Banken har 39 kontorer i kommuner rundt i hele regionen. Hovedkontoret vårt finner du i Søndre gate i Trondheim.

Vi jobber både mot privatkunder og bedriftsmarkedet og har rundt 250.000 privatkunder og 17.700 bedriftskunder over hele Norge.

Vi er en del av SpareBank 1-alliansen

På lag med samfunnet siden 1823

I mai 1823 betalte 44 av Trondheims bedrestilte menn til sammen 1596 spesidaler for å få startet en sparebank. Disse fremsynte borgerne var opptatt av å bygge samfunnet, og de så at samfunnet behøvde en bank.

De ga bort av egne penger slik at man fikk nok kapital til å starte sparebankene. Og de neste hundre år gjorde ildsjeler over hele regionen det samme. Det ble stiftet sparebanker i Rørvik, Molde, Steinkjer, Levanger, Skatval og mange andre steder. Det er disse bankene som i dag er blitt til SpareBank 1 SMN.

Etter kort tid gikk virksomheten med overskudd. Overskuddet ble brukt til å bygge egenkapital, men allerede så tidlig som i 1840 begynte man å bruke deler av det til å støtte viktige og gode prosjekter som skulle bygge det samfunnet som banken var en del av.

Dette samfunnsengasjementet står like sterkt i dag. Pengene som startet banken ble gitt til samfunnets beste, og derfor er samfunnet fortsatt den største og viktigste eieren vår. Lokalsamfunnene som vi er en del av har krav på sin rettmessige del av bankens overskudd. Disse pengene skal brukes på formål som gjør stedene vi bor enda bedre. Vi kaller dette samfunnsutbytte

Vi lever med og av denne regionen som vi er en del av – så dette er viktig for oss. Går det bra for regionen så går det bra for banken. Vi er stolte av eiermodellen vår og at overskuddet vårt i stor grad går tilbake til det midt-norske samfunnet, ikke til eiere utenfor både land og region.

En ansvarlig bank

De fire kjerneverdiene helhjerta, ansvarlig, likandes og dyktig er alle knyttet til arbeidet med samfunnsansvar. Det er likevel ansvarlig som utpeker seg som den viktigste rettesnoren for vårt arbeid med samfunnsansvar.

Vi jobber med samfunnsansvar for å redusere risiko, styrke konkurransekraften, tiltrekke oss gode kunder, investorer og dyktige ansatte, samt øke nyskapingen og bidra til å utvikle og påvirke regionen som vi er en del av.

Slik skaper vi verdier på en ansvarlig og bærekraftig måte for alle interessenter.