Spare

Det finnes ulike måter å spare på. Du kan spare på konto, i fond, kjøpe aksjer eller spare til pensjon.

Informasjon til deg som handler fond og verdipapir

Her finner du nyttig informasjon du som kunde bør kjenne til før du mottar investeringsråd eller andre investeringstjenester fra SpareBank 1 Østlandet.