Transaksjonsrådgivning og M&A

Vi har fagekspertisen som sikrer deg trygg finansiell rådgivning.

 • Spesialkompetanse på kjøp og salg av virksomheter og transaksjonsrådgivning.
 • Rådgivere med bred bakgrunn og lokal tilstedeværelse.
 • En del av regionens største finanshus.
Eierskifte

Vi hjelper deg med

Pengestabel.

Verdivurdering

Verdsettelse er et tema som krever en grundig forståelse av markedet, selskapet, konkurrenter, samt finansiell og ikke-finansiell informasjon.

Vi leverer objektive og uavhengige verdivurderinger av hele eller deler av selskapet ditt. Vi jobber ut ifra anerkjent metodikk, med fokus på forståelse av verdidrivere i forbindelse med kapitalutvidelse, kjøp/salg av aksjer, fusjon/fisjon og lignende.

Vi bidrar med

 • Kommersielle transaksjoner (kjøp/salg av aksjer, fusjon/fisjon el.)
 • Fairness opinions (uavhengig parts vurdering av pris)
 • Regnskap og skatt (PPA, impairment test, §3-8 mv.)
horn-rosa

Transaksjonsrådgivning

En finansiell gjennomgang av ditt selskap gjennomføres for å sikre riktig informasjon i en oppkjøps- eller salgsprosess. Du får verdifull innsikt, som hjelper deg ta lønnsomme beslutninger.

Vi jobber tett sammen med kunden og andre rådgivere i prosessen, noe som sikrer en effektiv prosess. En ryddig prosess og trygg informasjon er nøkkelen for en godt gjennomført transaksjon.

Vi bidrar med

 • Klargjøring, og gjennomføring av finansiell due diligence
 • Salgsbistand
 • Etablering og kvalitetssikring av datarom
 • Utarbeidelse av databok
 • Beregning av kjøpesum
 • Modellering og analyse
Dokument.

M&A (Kjøp og salg)

Vi jobber med selskaper av alle størrelser som enten skal kjøpe opp, diversifisere
eller selge virksomheten.

Med god prosjektledelse strukturerer vi prosessen fra start til mål, for en mer oversiktlig transaksjon. Dette øker sannsynligheten betydelig for å finne den beste eieren for å utvikle selskapet ditt videre, samtidig som du oppnår best mulig betingelser.
 

Vi bidrar med

 • Kjøp og salg av virksomhet
 • Søk etter oppkjøpskandidater
 • Fusjon med annet selskap
 • Management buyout
 • Søk etter strategiske investorer

Rådgivere som kjenner Midt-Norge

Med mange års erfaring fra Midt-Norsk næringsliv kjenner vi i SMN Deals bransjene, behovene og mulighetene i regionen godt. Vår lokale tilstedeværelse og nære samarbeid gir deg det beste utgangspunktet.

Møt oss gjerne for en prat om hva vi kan hjelpe deg med.


Snakk med oss om M&A

Morten Gillebo
Leder, SMN Deals
Tlf. 940 11 187
Berdon Sønderland
Leder M&A
452 63 310
Anders Lysholm Lian
Manager
Tlf. 977 29 470
Sondre Haffner Slørdal
Manager
Tlf. 988 38 665
Magnus Telebond
Senioranalytiker
Tlf. 922 36 481
Sindre Hestmo
Senioranalytiker
Tlf. 412 59 209
Sander Bjerkholt Dørum
Analytiker
932 36 969

Skal du kjøpe eller selge næringseiendom?

I samarbeid med EiendomsMegler 1 Næringsmegling hjelper vi deg med kjøp og salg av alle typer utviklings-, næringseiendommer og boligutviklingsprosjekter i hele Midt-Norge.

EiendomsMegler 1 Midt-Norge gjennomfører markedsanalyser, verdivurdering og ønsker å være sparringspartner og strategisk rådgiver.

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }