Hvordan skape business av bærekraft?

Vil du lære å finne muligheter for bedriften din i det grønne skiftet? Slik at dere kan havne i forkant av konkurrentene, og skape grønn og lønnsom vekst? Da er dette innovasjonskurset for deg.

Innovasjonskurs i grønn vekst

Vårens kurs er fullbooket. Meld gjerne interesse for å delta på fremtidige kurs. 

Sammen med erfarne Æra kan vi nå tilby et helt spesielt og viktig kurs for bedriftsledere og nøkkelpersoner i midtnorske bedrifter. Her læres nye, innovative, og strategiske måter å tenke på. Det blir også kunnskaps- og erfaringsdeling, og vi vil se på konkrete eksempler fra regionale, norske og internasjonale bedrifter.

Gjennom vårt samfunnsutbytte dekker vi 75 % av prisen for å delta, uavhengig av bankforhold.

Dette inneholder kurset

Bærekraft og ny grønn vekst er målet, innovasjon er verktøyet. Innovasjonskurset vil ha et ekstra fokus på; Hvordan utvikle sirkulære forretningsmodeller? Og hvordan bruke teknologi som en muliggjører for ny vekst?
 
Kurset inkluderer: 
  • Tre samlinger på til sammen fire hele kursdager - se datoer i oversikten over kursdagene lenger ned.
  • Todagers reise til Stokkøya.
  • Dypdykk i strategisk innovasjonsprinsipper, prosess, caser og verktøy.
  • En til en sparring for å sette fokus.
  • En til en sparring på eget prosjekt.
  • Artikler, innovasjonsmagasin og litteraturliste.
  • Tilgang på nettverk med tidligere deltakere.

Innovasjonskurset vil inkludere et frokostmøte som kick-off, og så fire kursdager fordelt på tre samlinger. Frokostmøtet og de to første samlingene vil holdes i Trondheim, den tredje samlingen vil gå over to dager på Stokkøya, med overnatting og sosialt opplegg på kveldene. 

Det vil også opprettes en felles gruppe på linkedin/facebook for deling og dialog i mellom samlingene. 

Kick-off 31.mars // Intro til kurset

Hensikten med dette møtet er å sette gruppen, å bli bedre kjent med hverandre og hverandres organisasjoner, samt gi en introduksjon til strategisk innovasjon. Dette er en viktig del av forberedelsen til første samling.

Som forberedelse til frokostmøtet ønsker vi at du forbereder muntlig besvarelse på følgende spørsmål;

  1. Hvor er bedriften din på innovasjonsreisen nå?
  2. Hvor ligger bærekraft i din bedrift?

Frokostmøtet holdes i Trondheim, og varer fra kl 09.00-10.30. 

Samling 28. april // Ny innsikt

For å kunne bygge noe nytt må vi lære noe nytt først. I dag er data overalt og noen hevder at data er den nye råvaren. Data er stort, smått, tykt og tynt. Den første delen av kurset vil derfor adressere hvordan vi kan analysere og bruke data for å skape ekte, ny innsikt for å bygge grønn vekst.

Adresse for denne samlingen er SpareBank 1 SMNs hovedkontor i Søndre gt 4 i Trondheim. Etter kurset, som varer fra kl 09:00 til 15:00, vil det være middag og sosialt samvær. 

Samling 12. mai // Konseptutvikling

Her skal vi lære en helhetlig og iterativ fremgangsmåte til konseptutvikling for grønn vekst. Vi tar utgangpunkt i behovet i markedet og løser det på en ny måte ved å se på ulike måter å innovere på og ulike inntektsmodeller - samt hvordan du kan jobbe med bærekraft i utvikling av nye tjenester og produkter.

Denne kursdagen vil holdes et spennende sted i Trondheim - mer info kommer.

Samling 16. - 17. juni - dag 1 // Eksperimentering

Denne dagen går vi dypere inn i eksperimentering som verktøy og metode for læring og bedre beslutningstaking. Vi snakker om hvordan en håndterer risiko, både i selve prosjektet og i organisasjonen. Hvordan skape data for bedre beslutninger før du lanserer og skalerer.

Denne todagers samlingen vil være på Stokkøya. Det legges til rette for sosialt samvær og middag, samt overnatting fra 15. - 17. juni. Mer info kommer.

Samling 16. - 17. juni - dag 2// Lansering og skalering

Siste kursdag dykker vi dypere inn i overgangen fra eksperiment til lansering og skalering. Hvordan skalerer vi våre innovasjoner? Vi ser på ulike lanseringsstrategier, og hva som er viktig å tenke på i en lanseringsstrategi. Hvordan organisere seg for skalering av et nytt produkt eller tjeneste.

Denne todagers samlingen vil være på Stokkøya. Det legges til rette for sosialt samvær og middag, samt overnatting fra 15. - 17. juni. Mer info kommer.

Det du kan forvente av dette kurset er at du som bedriftsleder, eller nøkkelperson i en bedrift, kan lære å finne muligheter for vekst i det grønne skiftet. 

Gjennom strategisk innovasjonsmetodikk vil du og de andre deltakerne, som vil komme fra bedrifter i forskjellige bransjer i Midt-Norge, lære hvordan bedrifter kan vokse på å omstille seg eller gjøre noe nytt og grønt. Hvordan kan din bedrift gjøre business av bærekraft? 

Det grønne skiftet er her. For din bedrift så kan det bety nye krav til både drift og utvikling. Eller det kan bety at kunder, leverandører eller partnere begynner å sette andre krav til dere. For å kunne drive lønnsomt, være konkurransedyktige, og for å fremdeles bli valgt, så må alle typer bedrifter bli grønnere, smartere og mer nyskapende.

Eksemplene er flere; EU vil gjøre det dyrere å forurense og billigere å være grønn. Allerede nå har store og børsnoterte selskap fått strenge krav til å rapportere på bærekraft. Fremover vil det også bli stilt krav til små og mellomstore bedrifter. Det vil kunne påvirke alt fra prisingen av selskapet, tilgang på kapital, prisen på lån, forsikringspremie, men også være nye leverandørkrav fra både store virksomheter og offentligsektor.

I SpareBank 1 SMN mener vi disse endringene også kan bidra til vekst for selskaper som utnytter mulighetene de sitter på. Bedrifter kan enten vente på at reguleringene kommer, for så å tilpasse seg dem. Eller så kan de ligge i forkant og skape reelle konkurransefortrinn – «være i bevegelse når ballen kommer». For det vil finnes et hav av muligheter for å skape nye verdier for virksomheten i nettopp bærekraftig omstilling – eller som vi kaller det; Grønn vekst.

Dette kurset vil være nyttig for alle som ønsker å lære seg å gjenkjenne muligheter for grønn vekst i sin bedrift.

Innovasjonskurset er utviklet av Æra i samarbeid med SpareBank 1 SMN.

Æra hjelper bedrifter å skape innovasjon og grønn vekst, og har over 15 års erfaring med både privat, offentlig og frivillig sektor, samt oppstartsbedrifter. De har utviklet en egen verktøykasse for bærekraftig strategisk innovasjon, og har strukturert og bevist sine metoder gjennom samarbeid med selskaper som Lerøy, Norsk Toppfotball, TINE, Kolombus, TOMRA, Orkla og Møller gruppen. 

Som en viktig del av vårt bedriftsløfte om å hjelpe flere bedrifter å lykkes, ønsker vi også å hjelpe bedrifter å lykkes med det grønne skiftet. Samtidig har vi lovt regionen at vi skal være en pådriver for grønn omstilling i næringslivet. Sammen skal vi bevise at de beste løsningene for fremtiden kommer fra Midt-Norge.

Dette kurset er en del av vår totale pakke for bedrifter i Midt-Norge som ønsker å bli mer bærekraftige. Gjennom vårt samfunnsutbytte dekker vi 75 % av kursavgiften for bedrifter som ønsker å delta på innovasjonskurset. Dette tilbudet gjelder alle midtnorske bedrifter, uavhengig av bankforbindelse. 

Se flere tilbud her. 

 

lyspare-ikon

Pris på kurset

SpareBank 1 SMN dekker 75 % av kostnaden. 

Egenandel for din bedrift er 16.750 kroner (eks mva).

Prisen inkluderer lunsj og møtemat på heldagssamlingene, kursmateriell og deltakelse. Reiseutgifter, overnatting og middag kommer i tillegg til deltakeravgiften.

Det er plass til totalt 15 deltakere på dette kurset.

Jeg vil delta på informasjonsmøte om kurset

Hva sier tidligere deltakere om kurset?

Mange har deltatt i tilsvarende kompetanseprogram gjennom Æra. Dette er noen tilbakemeldinger.

Dette gav nye perspektiver og verktøy og var en vitamininnsprøyting for mitt daglige arbeid med strategisk innovasjon og bærekraft. Kurset har en fin balanse mellom teori og praksis, og verdifulle diskusjoner og erfaringsdeling med de andre i klassen. Anbefales på det sterkeste!

Ane Furu 
Direktør Nye mobilitetstjenester, Møller Mobility Group

Det å sette av tid til å snakke med og lytte til andre enn dine nærmeste bransjekollegaer, er ofte veldig givende i seg selv. Når alt dette handler om innovasjon, prosesser og bærekraft, så ble det toppen av kransekaken for meg. Jeg har tatt med meg med helt konkrete elementer fra kurset som gjør at jeg starter prosesser bedre, bruker bedre metoder underveis og dermed kommer ut med en bedre løsning enn om jeg ikke hadde lært av de beste. Kurset har gjort meg til en bedre forretnings- og konseptutvikler. 

Espen Strand Henriksen
Mobilitetsutvikler, Kolombus

Innovasjonskurset har vært en skikkelig vitamininnsprøytning gjennom et annerledesår med hjemmekontor og korona. Det har vært en fantastisk arena for påfyll av inspirasjon, møte med nye, spennende mennesker og ikke minst solid faglig påfyll. Ved å knytte det faglige innholdet opp mot reelle problemstillinger er det enkelt å ta i bruk nye verktøy i en travel arbeidshverdag underveis og i etterkant av programmet er hele veien lagt opp til en storstilt opplevelse som du kan leve på lenge. Jeg vil anbefale deltakelse på det varmeste.

Silje Dale Narum
VP Brand, Marketing & Communication, TOMRA Systems ASA

Deltakelse gir en glimrende mulighet for å dykke ned i innovasjonsfaget sammen med andre fra ulike bransjer, ledet av kompetente mennesker og med en praktisk innretning. Det er kort og godt inspirerende.

Pål Erik M. Michelsen
Head of Brands & Digital Marketing, Lerøy Seafood

Innovasjonskurset er en bucket-list-opplevelse for alle som brenner for å utvikle fremtiden først og praktisere bærekraftig innovasjon. Programmet fasiliterer vekst av konsepter, mennesker, relasjoner og dermed også virksomheten fra dag én. Og når siste økt er fullført, fortsetter den fantastiske reisen og læringen gjennom nettverket.

 Idunn Hals Bjelland-de Garcia
SVP Brand, Marketing & Communications i Q-Free

Kurset har vært en boost for meg. En boost i kompetanseutvikling, i å lede bærekraftige strategiske innovasjonsprosjekter, i nettverksbygging og erfaringsutveksling gjennom diskusjoner og hygge med interessante deltakere fra ulike deler av næringslivet. Og ikke minst har en boost i inspirasjon og motivasjon gjennom spennende foredrag, bedriftsbesøk og god mat. Reisen fortsetter gjennom nettverket. Anbefales på det varmeste!

Hege Poppe
Head of Innovation Personal Care, Orkla Home & Personal Care

En grønn pådriver for midtnorsk næringsliv

Vi skal hjelpe bedrifter i Midt-Norge å lykkes. Et viktig premiss for å lykkes, også i fremtiden, er å finne muligheter for grønn vekst, og å utvikle disse. Nå kan bedrifter, uavhengig av om de er kunde hos oss, få hjelp til å komme i gang med grønn omstilling og vekst på flere vis. 

Sammen får vi ting til å skje

Med lokalsamfunnet som vår største eier skal også en del av overskuddet, eller samfunnsutbytte som vi kaller det, gå tilbake til regionen. Da vi spurte hva dere, våre eiere, hva vi burde bruke pengene på, så var det mange som svarte at de vil ha tiltak som skaper et mer bærekraftig næringsliv i Midt-Norge. Dette kurset er et av tiltakene.