Konsernledelsen

Her er konsernledelsen i SpareBank 1 SMN.


Jan-Frode Janson (1969)

Konsernsjef

Doktor ingeniør i Industriell Økonomi og Teknologiledelse fra NTNU (1996). Siviløkonom fra Siviløkonomutdanningen i Bodø (1992).

Konsernsjef i SpareBank 1 SMN fra 1. mai 2019. Tidligere konsernsjef i SpareBank 1 Nord-Norge og viseadministrerende direktør i Fokus Bank/Danske Bank. Har i tillegg hatt lederjobber i Orkla og ABB.

Styreverv i blant annet SpareBank 1 Gruppen, Vipps og SMNs datterselskaper.

Eier ingen egenkapitalbevis per 1. mai 2019.


Vegard Helland (1975)

Konserndirektør Næringsliv

Siviløkonom fra Handelshøyskolen i Bodø (1999) og Autorisert Finansanalytiker fra NHH (2007).

Styreleder i SpareBank 1 Finans Midt-Norge og styremedlem i SpareBank 1 Markets, SpareBank 1 Factoring, Conecto, SpareBank 1 Portefølje, Confide, SMB Lab og Mavi XV. 

Ansatt i SpareBank 1 SMN i 2003, og har primært jobbet mot bedriftsmarkedet. Leder for konsernkredittutvalget i SpareBank 1 SMN siden 2007. Tidligere erfaring fra KPMG, senter for havbruk og fiskeri.

Eier 34.224 egenkapitalbevis per 31. desember 2018.


Kjell Fordal (1957)

Konserndirektør Konsernfinans

Siviløkonom fra BI (1981) samt Master of Management BI (2004).

Styreleder i SpareBank 1 Regnskapshuset SMN, SpareBank 1 SMN Pensjonskasse, SpareBank 1 Næringskreditt, SpareBank 1 Boligkreditt, SpareBank 1 SMN Invest, GMA Invest, Prøven Eiendom, BNBolig og Trondhjems Turistforening. Styremedlem i SpareBank 1 Markets, SpareBank 1 Kredittkort og  BN Kreditt. Ansatt i SpareBank 1 SMN i 1982.

Eier 245.334 egenkapitalbevis per 31. desember 2018.


Nelly S. Maske (1975)

Konserndirektør Personmarked og Organisasjon og utvikling

Master of Science fra South Bank University London 2000, Bachelor i Økonomi og Administrasjon TØH 1998.

Tidligere bred erfaring fra rådgivningselskapet Ernst & Young, senest som direktør i Ernst & Young Advisory 2010-2013.

Styreleder i Odin Forvaltning fram til desember 2018. Styremedlem i SpareBank 1 Mobilbetaling, BN Bank og SMB Lab. Ansatt i SpareBank 1 SMN i 2013.

Eier 23.005 egenkapitalbevis per 31. desember 2018.


Rolf Jarle Brøske (1980)

Konserndirektør Kommunikasjon og samfunn

Studier i statsvitenskap og historie fra Høgskolen i Molde og NTNU.

Medlem av konsernledelsen med ansvar for kommunikasjon i Det norske Oljeselskap samt ledelsen i Danske Bank (Fokus Bank). Erfaring som rådgiver for tidligere næringsminister Børge Brende og for ordføreren i Trondheim. Har innehatt en rekke politiske verv. Ansatt i SpareBank 1 SMN i 2016. 

Eier 6.585 egenkapitalbevis per 31. desember 2018.


Ola Neråsen (1965)

Konserndirektør Risikostyring

Siviløkonom fra BI (1990), Statsautorisert revisor fra NHH (1994). 

Styremedlem i Betr. 

Tidligere erfaring fra Deloitte.

Ansatt i SpareBank 1 SMN i 1997.

Eier 41.786 egenkapitalbevis per 31. desember 2018.

Kjersti Hønstad (1967)

Konserndirektør Juridisk

Juridisk embetseksamen UiO 1995, Bedriftsøkonom TØH.

Ansatt som advokat i SpareBank 1 SMN i 2005, konserndirektør juridisk fra 2009. Tidligere erfaring som advokat i Deloitte Advokater.

Styremedlem i SpareBank 1 SMN Finans, Eiendomsmegler 1 Midt- Norge AS, SpareBank 1 SMN Invest AS og observatør i SpareBank 1 Markets AS.

Eier 4.303 egenkapitalbevis per 31. mai 2019.