Fastrenteinnskudd

Skal du spare et større beløp, kan du få bedre rente ved å binde pengene og renta i en avtalt periode. 

Du får en trygg og forutsigbar avkastning.
Du velger en bindingstid som passer for deg.
Du vet hvilken rente du får over lengre tid.

Rente og vilkår

3,45 %
  • Minsteinnskudd er 50.000 kroner
  • Ved 6 måneders bindingstid er renten 3,05 %, ved 12 måneders bindingstid 3,45 % og ved 24 måneders bindingstid er renten 3,50%.
  • Maksimalt totalt innskudd er 8 millioner kroner
  • Ved uttak i bindingsperioden påløper gebyr på 2 % av uttaksbeløpet beregnet fra uttakstidspunktet fram til bindingstidens sluttdato.

  

Bruk

Du kan ikke sette inn eller ta ut penger på kontoen i løpet av bindingstiden. Dersom du likevel må foreta uttak før bindingstiden er slutt, må du betale et uttaksgebyr. Gebyret beregnes av uttaksbeløpet for resten av bindingstiden.

Rente

Avkastningen er avhengig av rentesatsen på det tidspunkt som avtalen blir inngått. Renter krediteres kontoen på utløpsdato. Dersom avtalen går over to kalenderår, vil rentene utbetales ved årsslutt og ved avtalens utløp.

dame-stue-mobil

Hvordan fungerer fastrenteinnskudd?

Med et fastrenteinnskudd binder du pengene og renta i en avtalt periode, ofte 6 eller 12 måneder. 

Renta du får i bindingstiden blir ikke påvirket av at renta i markedet endrer seg. Dermed vet du på forhånd hva du får i avkastning. 


Sammenlign priser

Du kan sammenligne våre priser med priser fra andre selskaper på Finansportalen.no