Tenke nytt og bærekraftig?

Vi skal hjelpe bedrifter i Midt-Norge å lykkes. Et viktig premiss for å lykkes, også i fremtiden, er å finne muligheter for grønn vekst, og å utvikle disse. Her finner du tilbud, tips, inpirasjon og råd.

Innovasjonskurs: Hvordan lage business av bærekraft?

Vil du lære å finne muligheter for bedriften din i det grønne skiftet? Slik at dere kan havne i forkant av konkurrentene, og skape grønn og lønnsom vekst? Da er dette innovasjonskurset for deg. Gjennom vårt samfunnsutbytte dekker vi 75 % av prisen for å delta, uavhengig av bankforhold. 

Video placeholder image

Midtnorsk bærekraftsbarometer

Hvordan går det egentlig med det grønne skiftet for næringslivet her i Midt-Norge? Hvordan ligger de forskjellige bransjene an? Har vi kommet godt nok i gang? Bærekraftsansvarlig i SpareBank 1 SMN, Jan-Eilert Nilsen (bildet) forteller hvor mulighetene ligger.

Bærekraftige bedriftshistorier

Løsningene kommer fra Midt-Norge. Her er noen eksempel på lokale bedrifter som har tenkt nytt, bærekraftig, og lønnsomt.

Video placeholder image

Norges svar på klimakrisen

På en odde i Trøndelag finnes verdens største fabrikk for flytende biogass. Slik kunne gründerne bygge en helt ny grønn industri, og dermed skape grunnlaget for en ny sirkulær bioøkonomi.

Video placeholder image

Søker etter den originale råvaren

På Røros ligger Norges fremste og største øko-meieri. Her bærer de arven fra tradisjonsrike oppskrifter inn i en ny verden, samtidig som de gjør alt for å fortsette å gå "I takt med naturen" også inn i fremtiden.

Video placeholder image

Nytt liv til snåle grønnsaker

Gründerne Ragnhild og Jonas Viken, og Bjørnar Buserud, har skapt suksess og arbeidsplasser på Frosta. Samtidig har de drastisk redusert matsvinn, og fått flere til å velge grønt i matbutikken.

Video placeholder image

Havets gull bygger bygd og by

Kan en oppdrettsbedrift bidra til omstilling i sin bransje? Hvordan kan bedrifter bygge lokalsamfunn i distriktene? Hvordan kan store investeringer bygge en bedre fremtid?

Få hjelp til å lykkes med bedriften

Våre bedriftsrådgivere har både erfaring og kunnskap om hvordan du kan starte en bedrift, vokse eller endre. De brenner litt ekstra for bærekraftige løsninger, særlig om de er her i Midt-Norge. Vårt beste tips er å snakke med oss fra starten av.

Grønn objektsfinansiering

Ønsker bedriften å velge mer miljøvennlige løsninger? Vi tilbyr gunstig finansiering av elektrisk utstyr og kjøretøy, og leasingavtale på solcellepanel. 

Vi følger, og oppfordrer andre til å følge, UN Global Compacts sine 10 prinsipper for bærekraft (over). Prinsippene dekker menneskerettigheter, standarder for arbeidslivet, miljø og bekjempelse av korrupsjon. 

Prinsipper for bærekraft

  1. Vi skal støtte og respektere vern om internasjonalt anerkjente menneskerettigheter, og
  2. påse at vi ikke medvirker til brudd på menneskerettighetene.
  3. Vi skal holde organisasjonsfriheten i hevd og sikre at retten til å føre kollektive forhandlinger anerkjennes i praksis,
  4. sikre at alle former for tvangsarbeid avskaffes,
  5. sikre at barnearbeid reelt avskaffes, og
  6. sikre at diskriminering i arbeidslivet avskaffes.
  7. Vi skal støtte en føre-var-tilnærming til miljøutfordringer,
  8. ta initiativ til fremme av økt miljøansvar, og
  9. oppmuntre til utvikling og spredning av miljøvennlig teknologi.
  10. Vi skal bekjempe enhver form for korrupsjon, herunder utpressing og bestikkelser.