Konsernledelsen

Her er konsernledelsen i SpareBank 1 SMN.


Jan-Frode Janson (1969)

Konsernsjef

Doktor ingeniør i Industriell Økonomi og Teknologiledelse fra NTNU (1996). Siviløkonom fra Siviløkonomutdanningen i Bodø (1992).

Konsernsjef i SpareBank 1 SMN fra 1. mai 2019. Tidligere konsernsjef i SpareBank 1 Nord-Norge og viseadministrerende direktør i Fokus Bank/Danske Bank. Har i tillegg hatt lederjobber i Orkla og ABB.

Styreverv i blant annet SpareBank 1 Gruppen AS, SpareBank 1 Utvikling DA, Vipps. Styreleder i SpareBank 1 SMNs datterselskaper (EiendomsMegler 1 Midt-Norge AS, SpareBank 1 Regnskapshuset SMN AS, SpareBank 1 Finans Midt-Norge AS, SpareBank 1 Markets AS og SpareBank 1 SMN Invest AS).

Eier 40.281 egenkapitalbevis per 31. desember 2020.

Kjell Fordal (1957)

Konserndirektør - Konsernfinans og eierstyring, visekonsernsjef

Siviløkonom fra BI (1981) samt Master of Management BI (2004).

Ansatt i SpareBank 1 SMN i 1982.

Styreleder i SpareBank 1 SMN Pensjonskasse, SpareBank 1 Næringskreditt, Prøven Eiendom og Trondhjems Turistforening. Styremedlem i SpareBank 1 Markets AS, SpareBank 1 Kredittkort AS, SpareBank 1 Regnskapshuset AS, SpareBank 1 Pensjonsforsikring, SpareBank 1 SMN Invest AS og BN Kreditt.

Eier 246.304 egenkapitalbevis per 31. desember 2020.

Vegard Helland (1975)

Konserndirektør - Næringsliv

Siviløkonom fra Handelshøyskolen i Bodø (1999) og Autorisert Finansanalytiker fra NHH (2007).

Ansatt i SpareBank 1 SMN i 2003, og har primært jobbet mot bedriftsmarkedet. Leder av konsernkredittutvalget i SpareBank 1 SMN siden 2007. Tidligere erfaring fra KPMG, senter for havbruk og fiskeri.

Styreleder i SpareBank 1 Factoring AS, SpareBank 1 Finans Midt-Norge AS og SMB Lab AS. Styremedlem i SpareBank 1 Markets AS, Modhi Norge AS, Modhi Finance AS, Modhi Collect AS og Mavi XV AS.

Eier 35.194 egenkapitalbevis per 31. desember 2020.

Nelly S. Maske (1975)

Konserndirektør - Privatmarked

Master of Science fra South Bank University London (2000), Bachelor i Økonomi og Administrasjon TØH (1998).

Ansatt i SpareBank 1 SMN i 2013. Tidligere bred erfaring fra rådgivningselskapet Ernst & Young, senest som direktør i Ernst & Young Advisory 2010-2013.

Eier 21.135 egenkapitalbevis per 31. desember 2020.

Arne Nypan (1970)

Administrerende direktør - SpareBank 1 Regnskapshuset SMN

Master of Business Administration (MBA) fra Universitetet i Lund, Sverige (1997). Bachelor in Business Administration (B.Sc.) fra Handelshøyskolen i København, Danmark (1995). Offisersutdannelse i Hæren (1992).

Administrerende direktør i SpareBank 1 Regnskapshuset SMN fra juni 2020. Administrerende direktør i SpareBank 1 Finans Midt-Norge fra 2013 til juni 2020. Tidligere leder for kundekonsept i SpareBank 1 SMN i 2013, konsernbanksjef i SpareBank 1 SMN fra 2003-2012. Har også jobbet i Innovation og Fokus Bank (Danske Bank).

Eier 26.690 egenkapitalbevis per 31. desember 2020.

Kjetil Reinsberg (1961)

Administrerende direktør - EiendomsMegler 1 Midt-Norge

Eiendomsmegler fra BI (2008).

Tiltrådte som administrerende direktør i EiendomsMegler 1 Midt-Norge i 1999. Tidligere ansatt i Storebrand Bank, Notar og Bedre Råd samt flere års erfaring fra bygningsbransjen.

Styreleder i EiendomsMegler 1 Norge og Brauten Eiendom. Styremedlem i Eiendom Norge og Agri Eiendom.

Eier 34.207 egenkapitalbevis per 31. desember 2020.

Rolf Jarle Brøske (1980)

Konserndirektør - Kommunikasjon og merkevare

Studier i statsvitenskap og historie fra Høgskolen i Molde og NTNU.

Ansatt i SpareBank 1 SMN i 2016. Tidligere medlem av konsernledelsen med ansvar for kommunikasjon i Det norske Oljeselskap samt ledelsen i Danske Bank (Fokus Bank). Erfaring som rådgiver for tidligere næringsminister Børge Brende og for ordføreren i Trondheim. Har innehatt en rekke politiske verv.

Styreleder i Spleis AS og nestleder i styret i Stiftelsen UNI. Fylkesstyremedlem i Trøndelag Høyre og bystyremedlem Trondheim kommune.

Eier 10.205 egenkapitalbevis per 31. desember 2020.

Ola Neråsen (1965)

Konserndirektør - Risikostyring

Siviløkonom fra BI (1990), Statsautorisert revisor fra NHH (1994). 

Ansatt i SpareBank 1 SMN i 1997. Tidligere erfaring fra Deloitte.

Styremedlem i BETR AS. 

Eier 42.756 egenkapitalbevis per 31. desember 2020.

Astrid Undheim (1980)

Konserndirektør - Teknologi og utvikling

PhD i Kommunikasjonsteknologi fra NTNU (2009). Master of Science i Kommunikasjonsteknologi fra NTNU (2004). 

Ansatt i SpareBank 1 SMN i 2020, tidligere lang erfaring fra Telenor, senest som leder av forskningsavdelingen på Analytics & AI.

Medlem av Rådet for SSB (fra 2020) og erfaring fra flere offentlige utvalg.