. Samler du pensjonskapitalbevisene på ett sted får du bedre oversikt. 

Ikke kunde i banken? 
Flytt pensjonskapitalbevisene her

Pensjonskapitalbevis? Samler du pensjonskapitalbevisene på ett sted får du bedre oversikt.
Helt gratis
Det koster ingenting å flytte pensjonskapitalbevisene over til oss.
Samle alt på et sted
Du får pensjonen utbetalt fra ett sted når du går av med pensjon.
Bedre oversikt
Du får en samlet oversikt av din pensjon i mobil - og nettbanken.
Hva er pensjonskapitalbevis?

Hva er pensjonskapitalbevis?

Pensjonskapitalbevis er et "bevis" på pensjonspenger du har opparbeidet deg i tidligere jobber du har hatt. Beviset blir opprettet hver gang du slutter i en bedrift som har innskuddsbasert pensjonsordning. Hva er innskuddspensjon?

Hvis du bytter jobb og den nye jobben også har innskuddspensjon, flyttes pensjonskapitalbeviset automatisk inn i pensjonsordningen til den nye jobben. Det skjer med mindre du aktivt har sagt du ikke vil det skal samles med resten av pensjonen på din egen pensjonskonto

Har du byttet jobb flere ganger kan du ha flere pensjonskapitalbevis. 

Et pensjonskapitalbevis kan være med investeringsvalg eller med avkastningsgaranti. Det er kun de med investeringsvalg som samles i egen pensjonskonto. 

Slutter du i en bedrift som har hybridpensjon får du et pensjonsbevis. Hvis du slutter i en bedrift som har ytelsesbasert pensjonsordning får du en fripolise. 

Har du ikke egen pensjonskonto hos oss?

Hvis jobben din ikke har innskuddspensjon hos oss, kan du flytte den hit. Les mer om egen pensjonskonto

Det lønner seg å samle pensjonskapitalbevisene

Har du flere pensjonskapitalbevis kan du samle dem hos oss. Da får du bedre oversikt. 

Har du en avtale hos oss fra før får du samme spareprofil på alle dine pensjonskapitalbevis. Er dette din første avtale hos SpareBank 1 får du en alderstilpasset spareprofil. Med alderstilpasset spareprofil får du automatisk en blanding av aksje- og rentefond. Fordelingen justeres og tilpasses med alderen din. Du kan selv endre spareprofil etter at pensjonskapitalbevisene er flyttet.

Husk å huke av for at du vil slå sammen pensjonskapitalbevisene til én felles avtale når du flytter dem, så blir det enda enklere for deg å holde oversikt over pensjonen. 

Årlig avtalegebyr
Du betaler et årlig avtalegebyr på 0,50 % av G, maks 2 % av saldo. G står for folketrygdens grunnbeløp, denne justeres 1. mai hvert år. Er du ikke eKunde, er årlig avtalegebyr 0,6 % av G, maks 2,4 % av saldo. 
 
Investeringsprofiler og forvaltningshonorar
Du kan velge mellom en rekke ferdig sammensatte pensjonsprofiler, eller du kan sette sammen din egen portefølje med fond fra Åpen meny.
 
Pensjonskapitalbevis med aktiv forvaltning:
 • SpareBank 1 Alderstilpasset: 0,67 %-1,35 %
 • SpareBank 1 Renter: 0,50 %
 • SpareBank 1 Forsiktig: 1,05 %
 • SpareBank 1 Moderat: 1,15 %
 • SpareBank 1 Offensiv: 1,25 %
 • SpareBank 1 100 % Aksjer: 1,35 %

Pensjonskapitalbevis med indeksforvaltning: 

 • SpareBank 1 Alderstilpasset: 0,50 % 
 • SpareBank 1 Renter: 0,50 %
 • SpareBank 1 Forsiktig: 0,50 %
 • SpareBank 1 Moderat: 0,50 %
 • SpareBank 1 Offensiv: 0,50 %
 • SpareBank 1 100 % Aksjer: 0,50 %

Pensjonskapitalbevis med svanemerket forvaltning:

 • SpareBank 1 Alderstilpasset: 0,50 %
 • SpareBank 1 Renter: 0,50 %
 • SpareBank 1 Forsiktig: 0,50 %
 • SpareBank 1 Moderat: 0,50 %
 • SpareBank 1 Offensiv: 0,50 %
 • SpareBank 1 100 % Aksjer: 0,50 %

Pensjonskapitalbevis med garantert avkastning: 

 • 1,30 %

Åpen meny: 

Pris avhenger av fondsvalg, fra 0,4 %- 2 % + eventuelle suksess-honorarer.

Les mer om fondene i åpen meny, de ulike porteføljene og avkastningshistorikk her

Følg pensjonskapitalbeviset ditt på nett

I nettbanken eller mobilbanken har du alltid oversikt over pensjonskapitalbevis som står hos oss. Du finner pensjonen ved å velge pensjon under sparing i menyen. Her kan du endre investeringsprofil og følge med på sparesaldoen din. 

eKunde

Som eKunde vil du til enhver tid ha avtaledokumentene dine tilgjengelige i nettbanken din. Ønsker du avtaledokumenter per post, må du ta kontakt med vårt kundesenter.

Investering og risiko

Pensjonskapitalens risiko og de fremtidige utbetalinger vil variere i takt med verdiendringen i investeringsvalget på avtalen din. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig utvikling.

Beregning av alderspensjon

Den fremtidige alderspensjonen din vil være summen av det tidligere arbeidsgivere har betalt inn, og den avkastningen du får på pensjonskapitalbeviset ditt. Pengene står i fondssparing og du har selv risikoen for eventuell negativ avkastning på sparebeløpet. Størrelsen på utbetalingen er avhengig av spareverdi ved start uttak av alderspensjon, avkastningen på ditt investeringsvalg, utbetalingstidspunkt, din uttaksgrad og utbetalingstid.

Uttak av alderspensjon

Du kan tidligst ta ut pensjonen din når du fyller 62 år, og du må selv gi oss beskjed når du ønsker å starte utbetaling. Utbetalingstiden må være over minimum 10 år og du kan tidligst avslutte utbetalingen når du er 77 år. Her kan du starte utbetaling. Har du spørsmål kan du også kontakt oss på telefon 915 02 300. 

Kontoutskrift

For at du skal kunne følge med på utviklingen på ditt pensjonskapitalbevis sender vi deg en kontoutskrift i året som viser verdiutviklingen på fondene dine. Pensjonskapitalbevis følger vilkår for innskuddspensjon. Last ned fullstendig vilkår (PDF).

 

Ansvarlig forvaltning for en bærekraftig framtid

Det skal være enkelt å ta gode bærekraftige valg når du skal spare til pensjon. Sparer du til pensjon i SpareBank 1 Forsikring kan du være trygg på at bærekraft er godt ivaretatt.

Pensjonssparing leveres av SpareBank 1 Forsikring AS

Se dine fordeler hvis du har Pensjonskapitalbevis eller Pensjonsbevis hos SpareBank 1 Forsikring AS

Har du Pensjonskapitalbevis eller Pensjonsbevis hos oss?  

Da får du rimeligere pris på privat sparing i IPS og pensjonskonto. Prisfordelen gjelder også om du er medlem av en innskuddspensjon eller hybridpensjon hos oss. 


Er du medlem i et LO-forbund?

Hva lurer andre på?

Hvor finner du pensjonskapitalbevisene dine?

norskpensjon.no finner du en oversikt over dine pensjonsavtaler. Her finner du også avtalenummer på de ulike pensjonskapitalbevisene dine. Dette nummeret trenger du for å kunne samle bevisene hos ett og samme selskap, som for eksempel oss. 


Sammenlign priser

Du kan sammenligne våre priser med priser fra andre selskaper på Finansportalen.no

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }