Møt våre ansatte

Våre medarbeidere er stolte over å være ansatt i konsernet. Organisasjonsmålinger viser at de ansatte er engasjerte i jobben og arbeidsoppgavene våre. Det er mange typer stillinger i konsernet, på kontorer i hele regionen. Her kan du bli bedre kjent med noen av våre ansatte.

nina-beate

Edle Iren Gjøen Helgheim, 44 år, teamleder Cash Management, Molde

Som spesialister på Cash Management jobber teamet til Edle med bankhverdagen til konsernets næringslivskunder. Hun har en bachelor i markedsføring, en master i business administration og har jobbet i banken siden 2011.

– Det beste med jobben er å kunne utgjøre en forskjell for kundene, og bidra til konkrete forbedringer som gjør deres arbeidshverdag enklere. Vi jobber også tett med flere avdelinger i konsernet, og det er ekstra givende når samarbeidet fungerer godt. Arbeidshverdagen består i å sikre at kundene har de rette betalingsløsningene, og best mulig bruk av disse. I tillegg har vi ansvar for bankbytter, og at rutinene knyttet til dette blir utført på mest mulig effektiv måte. Å være en del av en stor arbeidsplass gir energi. Vi har ulik kompetanse og styrker som vi bruker for å spille hverandre gode, og på den måten sikre at kundene våre har tilgang på de beste løsningene og riktig kompetanse.  

Sindre Kjellevoll Huus, 34 år, markedssjef næringsliv, Trondheim

Sindre har jobbet i banken siden 2013. Siden han startet har han hatt fem ulike stillinger, og blant annet jobbet med bedriftsrådgivning, markedsføring og forretningsutvikling. Han har en bachelor i markedskommunikasjon og et toårig fagstudium innen grafisk design.

– I dag jobber jeg på avdelingen Marked og digitalt salg. Her jobber det spesialister innen mange grener av markedsføringsfaget, som for eksempel innholdsproduksjon, datadrevet markedsføring, grafisk design og digital annonsering. Det beste med jobben min er alle de dyktige kollegaene jeg omgås daglig. Jeg liker at ingen dager er like, og at det alltid er nye utfordringer å bryne seg på. I tillegg er jeg stolt over å jobbe hos en arbeidsgiver som tar samfunnsansvar på alvor, og som bryr seg om både folk og bedrifter i regionen vår.

Turid Mjøen, 57 år, bedriftsøkonomisk rådgiver, Heimdal

Turid har jobbet i Regnskapshuset siden oppkjøpet av I. F. Regnskapskontor AS i 2012, da de ble en del av SpareBank 1 Regnskapshuset SMN. Hun er utdannet Regnskapsfører. 

– Jobben min består av å jobbe med regnskap på Regnskapshuset sin avdeling på Heimdal. Vi har mange forskjellige typer bedriftskunder med ulike behov, og vi jobber sammen med næringsrådgivere i banken for at alle skal få den servicen de behøver. Det beste med jobben er at jeg lærer noe nytt hele tiden, og at jeg har en variert og fleksibel arbeidshverdag. I tillegg liker jeg at vi er en del av en bank som gir tilbake til samfunnet, og at vi er synlige i lokalmiljøene.

Saip Harmankaya, 29 år, eiendomsmeglerfullmektig, Lerkendal

Saip har jobbet i konsernet siden 2019. Han har en bachelor innen eiendomsmegling, jus og økonomi fra Handelshøyskolen BI Trondheim.

– Jobben som eiendomsmegler hos EiendomsMegler 1 Midt-Norge består av å selge hus, komme i kontakt med potensielle kjøpere og selgere, og forhandle mellom partene. Kundekontakt er en stor del av jobben, og i denne rollen bør man være glad i å være i kontakt med andre, være utadvendt og like variasjon. Det er mange grunner til at jeg trives i jobben her i konsernet. Det beste med jobben for meg er fleksibiliteten, friheten, varierte arbeidsdager og at det finnes mange forskjellige måter å gjøre denne jobben på.

Stina Maria Horg, 30 år, spesialist skadeforsikring næringsliv, Steinkjer

Stina Maria har jobbet i konsernet siden 2014. Hun startet som finansrådgiver på privatmarked, før hun ble Vippsansvarlig. I dag jobber hun som spesialist innenfor skadeforsikring på Næringsliv. Hun har en bachelorgrad i økonomi og administrasjon.

– Som forsikringsspesialist jobber vi tett på kundene og er ofte ute hos dem for å avdekke hvilken type risiko bedriften eksponeres for. Det er viktig for oss å forstå hvordan bedriftens næringskjede fungerer, for å kartlegge hvilke behov og muligheter som finnes innen forsikring, og deretter skreddersy en løsning for hvert enkelt selskap. Arbeidshverdagen er innholdsrik og inneholder alt fra kundebesøk, og kontorarbeid til samarbeid på tvers av avdelingene i konsernet. Jeg kommer daglig i møte med utrolig mange engasjerte mennesker både i og utenfor konsernet, som brenner for det de driver med og som sitter på mye kunnskap og erfaring. Dette kombinert med å være nysgjerrig, tilpasningsdyktig og positiv gjør SpareBank 1 SMN-hverdagen utrolig givende.

Inge Hassel, 48 år, senior IT-konsulent, Trondheim 

Inge startet med økonomistudier før han fant ut at det var IT han hadde lyst til å jobbe med. Han begynte i konsernet som innleid vikar via Datavikar. I dag jobber han som senior IT-konsulent, og hjelper alle ansatte i konsernet med små og store IT-utfordringer de ikke klarer å løse selv. Inge har en bachelor i informatikk fra HIST, og har jobbet i konsernet siden 1997. 

– Etter 25 år i konsernet er det vel ingen tvil om at jeg trives godt. Noe av det beste med jobben er varierte arbeidsoppgaver og spennende prosjekter. Fleksibiliteten i hverdagen er også noe jeg setter stor pris på. Oppgavene til avdelingen jeg jobber på går i all hovedsak ut på support, men vi er også involvert i telefoni, skrivere, bytting av maskiner og samarbeid i SpareBank 1 SMN alliansen, samt mot EVRY og andre avdelinger. I tillegg er avdelingen mye involvert i IT-relaterte prosjekter og en sparringspartner med sikkerhet, systemdrift og systemadministrasjon.

Maren Sofie Abelseth, 30 år, advokatfullmektig, Trondehim

Maren jobber på juridisk avdeling i konsernet. De bistår med juridisk rådgivning innenfor regelverk som treffer konsernet. Hun har en master i rettsvitenskap, er utdannet jurist og har jobbet i banken siden 2019. 

– Arbeidshverdagen i SpareBank 1 SMN er variert og lærerik, og jeg lærer stadig noe nytt både innenfor rettsområdene jeg jobber med, og generelt om bank- og finansbransjen. Det er motiverende å jobbe med dyktige kolleger i et miljø hvor vi samarbeider godt og hjelper hverandre når det er behov. Eksempler på rettsområder vi jobber med er bank- og finansregulatorisk regelverk, antihvitvasking og  personvern. Arbeidet består blant annet i generell rådgivning, opplæring, å bistå med kvalitetssikring av prosesser, avtaler, retningslinjer/rutiner, samt klagebehandling og tvisteløsning.

 

Kristoffer Mikalsen, 32 år, markedsområdeleder for Midtre Namdal og Rørvik

Kristoffer har jobbet i konsernet siden sommeren 2014. Han startet som Finansrådgiver før han ble Forretningsutvikler på privatmarked. Nå jobber han som markedsområdeleder i SpareBank 1 Regnskapshuset SMN. Han har en bachelor fra NTNU Handelshøyskolen i Trondheim, og har tatt en master i ledelse, analyse og forretningsutvikling ved Handelshøyskolen BI ved siden av jobb.  

– Jobben min består av å lede 20 dyktige regnskapsrådgivere. Deres oppgave er å hjelpe kundene våre å lykkes best mulig, gjennom god økonomistyring, teknologi og rådgivning. Jobben blir aldri kjedelig, det er alltid noe som skjer og spennende muligheter til å hjelpe kunder og kollega. Det aller beste med jobben er de utrolig hyggelige kollegaene jeg har i SpareBank 1 Regnskapshuset SMN, men også i resten av konsernet som vi samhandler med. Det er også store muligheter for å utvikle seg i selskapet. I tillegg kan jeg knapt tenke på noe mer givende enn å bidra til levende lokalsamfunn, gjennom det vi leverer til kundene våre.

Hilde Rangnes, 23 år, HR-rådgiver, Trondheim

Hilde har jobbet i banken siden høsten 2021. Hun har en utdanning innen organisasjonspsykologi, HR og ledelse fra Handelshøyskolen BI. Veien inn i konsernet begynte med ti ukers arbeidspraksis i et fag på bachelorgraden.

– Jeg arbeider med HR på avdelingen Mennesker og Organisasjon. Her er hverdagen er allsidig og variert, og arbeidsoppgavene mine består i alt fra å bistå ansatte og ledere med arbeidsrelaterte spørsmål til å planlegge og gjennomføre nyansattsamlinger. Noe av det beste med jobben er mine gode kollegaer. Jeg hadde lyst til å jobbe i SpareBank 1 SMN fordi de har en stor HR avdeling. Det er ikke så mange bedrifter som har 15 ansatte som arbeider med HR. Det synes jeg er bra fordi da har du mange å støtte deg på faglig. Som nyutdannet er det helt fantastisk å ha så mange gode kolleger å spille på!

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }