Konsernledelsen

Her er konsernledelsen i SpareBank 1 SMN.


Jan-Frode Janson (1969)

Konsernsjef

Doktor ingeniør i Industriell Økonomi og Teknologiledelse fra NTNU (1996). Siviløkonom fra Siviløkonomutdanningen i Bodø (1992).

Konsernsjef i SpareBank 1 SMN fra 1. mai 2019. Tidligere konsernsjef i SpareBank 1 Nord-Norge og viseadministrerende direktør i Fokus Bank/Danske Bank. Har i tillegg hatt lederjobber i Orkla og ABB.

Styreleder i SpareBank 1 SMNs datterselskaper EiendomsMegler 1 Midt-Norge AS og SpareBank 1 Regnskapshuset SMN AS. Styremedlem i SpareBank 1 Gruppen AS og SpareBank 1 Utvikling DA. Styremedlem i Vipps AS og Fremtind Forsikring AS. Styremedlem i Fleks AS og NTNU.

Eier 40 466 egenkapitalbevis per 31.12.2021.

Trond Søraas (1968)

Konserndirektør - Konsernfinans og eierstyring

Siviløkonom fra NHH (1994) samt Autorisert Finansanalytiker fra samme sted (2006).

Ansatt i SpareBank 1 SMN i 2022. Tidligere erfaring fra KLP Banken AS og BN Bank ASA, senest som direktør økonomi- og finans i BN Bank ASA.

Styreverv SpareBank 1 Boligkreditt AS og SpareBank 1 Næringskreditt AS.

Eier 0 egenkapitalbevis per 31.12.2021.

Astrid Undheim (1980)

Konserndirektør - Teknologi og utvikling

PhD i Kommunikasjonsteknologi fra NTNU (2009). Master of Science i Kommunikasjonsteknologi fra NTNU (2004). 

Ansatt i SpareBank 1 SMN i 2020, tidligere lang erfaring fra Telenor, senest som leder av forskningsavdelingen på Analytics & AI.

Styremedlem i Trondheim Tech Port. Medlem av Rådet for SSB. Medlem av «Utvalg for vurdering av langsiktige perspektiver for Statens Pensjonsfond Utland». Tidligere erfaring fra en rekke offentlige utvalg.

Eier 185 egenkapitalbevis per 31.12.2021.

Ola Neråsen (1965)

Konserndirektør - Risikostyring

Siviløkonom fra BI (1990), Statsautorisert revisor fra NHH (1994). 

Ansatt i SpareBank 1 SMN i 1997. Tidligere erfaring fra Deloitte. 

Eier 43 064 egenkapitalbevis per 31.12.2021.

Rolf Jarle Brøske (1980)

Konserndirektør - Kommunikasjon og merkevare

Studier i statsvitenskap og historie fra Høgskolen i Molde og NTNU.

Ansatt i SpareBank 1 SMN i 2016. Tidligere medlem av konsernledelsen med ansvar for kommunikasjon i Det norske Oljeselskap samt ledelsen i Danske Bank (Fokus Bank). Erfaring som rådgiver for tidligere næringsminister Børge Brende og for ordføreren i Trondheim. Har innehatt en rekke politiske verv.

Styremedlem i Spleis AS og nestleder i styret i Stiftelsen UNI. Fylkesstyremedlem i Trøndelag Høyre og bystyremedlem Trondheim kommune.

Eier 10 513 egenkapitalbevis per 31.12.2021.

Vegard Helland (1975)

Konserndirektør - Bedriftsmarked

Siviløkonom fra Handelshøyskolen i Bodø (1999) og Autorisert Finansanalytiker fra NHH (2007).

Ansatt i SpareBank 1 SMN i 2003, og har primært jobbet mot bedriftsmarkedet.

Leder av konsernkredittutvalget i SpareBank 1 SMN siden 2007. Tidligere erfaring fra KPMG, senter for havbruk og fiskeri.

Styreleder i SpareBank 1 Finans Midt-Norge. Styremedlem i SpareBank 1 Markets AS, SpareBank 1 Factoring AS, SpareBank 1 Regnskapshuset SMN AS, Modhi Finance AS og Mavi XV AS.

Eier 35 502 egenkapitalbevis per 31.12.2021.

Nelly S. Maske (1975)

Konserndirektør - Privatmarked

Master of Science fra South Bank University London (2000), Bachelor i Økonomi og Administrasjon TØH (1998).

Ansatt i SpareBank 1 SMN i 2013. Konserndirektør Organisasjon og Utvikling 2015-2018, Assisterende konserndirektør Privatmarked 2013-2015. Tidligere bred erfaring fra rådgivningsselskapet Ernst & Young, senest som direktør i Ernst & Young Advisory 2010-2013.

Styreleder i SpareBank 1 Gjeldsinformasjon AS. Styremedlem i EiendomsMegler 1 Midt-Norge.

Eier 21 443 egenkapitalbevis per 31.12.2021.

Arne Nypan (1970)

Administrerende direktør - SpareBank 1 Regnskapshuset SMN

Master of Business Administration (MBA) fra Universitetet i Lund (1997). Bachelor in Business Administration (B.Sc.) fra Handelshøyskolen i København (1995).

Offisersutdannelse i Hæren (1992).

Administrerende direktør i SpareBank 1 Regnskapshuset SMN fra juni 2020. Administrerende direktør i SpareBank 1 Finans Midt-Norge fra 2013 til juni 2020. Tidligere leder for kundekonsept i SpareBank 1 SMN i 2013, konsernbanksjef i SpareBank 1 SMN fra 2003-2012. Har også jobbet i Innovation Strategic Consulting og Fokus Bank (Danske Bank).

Eier 28 898 egenkapitalbevis per 31.12.2021.

Kjetil Reinsberg (1961)

Administrerende direktør - EiendomsMegler 1 Midt-Norge

Eiendomsmegler fra BI (2008).

Tiltrådte som administrerende direktør i EiendomsMegler 1 Midt-Norge i 1999. Tidligere ansatt i Storebrand Bank, Notar og Bedre Råd samt flere års erfaring fra bygningsbransjen.

Styreleder i Brauten Eiendom. Styremedlem EiendomsMegler 1 Norge, Eiendom Norge AS og Agri Eiendom.

Eier 19 823 egenkapitalbevis per 31.12.2021.