Hvordan skape business av bærekraft?

Vil du lære å finne muligheter for bedriften din i det grønne skiftet? Slik at dere kan havne i forkant av konkurrentene, og skape grønn og lønnsom vekst? Da er dette innovasjonskurset for deg.

Innovasjonskurs i grønn vekst

Nå går vi i gang med en ny runde med dette populære kurset. Denne gangen i Trondheim og Trøndelag. Vil du vite mer? Meld interesse her, og bli med på infomøte 27. februar. 

Sammen med erfarne Æra tilbyr vi et helt spesielt og viktig kurs for nøkkelpersoner i midtnorske bedrifter. Her får du 1:1-sparring, nettverk på tvers av bransjer og ikke minst ny innsikt, inspirasjon og verktøy for å tenke nytt.

Gjennom vårt samfunnsutbytte dekker vi 75 % av prisen for å delta, uavhengig av bankforhold.  

Dette inneholder kurset

Bærekraft og ny grønn vekst er målet, innovasjon er verktøyet. Innovasjonskurset vil ha et ekstra fokus på hvordan utvikle sirkulære forretningsmodeller.
 
Kurset inkluderer: 
  • Tre samlinger på til sammen fire hele kursdager - se datoer i oversikten over kursdagene lenger ned.
  • Todagers reise til et spennende sted.
  • Dypdykk i strategisk innovasjonsprinsipper, prosess, caser og verktøy.
  • En-til-en sparring for å sette fokus.
  • En-til-en sparring på eget prosjekt.
  • Artikler, innovasjonsmagasin og litteraturliste.
  • Tilgang på nettverk med deltakere.

Innovasjonskurset vil inkludere 1:1 sparring, en kick-off, og så fire kursdager fordelt på tre samlinger. 

Som deltaker får du også tilgang til en felles gruppe på linkedin for deling og dialog i mellom samlingene. 

 

27. februar - Infomøte (digitalt)

Her vil du få vite mer om kurset og om det passer for deg og din bedrift. Etter infomøtet kan du melde ønske om å delta. Ca. 15 bedrifter vil få tilbud om å delta. 

19. mars - Kick-off // Intro til kurset

Hensikten med dette møtet er å sette gruppen, å bli bedre kjent med hverandre og hverandres organisasjoner, samt gi en introduksjon til strategisk innovasjon og bærekraftsarbeid. Dette er en viktig del av forberedelsen til første samling.

Som forberedelse til dette møtet ønsker vi at du forbereder muntlig besvarelse på følgende spørsmål;

  1. Hvor er bedriften din på innovasjonsreisen nå?
  2. Hvor ligger bærekraft i din bedrift?

Kick-off vil holdes i lokalene til SpareBank 1 SMN, og vil vare i ca 3 timer. Det blir også påfølgende middag på en lokal restaurant for de som har mulighet. 

20. mars - Samling 1 // Ny innsikt

For å kunne bygge noe nytt må vi lære noe nytt først. I dag er data overalt og noen hevder at data er den nye råvaren. Data er stort, smått, tykt og tynt. Den første delen av kurset vil derfor adressere hvordan vi kan analysere og bruke data for å skape ekte, ny innsikt for å bygge grønn vekst.

Samlingen varer en arbeidsdag og vil holdes på en spennende lokasjon i Trondheim. Mer info kommer.

18. april - Samling 2 // Konseptutvikling

Her skal vi lære en helhetlig og iterativ fremgangsmåte til konseptutvikling for grønn vekst. Vi tar utgangpunkt i behovet i markedet og løser det på en ny måte ved å se på ulike måter å innovere på og ulike inntektsmodeller - samt hvordan du kan jobbe med bærekraft og sirkulære forretningsmodeller i utvikling av nye tjenester og produkter.

Samlingen varer en arbeidsdag, og holdes på en spennende lokasjon i Trondheim. Mer info kommer.

4. juni - Samling 3 // Eksperimentering

Denne dagen går vi dypere inn i eksperimentering som verktøy og metode for læring og bedre beslutningstaking. Vi snakker om hvordan en håndterer risiko, både i selve prosjektet og i organisasjonen. Hvordan skape data for bedre beslutninger før du lanserer og skalerer.

Dette er en todagers samling. Det legges til rette for sosialt samvær og middag, samt overnatting. Folk oppfordres til å komme kvelden før det starter, altså 3. juni.

5. juni - Samling 4 // Lansering og skalering

Siste kursdag, på dag to av siste samling, dykker vi dypere inn i overgangen fra eksperiment til lansering og skalering. Hvordan skalerer vi våre innovasjoner? Vi ser på ulike lanseringsstrategier, og hva som er viktig å tenke på i en lanseringsstrategi. Hvordan organisere seg for skalering av et nytt produkt eller tjeneste.

Dette er en todagers samling. Det legges til rette for sosialt samvær og middag, samt overnatting.

Det du kan forvente av dette kurset er at du som bedriftsleder, eller nøkkelperson i en bedrift, kan lære å finne muligheter for vekst i det grønne skiftet. 

Gjennom strategisk innovasjonsmetodikk vil du og de andre deltakerne, som vil komme fra bedrifter i forskjellige bransjer i Midt-Norge, lære hvordan bedrifter kan vokse på å omstille seg eller gjøre noe nytt og grønt. Hvordan kan din bedrift gjøre business av bærekraft? 

Video placeholder image

Det grønne skiftet er her. For din bedrift så kan det bety nye krav til både drift og utvikling. Eller det kan bety at kunder, leverandører eller partnere begynner å sette andre krav til dere. For å kunne drive lønnsomt, være konkurransedyktige, og for å fremdeles bli valgt, så må alle typer bedrifter bli grønnere, smartere og mer nyskapende.

Eksemplene er flere; EU vil gjøre det dyrere å forurense og billigere å være grønn. Allerede nå har store og børsnoterte selskap fått strenge krav til å rapportere på bærekraft. Fremover vil det også bli stilt krav til små og mellomstore bedrifter. Det vil kunne påvirke alt fra prisingen av selskapet, tilgang på kapital, prisen på lån, forsikringspremie, men også være nye leverandørkrav fra både store virksomheter og offentligsektor.

I SpareBank 1 SMN mener vi disse endringene også kan bidra til vekst for selskaper som utnytter mulighetene de sitter på. Bedrifter kan enten vente på at reguleringene kommer, for så å tilpasse seg dem. Eller så kan de ligge i forkant og skape reelle konkurransefortrinn – «være i bevegelse når ballen kommer». For det vil finnes et hav av muligheter for å skape nye verdier for virksomheten i nettopp bærekraftig omstilling – eller som vi kaller det; Grønn vekst.

Dette kurset vil være nyttig for alle som ønsker å lære seg å gjenkjenne muligheter for grønn vekst i sin bedrift.

Innovasjonskurset er utviklet av Æra i samarbeid med SpareBank 1 SMN.

Æra hjelper bedrifter å skape innovasjon og grønn vekst, og har over 15 års erfaring med både privat, offentlig og frivillig sektor, samt oppstartsbedrifter. De har utviklet en egen verktøykasse for bærekraftig strategisk innovasjon, og har strukturert og bevist sine metoder gjennom samarbeid med selskaper som Lerøy, Norsk Toppfotball, TINE, Kolombus, TOMRA, Orkla og Møller gruppen. 

Som en viktig del av vårt bedriftsløfte om å hjelpe flere bedrifter å lykkes, ønsker vi også å hjelpe bedrifter å lykkes med det grønne skiftet. Samtidig har vi lovt regionen at vi skal være en pådriver for grønn omstilling i næringslivet. Sammen skal vi bevise at de beste løsningene for fremtiden kommer fra Midt-Norge.

Dette kurset er en del av vår totale pakke for bedrifter i Midt-Norge som ønsker å bli mer bærekraftige. Gjennom vårt samfunnsutbytte dekker vi 75 % av kursavgiften for bedrifter som ønsker å delta på innovasjonskurset. Dette tilbudet gjelder alle midtnorske bedrifter, uavhengig av bankforbindelse. 

Se flere tilbud her. 

 

SpareBank 1 SMN dekker 75 % av kostnaden for dette kurset. Egenandel for din bedrift er dermed 18.000 kroner (eks mva).

Prisen inkluderer lunsj og møtemat på heldagssamlingene, kursmateriell og deltakelse.

Reiseutgifter, overnatting og middag kommer i tillegg til deltakeravgiften. Det er plass til totalt 15 deltakere på dette kurset.

Hva sier tidligere deltakere om dette innovasjonskurset?

Dette er noen av tilbakemeldingene fra deltakere som har vært med på det samme kurset med oss og Æra.

Video placeholder image

Dette er erfaringene med kurset for noen av deltakerne våren 2022 i Trondheim og på Stokkøya Sjøsenter.

Video placeholder image

Dette sa noen av deltakerne som var med høsten 2022 i Ålesund og på Hotell Union Øye i Urke.

En grønn pådriver for midtnorsk næringsliv

Vi skal hjelpe bedrifter i Midt-Norge å lykkes. Et viktig premiss for å lykkes, også i fremtiden, er å finne muligheter for grønn vekst, og å utvikle disse. Se hva andre midtnorske bedrifter gjør, og få innsikt i vårt bærekraftsarbeid. 

Sammen får vi ting til å skje

Med lokalsamfunnet som vår største eier skal også en del av overskuddet, eller samfunnsutbytte som vi kaller det, gå tilbake til regionen. Da vi spurte hva dere, våre eiere, hva vi burde bruke pengene på, så var det mange som svarte at de vil ha tiltak som skaper et mer bærekraftig næringsliv i Midt-Norge. Dette kurset er et av tiltakene.

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }