Konsernledelsen

Her er konsernledelsen i SpareBank 1 SMN.


Finn Haugan (1953)

Konsernsjef

Siviløkonom fra BI (1977).

Tiltrådte som adm. direktør i SpareBank 1 SMN i 1991. Konsernsjef fra 2010. Styreleder i BN Bank og Sparebankforeningen, styremedlem Finans Norge (FNO). Tidligere styreleder i FNO. Styremedlem i SpareBank 1 Gruppen (styreleder i flere perioder). Styreleder i EiendomsMegler 1 Midt-Norge, SpareBank 1 Markets. Styremedlem i Trondheim Stiftelse Til Nevrovitenskaplig Forskning (Kavlistiftelsen). Tidligere ansatt i Fokus Bank i 13 år, hvorav siste to år som viseadm. direktør.

Eier 197.906 egenkapitalbevis per 31. desember 2015.


Vegard Helland (1975)

Konserndirektør Næringsliv

Siviløkonom fra Handelshøyskolen i Bodø (1999) og Autorisert Finansanalytiker fra NHH (2007).

Styreleder i SpareBank 1 Finans Midt-Norge og styremedlem i SpareBank 1 Gruppen Finans, Conecto og Mavi XV. Varamedlem i styret i SpareBank 1 SMN Card Solutions.

Ansatt i SpareBank 1 SMN siden 2003 og har primært jobbet med konsernkunder. Leder for næringslivsdivisjonen fra august 2010. Leder for konsernkredittutvalget i SpareBank 1 SMN siden 2007. Tidligere erfaring fra KPMG (havbruk og fiskeri).

Eier 33.312 egenkapitalbevis per 31. desember 2015.


Kjell Fordal (1957)

Konserndirektør Konsernfinans

Siviløkonom fra BI (1981) samt Master of Management BI (2004).

Styreleder i SpareBank 1 Regnskapshuset SMN, SpareBank 1 SMN Pensjonskasse, SpareBank 1 Næringskreditt, SpareBank 1 Boligkreditt, SpareBank 1 SMN Invest, GMA Invest og Prøven Eiendom. Styremedlem i SpareBank 1 Markets, SpareBank 1 Kredittkort, BN Kreditt og Trondhjems Turistforening. Ansatt i SpareBank 1 SMN i 1982.

Eier 244.422 egenkapitalbevis per 31. desember 2015.


Svein Tore Samdal (1971)

Konserndirektør Privatmarked

Cand. Polit. fra NTNU (1999).

Har vært i ledende funksjoner i EiendomsMegler 1 Midt-Norge siden han startet i 2006. Tidligere landslagssjef for langrenn damer i Norges Skiforbund fra 2001-2006.  Styreleder i Allegro Kapitalforvaltning AS. Ansatt i SpareBank 1 SMN i 2013. 

Eier 22.618 egenkapitalbevis per 31. desember 2015.


Nelly Maske (1975)

Konserndirektør Organisasjon og utvikling

Master of Science fra South Bank University London 2000, Bachelor i Økonomi og Administrasjon TØH 1998.

Tidligere bred erfaring fra rådgivningselskapet Ernst & Young, senest som direktør i Ernst & Young Advisory 2010-2013. Styremedlem i SpareBank 1 Mobilbetaling AS. Ansatt i SpareBank 1 SMN i 2013.

Eier 20.000 egenkapitalbevis per 31. desember 2015.


Rolf Jarle Brøske (1980)

Konserndirektør Kommunikasjon og samfunn

Studier i statsvitenskap og historie fra Høgskolen i Molde og NTNU.

Ansatt i SpareBank 1 SMN fra 1. oktober 2016.

Tidligere erfaring som direktør for næringspolitikk i Det norske samt ledelsen i Danske Bank (Fokus Bank). Videre erfaring som rådgiver for tidligere næringsminister Børge Brende og for ordføreren i Trondheim. Har innehatt en rekke politiske verv.

Eier 5.000 egenkapitalbevis per 26. oktober 2016.