Godsansvarsforsikring

Har du forsikret kjøretøyet hos oss kan du kjøpe godsansvarsforsikring som tilleggsforsikring. Godsforsikringen dekker skade og forsinkelse på varene.

mann i et lager laster varer med godsforsikring fra truck
Dekker skade på gods oppstått under lasting, kjøring og lossing.
Dekker følgene av forsinket levering.
Godsforsikringen gjelder i hele Europa.

Hva dekker godsansvarsforsikring?

Godsansvarsforsikringen dekker det rettslige ansvaret som eier av kjøretøyet eller sjåfør har for skade på varer og gods, samt forsinket levering.

Dekninger Godsansvar
Ansvar for skade på gods under lasting
Ansvar for skade på gods under kjøring til avlastningsstedet
Ansvar for skade på gods under lossing
Ansvar for følgende av forsinket levering

Godsansvarsforsikring vs transportforsikring?

Enkelt forklart ligger forskjellen mellom godsansvarsforsikring og transportforsikring i hvem som frakter varene som skal forsikres. Altså om du transporterer egne varer eller frakter varer for dine kunder.

Godsansvarsforsikringen dekker det rettslige ansvaret du som sjåfør eller eier av kjøretøyet har etter vegfraktloven, for skade på varer du transporterer for andre – med eget kjøretøy. Transportforsikringen dekker skade på egne varer, uavhengig av hvem som transporterer dem.

Altså passer godsansvarsforsikring for deg som frakter varer for dine kunder, mens transportforsikring passer deg som transporterer egne varer.
 

bedriftsrådgiver står og forklarer med pc i den ene hånden og viser med den andre

Erstatningsberegning

Erstatningsberegningen følger bestemmelsene i lov om vegfraktloven. 

Standard erstatning ved innenriksbefordring er satt til maksimalt 17 SDR (special drawing rights) per kg skadet eller tapt gods. Ved internasjonal befordring er standarderstatningen satt til maksimalt 8,33 SDR per kg skadet eller tapt gods. Forsikringssummen kan økes ved å inngå særskilt avtale.

Det gis kun erstatning for lovlig lasteevne. Frakt-, tollavgifter og andre fraktkostnader erstattes helt ut ved totaltap og forholdsvis ved delvis tap.

Renter erstattes etter § 36 i vegfraktloven.

 


Pris på godsforsikring?

Ønsker du hjelp til å tilpasse godsforsikringene våre til din bransje og bedrift? Kontakt oss så hjelper vi deg å skreddersy forsikringene til dine behov. 
 

Hva lurer andre på?


Har du hatt skade eller forsinkelse?

Ønsker du skademeldingsskjema?

Forsikringsselskapet vårt er Fremtind Forsikring

Du kjøper forsikringen din hos SpareBank 1, og den dagen du må bruke den, kontakter du forsikringsselskapet vårt Fremtind Forsikring.

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }