Bli disponent og hjelp noen i mobilbanken eller nettbanken

En disponent er en som har tilgang til en annens konto fra sin egen mobilbank eller nettbank - og kan hjelpe med å ha oversikt på kontoen eller betale regninger.

men with a laptop

Hvordan få tilgang til en annens konto

Om du ønsker å få tilgang til en annens konto kan du ikke bestille dette selv. Det er eier av kontoen som må bestemme hvilke kontoer som skal deles og hvordan.

Som kontoeier kan du velge om det bare gjelder å gi noen tilgang til kontoutskriften fra kontoen, eller om den du deler med skal være en disponent og kunne betale regninger og ha samme tilgang som deg.

Du kan også dele konto med en som ikke er kunde hos oss. Den du deler med vil da kunne logge seg inn i vår nettbank og mobilbank.


Datamaskin

Er du verge for en person over 18 år?

Slik kan du bestille nye produkter, opprette Avtalegiro eller slette deg som disponent.


Hva lurer andre på?