Spare på konto

Grønt fastrenteinnskudd

Er du opptatt av hva sparepengene dine bidrar til? Med grønt innskudd er du sikret at de støtter en grønnere fremtid.

Du får en trygg og forutsigbar avkastning
Pengene dine bidrar til å gjøre det enklere å ta grønne valg
Du er med på å finansiere bærekraftig fremtid

Priser og vilkår

3,80 %
  • Minsteinnskudd er 50.000 kroner
  • Maksimalt totalt innskudd er 8 millioner kroner
  • Renten 3,80 % gjelder 12 måneders bindingstid
  • Ved uttak i bindingsperioden påløper gebyr på 2 % av uttaksbeløp beregnet fra uttaksperioden fram til bindingstidens sluttdato.

Hvordan fungerer fastrenteinnskudd?

Vi ønsker å bidra til en mer bærekraftig fremtid ved å stimulere andre til å ta gode miljøvalg. 

Med et fastrenteinnskudd binder du pengene og renten i 12 måneder. Renten i bindingstiden påvirkes ikke selv om renten i markedet endres, dermed vet du på forhånd hva du får i avkastning.

Bærekraft i alt vi gjør

Helt fra de små sparebankenes tid har bankens formål vært å ta del i samfunnsutviklingen som en engasjert og ansvarlig samfunnsaktør. I dag gjenspeiles dette i visjonen Sammen om å skape og vår ambisjon Bærekraft i alt vi gjør.