Fastrenteinnskudd

Skal du spare et større beløp kan du få bedre rente ved å binde den i en avtalt periode.

Du får en trygg og forutsigbar avkastning.
Mulighet for høyere avkastning enn på flytende rente.
Du vet hvilken rente du får over lengre tid.

Hvordan fungerer fastrenteinnskudd?

Med et fastrenteinnskudd binder du pengene og renten i en avtalt periode. Denne perioden kan være 6, 12 eller 24 måneder. 

Renten i bindingstiden påvirkes ikke selv om renten i markedet endres, dermed vet du på forhånd hva du får i avkastning.


Rente og vilkår

1,00 %
  • Minsteinnskudd er 50.000 kroner
  • Ved 6 måneders bindingstid er renten 0,70 %, ved 12 måneders bindingstid 1,00 % og ved 24 måneders bindingstid er renten 1,25%.
  • Maksimalt totalt innskudd er 8 millioner kroner
  • Ved uttak i bindingsperioden påløper gebyr på 2 % av uttaksbeløpet beregnet fra uttakstidspunktet fram til bindingstidens sluttdato.

  

Bruk

Du kan ikke sette inn eller ta ut penger på kontoen i løpet av bindingstiden. Dersom du likevel må foreta uttak før bindingstiden er slutt, må du betale et uttaksgebyr. Gebyret beregnes av uttaksbeløpet for resten av bindingstiden.

Rente

Avkastningen er avhengig av rentesatsen på det tidspunkt som avtalen blir inngått. Renter krediteres kontoen på utløpsdato. Dersom avtalen går over to kalenderår, vil rentene utbetales ved årsslutt og ved avtalens utløp.Sammenlign priser

Du kan sammenligne våre priser med priser fra andre selskaper på Finansportalen.no