Finanskalender 2019

Dato Tema
6. februar Kl. 15.00 Foreløpig årsregnskap 2018
7. februar Kl. 16.00 Analytikerpresentasjon m/ webcast i Oslo
7. mars Offentliggjøring av årsrapport 2018
28. mars Møte i Representantskapet
29. mars Eks. utbytte
9. mai Kl. 7.30 Regnskap per første kvartal 2019
Kl. 11.30 Analytikerpresentasjon i Oslo
7. august Kl. 13.00 Regnskap per andre kvartal 2019
8. august Kl. 16.00 Analytikerpresentasjon m/webcast i Oslo
30. oktober Kl. 7.30 Regnskap per tredje kvartal 2019
Kl. 8.15 Analytikerpresentasjon i Oslo