Leie til eie

Har du en boligdrøm, men mangler egenkapital? Med leie til eie kan du leie en bolig i en periode, samtidig som du sparer for å kjøpe den. 

Leie til eie. Ungt par med boligdrøm.

Hva er leie til eie?

Leie til eie er et felles konsept mellom tre parter: Boligkjøper, utbygger av boligprosjekter og rådgiver i banken.

  • Leie til eie passer for deg som ikke har spart opp nok egenkapital for å få boliglån til å kjøpe bolig. 
  • Utbygger har et utvalg boliger tilgjengelig for leie til eie. Du inngår en avtale om å leie boligen mens du sparer opp egenkapital til å kjøpe boligen, til en avtalt pris frem i tid.   
  • Når du har inngått avtale om leie til eie, får du hjelp av en rådgiver i banken med å legge en plan for sparing til egenkapital.

For å kunne bli en del av konseptet leie til eie må du ha god nok inntekt til å betale husleien i leieperioden, samtidig som du sparer opp den egenkapitalen du trenger for å kjøpe boligen frem i tid. 

Hvorfor leie til eie? 

For mange er det vanskelig å spare opp nok egenkapital til første bolig. Både banken og utbyggere ser at dette er en økende utfordring. Spesielt for førstegangskjøpere. Derfor ønsker vi å bidra til å gjøre det enklere å få kjøpt egen bolig gjennom ordningen leie til eie. 

Samarbeidspartnere:

TRYSILHUS

Interessert i leie til eie? Slik går du frem:

Svar på spørsmål om leie til eie

Hva koster det med leie til eie?

Hva det koster avhenger av hvilket prosjekt du er interessert i, og hvilken leiepris denne boligen har. Hvordan markedet svinger vil også påvirke hvor lenge du må spare og hvordan utfallet blir for deg. Ta kontakt med megler for det aktuelle prosjektet. 

kalkulator illustrasjon - hva koster det med leie til eie?

Er du utbygger med boliger til konseptet? 

Helt fra de små sparebankenes tid har bankens formål vært å ta del i samfunnsutviklingen som en engasjert og ansvarlig samfunnsaktør.

Er du som utbygger interessert i å være med på utviklingen sammen med oss? Har du boliger du kan gjøre tilgjengelig for konseptet leie til eie? Ta kontakt for en prat om det praktiske! 

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }