Konsernledelsen

Her er konsernledelsen i SpareBank 1 SMN.


Jan-Frode Janson (1969)

Konsernsjef

Doktor ingeniør i Industriell Økonomi og Teknologiledelse fra NTNU (1996). Siviløkonom fra Siviløkonomutdanningen i Bodø (1992).

Konsernsjef i SpareBank 1 SMN fra 1. mai 2019. Tidligere konsernsjef i SpareBank 1 Nord-Norge og viseadministrerende direktør i Fokus Bank/Danske Bank. Har i tillegg hatt lederjobber i Orkla og ABB.

Styreverv i blant annet SpareBank 1 Gruppen AS, SpareBank 1 Utvikling DA, Vipps. Styreleder i SpareBank 1 SMNs datterselskaper (EiendomsMegler 1 Midt-Norge AS, SpareBank 1 Regnskapshuset SMN AS, SpareBank 1 Finans Midt-Norge AS, SpareBank 1 Markets AS og SpareBank 1 SMN Invest AS).

Eier 30.000 egenkapitalbevis per 31.desember 2019.

Kjell Fordal (1957)

Konserndirektør Konsernfinans, visekonsernsjef

Siviløkonom fra BI (1981) samt Master of Management BI (2004).

Ansatt i SpareBank 1 SMN i 1982.

Styreleder i SpareBank 1 SMN Pensjonskasse, SpareBank 1 Næringskreditt, Prøven Eiendom, DeBank AS og Trondhjems Turistforening. Styremedlem i SpareBank 1 Markets AS, SpareBank 1 Kredittkort AS, SpareBank 1 Regnskapshuset AS, SpareBank 1 Pensjonsforsikring, SpareBank 1 SMN Invest AS og BN Kreditt.

Eier 245.833 egenkapitalbevis per 31. desember 2019.

Vegard Helland (1975)

Konserndirektør Næringsliv

Siviløkonom fra Handelshøyskolen i Bodø (1999) og Autorisert Finansanalytiker fra NHH (2007).

Ansatt i SpareBank 1 SMN i 2003, og har primært jobbet mot bedriftsmarkedet. Leder av konsernkredittutvalget i SpareBank 1 SMN siden 2007. Tidligere erfaring fra KPMG, senter for havbruk og fiskeri.

Styreleder i SpareBank 1 Factoring AS, Conecto AS og SMB Lab AS. Styremedlem i SpareBank 1 Markets AS, SpareBank 1 Finans Midt-Norge AS, Modhi Finance AS, Modhi Collect AS og Mavi XV AS.

Eier 34.773 egenkapitalbevis per 31. desember 2019.

Nelly S. Maske (1975)

Konserndirektør Personmarked og Organisasjon og utvikling

Master of Science fra South Bank University London 2000, Bachelor i Økonomi og Administrasjon TØH 1998.

Ansatt i SpareBank 1 SMN i 2013. Tidligere bred erfaring fra rådgivningselskapet Ernst & Young, senest som direktør i Ernst & Young Advisory 2010-2013.

Eier 20.854 egenkapitalbevis per 31. desember 2019.

Rolf Jarle Brøske (1980)

Konserndirektør Kommunikasjon og samfunn

Studier i statsvitenskap og historie fra Høgskolen i Molde og NTNU.

Ansatt i SpareBank 1 SMN i 2016. Tidligere medlem av konsernledelsen med ansvar for kommunikasjon i Det norske Oljeselskap samt ledelsen i Danske Bank (Fokus Bank). Erfaring som rådgiver for tidligere næringsminister Børge Brende og for ordføreren i Trondheim. Har innehatt en rekke politiske verv.

Styreleder i Spleis AS og nestleder i styret i Stiftelsen UNI. Fylkesstyremedlem i Trøndelag Høyre og bystyremedlem Trondheim kommune.

Eier 7.134 egenkapitalbevis per 31. desember 2019.

Ola Neråsen (1965)

Konserndirektør Risikostyring

Siviløkonom fra BI (1990), Statsautorisert revisor fra NHH (1994). 

Ansatt i SpareBank 1 SMN i 1997. Tidligere erfaring fra Deloitte.

Styremedlem i BETR AS. 

Eier 42.335 egenkapitalbevis per 31. desember 2019.

Kjersti Hønstad (1967)

Konserndirektør Juridisk

Juridisk embetseksamen UiO 1995, Bedriftsøkonom TØH.

Ansatt som advokat i SpareBank 1 SMN i 2005, konserndirektør juridisk fra 2009. Tidligere erfaring som advokat i Deloitte Advokater.

Styremedlem i SpareBank 1 Finans Midt-Norge AS, EiendomsMegler 1 Midt- Norge AS, SpareBank 1 SMN Invest AS og observatør i SpareBank 1 Markets AS.

Eier 4.303 egenkapitalbevis per 31. desember 2019.

Astrid Undheim (1980)

Konserndirektør Teknologi og Utvikling

PhD i Kommunikasjonsteknologi fra NTNU (2009). Master of Science i Kommunikasjonsteknologi fra NTNU (2004). 

Ansatt i Sparebank1 SMN i 2020, tidligere lang erfaring fra Telenor, senest som leder av forskningsavdelingen på Analytics & AI.

Medlem av Rådet for SSB (fra 2020) og erfaring fra flere offentlige utvalg.