Formidling av lånesøknader

SpareBank 1 SMN har avtaler med to agenter for formidling av lånesøknader. 


Formidlingsavtalen

Formidlingsavtalen gir agenten en provisjon basert på lånesøknader som resulterer i kundeforhold i SpareBank 1 SMN. Agenten er selv ansvarlig for rådgiving, avtaler og dialog med kunden.

SpareBank 1 SMN har alt ansvar for kredittvurdering av søknader, produkter og forvaltning av låneforholdet til de som blir kunder i SpareBank 1 SMN.


Vi har avtale med følgende agenter

Finanspartner AS
Org.nr. 989 278 606

Eiendomsfinans Drift AS
Org.nr. 987 214 597

Vi er ikke åpen for å inngå avtaler med nye agenter.