Om SpareBank 1 SMN

SpareBank 1 SMN er ledende bank i Trøndelag og på Nordvestlandet. Vi er lokalisert 46 steder i 42 kommuner. Nærhet og kompetanse skal kjennetegne vårt forhold til markedet.

Hovedkontoret ligger i Trondheim og konsernet har, med sine datterselskaper, i underkant av 1500 ansatte. SpareBank 1 SMN er en regional selvstendig sparebank med lokal forankring.

Konsernet omfatter også følgende datterselskap:


Bankens organisering

SpareBank 1 SMN er organisert etter en modell som tar utgangspunkt i bankens 223.000 privatkunder og 15.000 bedriftskunder, hvor makten i størst mulig grad ligger hos kontor og rådgivere. Banken er organisert i avdelingene Privatmarked, Næringsliv, Organisasjon og utvikling, Kommunikasjon og samfunn samt Konsernfinans.

Gjennom SpareBank 1-alliansen og egne datterselskap sikrer SpareBank 1 SMN seg tilgang til konkurransedyktige produkter innen finansiering, sparing, forsikring og betaling.

SpareBank 1 SMN er til stede gjennom ulike kontorløsninger i kommune- og administrasjonssentre i bankens naturlige nedslagsfelt. Dette i kombinasjon med tilgjengelighet 24 timer i døgnet gjennom nettbank, mobilbank, telefonbank samt kundesenter, gir banken et unikt konkurransefortrinn.

SpareBank 1 SMN har avtaler med følgende selskap for formidling av lånesøknader.