Bil, verksted og transport - forsikringer

Enten bedriften driver med person- eller varetransport, verksted, budfirma eller forhandler kjøretøy, er det flere forsikringer som kan være kritiske om noe skulle skje.


Driver du som selvstendig næringsdrivende? 
Les mer om enkeltpersonforetak

Må ha

Lovpålagte og kritiske forsikringer for bedrifter som har ansatte og registrerte kjøretøy. 
 

 • Yrkesskadeforsikring
  Bedrifter med heltids- og deltidsansatte er lovpålagt å ha yrkesskadeforsikring.
 • Bilforsikring
  Har de ansatte firmabil, eller har dere varebiler e.l. er det lovpålagt med forsikring.
 • Lastebilforsikring
  Forsikringen kan tilpasses bedriftens behov og dekker mer enn bare lovpålagt ansvarsforsikring.
 • Bussforsikring
  Forsikringen dekker den obligatoriske ansvarsforsikringen for registrerte busser.

Bør ha

Våre bedriftsforsikringer kan tilpasses arbeidet bedriften utfører og utstyret bedriften eier.
 

 • Ansvar
  Et erstatningskrav kan i verste fall føre til konkurs. Ansvarsforsikring er bedriftens "livsforsikring".
 • Løsøre/eiendeler
  Forsikringen dekker blant annet verktøy, maskiner og annet utstyr som bedriften eier.
 • Transportforsikring
  Forsikringen dekker transportører som frakter egne varer. Enkeltforsendelser eller årsavtale.
 • Avbruddstap
  Skade på bygninger eller eiendeler kan få store økonomiske konsekvenser.
 • Godsansvar
  Forsikringen omfatter det rettslige ansvar som kjøretøyeier eller sjåfør har for skade på gods.
 • Helse/behandling
  Med helseforsikring gir du dine ansatte trygg og rask behandling i det private helsevesenet.

Kan ha

Personalforsikringer er en ansattgode som gjør bedriften til en mer attraktiv arbeidsplass.
 

 • Gruppeliv
  Med gruppelivsforsikring får familien til den ansatte økonomisk hjelp hvis den ansatte dør.
 • Fritidsulykke
  Har du yrkesskade kan du også utvide til fritid. Da er dine ansatte dekket hele døgnet.
 • Reise
  Dekker jobbreiser for den ansatte. Kan utvides med fritidsreiser for hele familien.
 • Annen sykdom
  Forsikringen dekker dine ansatte ved av andre sykdommer enn yrkessykdommer.
 • Uføre
  En ansatt som blir arbeidsufør, vil måtte leve av omtrent halvparten av tidligere inntekt.

 


Totaltilbud

Ønsker du en gjennomgang og et totaltilbud på bedriftens forsikringer?
 


Har du hatt uhell eller skade?