Banken har 42 kontorer fordelt på 42 kommuner i regionen og vi jobber både mot privatkunder og bedriftsmarkedet. Hovedkontoret vårt ligger i Søndre gate i Trondheim. Banken har rundt 223.000 privatkunder og 15.000 bedriftskunder over hele Norge.

Vi er en del av SpareBank 1-alliansen og SpareBank 1 SMN konsernet omfatter også følgende datterselskap:

Med datterselskap har konsernet i underkant av 1500 ansatte. 

Video placeholder image

Derfor deler vi overskuddet med Midt-Norge

40 % av SpareBank 1 SMN eies av lokalsamfunnet - det vil si alle oss som bor her. Derfor skal også samfunnet ha sin del av bankens overskudd.

Vi kaller det samfunnsutbytte. Pengene skal gjøre Midt-Norge til et bedre sted å bo for oss alle.


På lag med samfunnet siden 1823

Vår historie går tilbake til mai 1823. I Trondheim betalte 44 av byens menn til sammen 1596 spesidaler for å få startet en sparebank. De neste hundre år gjorde ildsjeler over hele vår region det samme.  Det ble stiftet sparebanker i Rørvik, Molde, Steinkjer, Levanger, Skatval og mange andre steder. 

Disse fremsynte borgerne var opptatt av å bygge samfunnet og de så at samfunnet behøvde en bank. Da ga de bort av egne penger slik at man fikk nok kapital til å starte sparebankene. Det er disse bankene som i dag er blitt til SpareBank 1 SMN.

Det tok ikke lang tid før virksomheten gikk med overskudd. Overskuddet ble brukt til å bygge egenkapital, men allerede fra 1840 begynte man å bruke deler av overskuddet til å støtte viktige og gode prosjekter som skulle bygge det samfunnet som banken var en del av.

Samfunnsengasjementet står like sterkt i dag. Pengene som startet banken ble gitt til samfunnets beste og derfor er samfunnet fortsatt den største og viktigste eieren vår. Det har krav på sin rettmessige del av bankens overskudd som skal brukes godt.

Vi lever med og av denne regionen som vi er en del av – så dette er viktig for oss. Går det bra for regionen så går det bra for banken, og der andre velger å sende hele sitt overskudd til eiere utenfor både land og region sender vi det tilbake til det midt-norske samfunnet.

En ansvarlig bank

De fire kjerneverdiene helhjerta, ansvarlig, likandes og dyktig er alle knyttet til arbeidet med samfunnsansvar. Det er likevel ansvarlig som utpeker seg som den viktigste rettesnoren for SpareBank 1 SMN sitt arbeid med samfunnsansvar.

Banken jobber med samfunnsansvar for å redusere risiko, styrke konkurransekraften, tiltrekke seg gode kunder, investorer og dyktige ansatte, samt øke nyskapingen og bidra til å utvikle og påvirke regionen som konsernet er en del av. Slik skaper banken verdier på en ansvarlig og bærekraftig måte for alle interessenter.