Rammeverk for grønne obligasjoner

I tråd med bankens strategi for samfunnsansvar, har SpareBank 1 SMN utarbeidet et rammeverk for utstedelse av grønne obligasjoner (Green Bond Framework). Rammeverket er utarbeidet i tråd med ICMA Green Bond Principles. Rammeverket støtter opp om FNs bærekraftmål, og alle kvalifiserte utlån i porteføljen kan relateres til en eller flere av følgende bærekraftmål:

7. Ren energi for alle

8. Anstendig arbeid og økonomisk vekst

11. Bærekraftige byer og samfunn

12. Ansvarlig forbruk og produksjon

14. Liv under vann

Kvalifiserte utlån er delt i to kategorier:

  • Grønne bygninger
  • Miljøvennlige og sirkulær økonomiske tilpassede produkter, produksjonsteknologier og -prosesser med utvalgte bærekraftssertifiseringer

SpareBank 1 SMN har utnevnt Multiconsult som rådgiver for å identifisere de mest energieffektive næringseiendommene, og fått en uavhengig vurdering fra Sustainalytics på rammeverket.

Dokumenter

Rammeverk for grønne obligasjoner

Sustainalytics «second party opinion»

Multiconsult rapport på næringseiendom

Investorpresentasjon