Finanskalender 2020

Dato Tema
5. februar Kl. 15.00 4.kvartal 2019: Offentliggjøring av resultat
6. februar Kl. 08.00 Analytikerpresentasjon m/ webcast i Oslo
26. mars Representantskapsmøte
27. mars Eks. utbytte
8. mai

1. kvartal 2020: Offentliggjøring av resultat

07:00 Offentliggjøring
08:00 Kvartalspresentasjon webinar på norsk
15:00 Kvartalspesentasjon webinar på engelsk

11. august 2. kvartal 2020: Offentliggjøring av resultat
30. oktober 3. kvartal 2020: Offentliggjøring av resultat

Alle presentasjonene er åpne. Det tas forbehold om eventuelle endringer.