Bærekraftsrapportering og rådgivning

Vi vet at ulike bedrifter har ulike behov – uansett hvor langt du har kommet med bærekraftsrapporteringen kan vi hjelpe.

 • Utarbeidelse av energi- og klimaregnskap
 • Bærekraftsrapportering
 • Implementering av bærekraft i bedriften

Dette kan du få hjelp med:

Ulike bedrifter er i forskjellige faser med tanke på hvor langt man har kommet med bærekraftsarbeidet. Basert på bedriftens behov velger du hva dere trenger hjelp til.

Få oversikt over hvor bedriften er i dag, hvordan konkurrenter og kunder jobber, samt hvilke krav og forventninger bedriftens investorer har. 

Noen av analysene vi kan hjelpe med:

 • Vesentlighet- og interessentanalyse i tråd med GRI (Global Reporting Initiative).
 • Risikobaserte aktsomhetsvurderinger som går på menneskerettigheter og ansvarlige arbeidsforhold i leverandørkjeden, i tråd med Åpenhetsloven.
 • Scenarioanalyse til strategiprosesser.
 • ESG Due Dilligence
  En ESG-analyse i forbindelse med transaksjoner, emisjoner og børsnoteringer.
 • Taksonomivurdering
  Vi hjelper selskapet med å analysere status opp mot EU-taksonomien og hvilke muligheter som finnes for tilpasning.

Hvordan kan bærekraft bli et konkurransefortrinn for dere? Vi planlegger, leder og bidrar inn i strategiprosesser for å gjøre arbeid med bærekraft til noe som er lønnsomt for virksomheten.

Få hjelp til å:

 • Finne muligheter for bærekraftig lønnsomhet.
 • Sette riktig ambisjonsnivå for å sikre lønnsomhet.
 • Lage strategi-veikart med detaljerte tiltak og KPIer, samt knytte viktige tema som klima, miljø og menneskerettigheter til den overordnede strategien. 
 • Sette konkrete mål til eksempelvis utslipp, likestilling og HMS.
 • Integrere bærekraft som en del av bedriftens strategi. 

Vi er med dere hele veien og gir støtte i prosjekter for implementering og videreutvikling av bærekraftsarbeidet.

Dette kan innebære:

 • Innarbeide bærekraft i bedriftens styringssystem.
 • Utarbeide, revidere og videreutvikle styringsdokumenter.
 • Heve kompetansenivået gjennom opplæring for bærekraftsansvarlige, ansatte, ledelse og styret.
 • Tilpasning til EUs taksonomi for bærekraftige økonomiske aktiviteter. 

Vi hjelper til med å utarbeide rapporter i tråd med lovkrav og bedriftens behov. 

Dere kan få hjelp med:

 • GRI (Global Reporting Initiative) – Den ledende og mest brukte standarden for bærekraftsrapportering.
 • TCFD – Ledende standard for rapportering på klimarisiko.
 • CDP – Klimarapportering. 
 • GHG-protokoll – Klimaregnskap.
 • SFRD, PRI og PRB – Rapportering for kapitalforvaltere og banker.
 • Åpenhetsloven – Rapportering knyttet til risiko for brudd på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i leverandørkjeden.
 • Regnskapsloven § 3-3c (samfunnsansvar) og likestillingsloven.
 • CSRD – EUs kommende lovpålagte bærekraftsrapportering. 

Hvorfor jobbe med bærekraft?

 • Ved innføring av bærekraftsdirektivet (CSRD, Corporate Sustainability Reporting Directive), vil norske virksomheter møte nye krav til bærekraftsrapportering. I første omgang gjelder dette større børsnoterte selskaper, og deretter vil mindre og mindre bedrifter bli pålagt rapportering. Krav om bærekraftsrapportering vil også komme i kunde-leverandør-kjeden. 
 • Kunder, leverandører, ansatte, myndigheter og andre interessenter stiller stadig større krav til at bedrifter arbeider systematisk og etterprøvbart med bærekraft. Grønn omstilling vil bidra til å opprettholde konkurransekraft i markedet, og bedrifter som lykkes med denne omstillingen er morgendagens vinnere. Bærekraftsrapportering og grønn omstilling vil også posisjonere bedriften som en attraktiv arbeidsplass og gi tilgang på mer kapital og rimeligere finansiering.
 • Det skal lite til for å komme i gang. Start med å forstå det store bildet og implementer bærekraft i bedriften steg for steg. Ved å involvere de ansatte fra start kan bærekraft bli en del av bedriftens kultur, noe som igjen kan gi flere muligheter. 

Åpenhetsloven fører til strengere krav 

Åpenhetsloven stiller strengere krav til bedrifters åpenhet og ansvarlighet. Loven sier at bedrifter skal redegjøre for sitt arbeid med å sikre grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold internt i bedriften, hos forretningsforbindelser og i sin leverandørkjede. Vi har rådgivere med spesialkompetanse som kan bistå i arbeidet med åpenhetsloven. Sammen finner vi den løsningen som passer best for dere. 


Kontakt en bærekraftsrådgiver

Ingvild Fladvad Størdal
Leder bærekraftsrapportering
Tlf. 452 58 871
Michael Myrvold Jenssen
Fagansvarlig bærekraft
Tlf. 916 87 723
Fredrik Bekken
Rådgiver bærekraft
Tlf. 941 59 440
Ingrid Nikolaisen
Rådgiver bærekraft
Tlf. 476 19 454
Sander Holen Lorentzen
Rådgiver bærekraft
Tlf. 976 42 688

Lang erfaring med bærekraft

I SpareBank 1 Regnskapshuset SMN AS har vi jobbet med bærekraftsrapportering siden 2018, da vi etablerte samarbeid med NTNU, Sintef og Regnskap Norge for å bli en strategisk partner for grønn omstilling i bransjen. I 2021 var vi det første regnskapsbyrået i Norge som utarbeidet et energi- og klimaregnskap i henhold til GHG-protokollen.