Konsernledelsen

Her er konsernledelsen i SpareBank 1 SMN.


Jan-Frode Janson (1969)

Konsernsjef

Doktor ingeniør i Industriell Økonomi og Teknologiledelse fra NTNU (1996). Siviløkonom fra Siviløkonomutdanningen i Bodø (1992).

Konsernsjef i SpareBank 1 SMN fra 1. mai 2019. Tidligere konsernsjef i SpareBank 1 Nord-Norge og viseadministrerende direktør i Fokus Bank/Danske Bank. Har i tillegg hatt lederjobber i Orkla og ABB.

Styreverv i blant annet SpareBank 1 Gruppen AS, SpareBank 1 Utvikling DA, Vipps. Styreleder i SpareBank 1 SMNs datterselskaper (EiendomsMegler 1 Midt-Norge AS, SpareBank 1 Regnskapshuset SMN AS, SpareBank 1 Finans Midt-Norge AS, SpareBank 1 Markets AS og SpareBank 1 SMN Invest AS).

Eier 40.281 egenkapitalbevis per 31. desember 2020.

Kjell Fordal (1957)

Konserndirektør Konsernfinans og eierstyring, visekonsernsjef

Siviløkonom fra BI (1981) samt Master of Management BI (2004).

Ansatt i SpareBank 1 SMN i 1982.

Styreleder i SpareBank 1 SMN Pensjonskasse, SpareBank 1 Næringskreditt, Prøven Eiendom, DeBank AS og Trondhjems Turistforening. Styremedlem i SpareBank 1 Markets AS, SpareBank 1 Kredittkort AS, SpareBank 1 Regnskapshuset AS, SpareBank 1 Pensjonsforsikring, SpareBank 1 SMN Invest AS og BN Kreditt.

Eier 246.304 egenkapitalbevis per 31. desember 2020.

Vegard Helland (1975)

Konserndirektør Næringsliv

Siviløkonom fra Handelshøyskolen i Bodø (1999) og Autorisert Finansanalytiker fra NHH (2007).

Ansatt i SpareBank 1 SMN i 2003, og har primært jobbet mot bedriftsmarkedet. Leder av konsernkredittutvalget i SpareBank 1 SMN siden 2007. Tidligere erfaring fra KPMG, senter for havbruk og fiskeri.

Styreleder i SpareBank 1 Factoring AS, SpareBank 1 Finans Midt-Norge AS og SMB Lab AS. Styremedlem i SpareBank 1 Markets AS, Modhi Norge AS, Modhi Finance AS, Modhi Collect AS og Mavi XV AS.

Eier 35.194 egenkapitalbevis per 31. desember 2020.

Nelly S. Maske (1975)

Konserndirektør Privatmarked

Master of Science fra South Bank University London (2000), Bachelor i Økonomi og Administrasjon TØH (1998).

Ansatt i SpareBank 1 SMN i 2013. Tidligere bred erfaring fra rådgivningselskapet Ernst & Young, senest som direktør i Ernst & Young Advisory 2010-2013.

Eier 21.135 egenkapitalbevis per 31. desember 2020.

Arne Nypan (1970)

Administrerende direktør SpareBank 1 Regnskapshuset SMN

Master of Business Administration (MBA) fra Universitetet i Lund, Sverige (1997). Bachelor in Business Administration (B.Sc.) fra Handelshøyskolen i København, Danmark (1995). Offisersutdannelse i Hæren (1992).

Tiltrådte som Administrerende direktør i SpareBank 1 Regnskapshuset SMN i juni 2020. Administrerende direktør i SpareBank 1 Finans Midt-Norge fra 2013 til juni 2020. Tidligere Leder for Kundekonsept i SpareBank 1 SMN i 2013, Konsernbanksjef i SpareBank 1 SMN fra 2003-2012. Har også jobbet i Innovation og Fokus Bank (Danske Bank).

Rådgiver til styret i Spire Finans.

Eier 26.690 egenkapitalbevis per 31. desember 2020.

Kjetil Reinsberg (1961)

Administrerende direktør EiendomsMegler 1 Midt-Norge

Eiendomsmegler fra BI (2008).

Tiltrådte som administrerende direktør i EiendomsMegler1 Midt-Norge i 1999. Tidligere ansatt i Storebrand Bank, Notar og Bedre Råd samt flere års erfaring fra bygningsbransjen.

Styreleder i EiendomsMegler 1 Norge og Brauten Eiendom. Styremedlem i Eiendom Norge og Agri Eiendom.

Eier 34.207 egenkapitalbevis per 31. desember 2020.

Rolf Jarle Brøske (1980)

Konserndirektør Kommunikasjon og Merkevare

Studier i statsvitenskap og historie fra Høgskolen i Molde og NTNU.

Ansatt i SpareBank 1 SMN i 2016. Tidligere medlem av konsernledelsen med ansvar for kommunikasjon i Det norske Oljeselskap samt ledelsen i Danske Bank (Fokus Bank). Erfaring som rådgiver for tidligere næringsminister Børge Brende og for ordføreren i Trondheim. Har innehatt en rekke politiske verv.

Styreleder i Spleis AS og nestleder i styret i Stiftelsen UNI. Fylkesstyremedlem i Trøndelag Høyre og bystyremedlem Trondheim kommune.

Eier 10.205 egenkapitalbevis per 31. desember 2020.

Ola Neråsen (1965)

Konserndirektør Risikostyring

Siviløkonom fra BI (1990), Statsautorisert revisor fra NHH (1994). 

Ansatt i SpareBank 1 SMN i 1997. Tidligere erfaring fra Deloitte.

Styremedlem i BETR AS. 

Eier 42.756 egenkapitalbevis per 31. desember 2020.

Astrid Undheim (1980)

Konserndirektør Teknologi og utvikling

PhD i Kommunikasjonsteknologi fra NTNU (2009). Master of Science i Kommunikasjonsteknologi fra NTNU (2004). 

Ansatt i SpareBank 1 SMN i 2020, tidligere lang erfaring fra Telenor, senest som leder av forskningsavdelingen på Analytics & AI.

Medlem av Rådet for SSB (fra 2020) og erfaring fra flere offentlige utvalg.