Private Banking

Som Private Banking-kunde får du det beste banken har å tilby:

 • Spesialisert rådgiving
 • Effektiv formuesforvaltning tilpasset dine behov
 • Helhetlig perspektiv på dine næringsinteresser og personlige økonomi

Med sparekonto får du god rente, og pengene er raskt tilgjengelig.
Du får tilgang til bankens beste produkter og kompetanse.
Du får tett oppfølging etter grundig avdekning av dine behov.
Du får veiledning av spesialister innen flere fagområder.

Hva er Private Banking?

Private Banking er mer enn tradisjonelle banktjenester. Vi har som ambisjon å dekke behov som krever mer spisset kompetanse, og din rådgiver vil ofte være navet i et kompetansenettverk med spesialisert kunnskap innen ulike fagfelt.Vi tilbyr Private Banking til personkunder med god økonomi. I tillegg har også bedrifter, stiftelser og offentlig virksomhet mulighet til å benytte seg av vår forvaltningsløsning.

 • Prosjektfinansiering
 • Formuesrådgivning
 • Juridisk bistand
 • Forsikringstjenester

Fordeler med Private Banking

Som Private Banking-kunde får du tilgang til et utvidet produkt- og tjenestetilbud. Tjenestene er satt sammen for å dekke behov hos personer med stor og/eller kompleks økonomi. 

Vi er tett på, og følger opp dine investeringer og øvrige avtaler.

Du får blant annet:

Din personlige rådgiver skal ha oversikt over din totaløkonomi, både privatøkonomi og holdingselskap. Du får blant annet hjelp med: 

 • Formue- og investeringsløsninger
 • Finansiering
 • Pensjon
 • Generasjonsskifte

Gjennom rådgiveren får du også tilgang til et stort kontaktnettverk med spisskompetanse på relevante fagfelt, både i banken og gjennom våre datterselskap.

Din personlige rådgiver er ditt kontaktpunkt for tilgang på spesialister. Vårt nettverk har en regional forankring, som gir rask tilgang til riktig spesialistkompetanse. Lokal tilknytning og tilgjengelighet er i tillegg avgjørende for at vi skal kunne betjene deg effektivt og med god kvalitet.

For deg som ser etter en langsiktig samarbeidspartner for hele familien, kan vi tilby:

 • Spesialisert kompetanse for komplekse utfordringer som familier med stor økonomi står overfor.
 • Forvaltning av familieformuer som ivaretar familiens samlede virksomhet, på tvers av generasjoner.
 • Generasjonsskifte

Advokatfirmaet Legalis, SpareBank 1 ForretningsPartner Østlandet og KPMG Law er blant våre samarbeidspartnere. Sammen med dem kan vi hjelpe deg med: 

 • Testament og arv
 • Fremtidsfullmakt
 • Samboerkontrakt
 • Regnskaps- og skatterådgiving

Gjennom vårt meglerbord for aksjer, renter og valuta har du kort vei til kjøp og salg av verdipapirer. Våre meglere har lang og bred erfaring fra markedet, og tilpasser rådgivningen etter dine investeringsmål.

Vi har god kunnskap om selskapene på Oslo Børs, valuta, rentemarkedet og hvilke forhold du bør ta hensyn til før du investerer. Meglerne våre hjelper deg å ta de best egnede investeringsbeslutningene.

Du får tilgang til meglere hos EiendomsMegler 1 med spesialkompetanse på øvre sjikt av boligmarkedet.


Private Banking-rådgivere

Even Granheim
leder Private Banking
97485916
Arne Endreson
banksjef Private Banking
95122101
Anders Odden
private banker
95123048
Gunnar Østebrød
private banker
41522935
Harald Jorkjend
private banker
90546916
Lars Johnsrud Kristiansen
private banker
92671303
Mats Lund Vangen
senior private banker
95774495
Nils Anders Helset
senior private banker
90540788
Viggo Amandus Elstad Strømsnes
private banker
95285922
Øystein Johnsen
private banker
90161469

Verdier og verdensbilder

Verdier og verdensbilder er en webinar-serie med Norges fremste økonomi-eksperter. De gir deg dypere innsikt i aktuelle saker som preger børsene verden over.

Video placeholder image

I denne smakebiten møter du radarparet Harald Magnus Andreassen og Peter Hermanrud i samtale med John Gunnar Eggen om "Hvordan lykkes som investor".
Få tilgang til vår beste kompetanse og de beste løsningene

Formuesrådgivning

Du får hjelp til dine investeringer av profesjonelle og erfarne rådgivere.

Regnskaps- og skatterådgivning

Du får hjelp med alt du trenger rundt skatt, arv og regnskap.

Aksje- og kredittanalyse

Du får tjenester innen blant annet aksje- og kredittanalyse hos SpareBank 1 Markets.

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }