Formuesrådgivning

For deg som ønsker å investere større pengebeløp for fremtiden, og samtidig ønsker en skreddersydd portefølje tilpasset dine krav til avkastning og risiko.

Du får hjelp av profesjonelle rådgivere med lang erfaring.
Du får personlig rådgivning om dine investeringer.
Du får oppfølging og rapportering tilpasset dine behov

Slik fungerer formuesrådgivning

Forvaltning av formuen din handler om å legge en langsiktig plan for fremtiden. Sammen lager vi en finansplan som danner grunnlaget for hvordan dine midler skal investeres. Finansplanen skal gi et godt bilde av hvordan risikoprofil og avkastningsforventninger er tilpasset dine behov. Denne er også et godt verktøy for fremtidige oppfølgingsmøter og rapportering.

Ta kontakt med en av våre formuesrådgivere i Oslo

Terje Lofsberg
leder formuesrådgivning
98236201
Hans Arne Trovåg
formuesrådgiver
94817494
Atle Johan Hølmen Juul
senior formuesrådgiver
91539289
Terje Baggerød
formuesrådgiver
90618228
Anette Garshol
foretningsstøtte formuesrådgivning
97791402

Ta kontakt med en av våre formuesrådgivere i Hamar

Tor Morten Nygård
banksjef kapitalmarked
91140253
Asbjørn Grønbakken
senior formuesrådgiver
90013073
Per Skattum
senior formuesrådgiver
91791633
Trond Berg Skadsdammen
senior formuesrådgiver
91838762

SpareBank 1 Markets

Verdipapirforetaket SpareBank 1 Markets tilbyr blant annet tjenester innen aksje- og kredittanalyse


Avtaler og vilkår for handel med finansielle instrumenter