Indeksfond

Indeksfond passer for deg som er opptatt av lave kostnader, enten du er nybegynner eller en erfaren fondssparer. 

Indeksfond passer for deg som er opptatt av lave kostnader, enten du er nybegynner eller en erfaren fondssparer.
Følger markedet
Målet er å gjenskape avkastningen i markedet fondet følger.
Lave kostnader
Du får mer igjen for sparepengene dine.
Sprer risikoen
Du sprer sparingen din i flere selskaper.
illustrasjon: indeksfond

Hva er indeksfond?

Indeksfond er en form for aksjefond som følger en referanseindeks, som Hovedindeksen på Oslo Børs eller verdensindeksen. Målet er å gjenskape avkastningen i den delen av aksjemarkedet som fondet følger.  

Indeksfond har typisk lave kostnader da det ikke er noen forvaltere som aktivt tar stilling til hvilke aksjer som skal kjøpes og selges. 

Forskjellen på indeksfond og aktivt forvaltede fond.

Globalt indeksfond

Velger du å spare i et globalt indeksfond, sprer du sparingen din på tvers av land, regioner eller bransje.

Globale indeksfond forsøker å gjenskape verdiutviklingen på de største selskapene over hele verden. I hovedsak er det to typer globale indeksfond:

 • Hele verden, alle land: ACWI (All country world index)
 • Modne markeder, for eksempel Vest Europa, Australia, Canada, Hong Kong, Japan, New Zealand, Singapore, og USA: MSCI World.

Du kan også spare i norske indeksfond. Da sparer du i fond som investerer i et utvalg av selskapene på Oslo Børs. 

Beste indeksfond?

Beste indeksfond?

Det finnes flere ulike indeksfond å velge mellom. De globale indeksfondene følger forskjellige aksjeindekser, det gjør at verdiutviklingen kan variere noe. Over tid er det de med lavest pris som har best forutsetninger for å gi deg best avkastning.


SpareBank 1 Indeks Global

SpareBank 1 Indeks Global er et globalt indeksfond, som inngår i fondspakken SpareBank 1s utvalgte. Fondet består av rett under 1500 selskaper som oppfyller kravene våre for ansvarlig forvaltning. 

SpareBank 1 Indeks Global følger referanseindeksen MSCI World ESG Universal Select. Det betyr at fondet utelukker selskaper som ikke lever opp til fondets krav til miljø, sosiale- og styringsmessige forhold.

SpareBank 1 Indeks Global passer for deg som ønsker

 • lave kostnader
 • god risikospredning

Fordeler og ulemper med indeksfond

Både indeksfond og aktivt forvaltede fond kommer med fordeler og ulemper for deg som sparer.

Fordeler og ulemper med indeksfond

Fordeler med indeksfond

 • Indeksfond er enkelt, og du vet hva du får. Målet er å gjenskape avkastningen i den delen av markedet fondet følger. 
 • Går markedet bra, går fondet bra. 
 • Gode indeksfond er relativt enkle å identifisere, om du vet hvilken del av aksjemarkedet du ønsker å følge.
 • Forvaltningen av indeksfond er i stor grad automatisert med datamaskiner og kostnadene er derfor relativt lave.

Ulemper med indeksfond

 • Ulempen med indeksfond er at du ikke vil få bedre avkastning enn indeksen som fondet følger, i motsetning til aktivt forvaltede fond som forsøker å skape bedre avkastning enn referanseindeksen.
 • Indeksfond består ofte av mange selskaper og det kan være utfordrende å vite hvordan alle fondene står seg på for eksempel bærekraft. 
 • Du risikerer å få overprisede selskaper med dårlige fremtidsutsikter med på lasset.
 • Selv om det er lett å finne gode indeksfond, er det ikke lett å vite hva slags indeksfond du skal spare i. Utvalget er stort og fondene følger forskjellige aksjeindekser.

Hva lurer andre på?

Lær mer om fondssparing

Her finner du det du trenger å vite om fondssparing. Kom i gang du også, så når du dine mål og drømmer fortere. 

Dame sitter oppå pengestabel.

Kort om avkastning
Historisk avkastning for fond er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning avhenger blant annet av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

For deg som handler fond og verdipapir
Se avtaler og retningslinjer


{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }