Dette er oss

Vi har kontorer i kommuner rundt om i hele regionen vår, fra Rørvik i nord til Førde i sør. Hovedkontoret vårt finner du i Søndre gate i Trondheim.

Vi jobber både mot privatkunder og bedriftsmarkedet og har kunder over hele Norge.

Sammen med våre datterselskaper danner vi SpareBank 1 SMN-konsernet. Vi tilbyr det meste av tjenester innen bank, regnskap og eiendomsmegling.

Banken er en del av SpareBank 1-alliansen

Rådgivere SMN ansatte

Engasjert samfunnsbygger i 200 år

Vår historie starter den 26. mai 1823. Da betalte 44 av Trondheims bedrestilte menn til sammen 1596 spesidaler for å starte en sparebank. Pengene, som mennene betalte fra egen lomme, var nok til å etablere Trondhjems sparebank.

Det var fattige kår på denne tiden og disse 44 mennene, med Jacob Roll i spissen, drømte om å bidra til at vanlige folk kunne spare, slik at de også kunne realisere sine drømmer.

De neste hundre årene gjorde ildsjeler over hele regionen det samme. Det ble stiftet sparebanker i Rørvik, Molde, Steinkjer, Levanger, Skatval og mange andre steder. Det er disse bankene som i dag har blitt til SpareBank 1 SMN.

Pengene som startet banken ble gitt til samfunnets beste. Etter kort tid gikk banken med overskudd, og overskuddet skulle gå til å bygge lokalsamfunnet.

I dag er lokalsamfunnet vår største og viktigste eier, og verdigrunnlaget og samfunnsengasjementet fra 1823 står minst like sterkt i 2023. Helt siden 1847 har deler av overskuddet vårt hvert år gått til samfunnsnyttige formål. I dag kaller vi dette samfunnsutbytte

I 200 verdifulle år har vi vært en samfunnsbygger. Vi har skapt verdier og bidratt til å bygge bærekraftige lokalsamfunn. Det skal vi fortsette med. Vi lever med og av denne regionen som vi er en del av og er stolte av at overskuddet vårt i stor grad går tilbake til det midt-norske samfunnet, ikke til eiere utenfor både land og region.

En ansvarlig bank

Våre fire kjerneverdier er helhjerta, ansvarlig, likandes og dyktig. De er alle knyttet til arbeidet med samfunnsansvar. Det er ansvarlig som utpeker seg som den viktigste rettesnoren for vårt arbeid med samfunnsansvar.

Vi jobber med samfunnsansvar for å redusere risiko, styrke konkurransekraften, tiltrekke oss gode kunder, investorer og dyktige ansatte, samt øke nyskapingen og bidra til å utvikle og påvirke regionen som vi er en del av.

Slik skaper vi verdier på en ansvarlig og bærekraftig måte.

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }