Konsernledelsen

Her er konsernledelsen i SpareBank 1 SMN.


Jan-Frode Janson (1969)

Konsernsjef

Doktor ingeniør i Industriell økonomi og teknologiledelse fra NTNU (1996). Siviløkonom fra siviløkonomiutdanningen i Bodø (1992). 

Konsernsjef i SpareBank 1 SMN siden 1. mai 2019.  Tidligere konsernsjef i SpareBank 1 Nord-Norge og viseadministrerende direktør i Fokus Bank/Danske Bank. Har i tillegg hatt lederjobber i Orkla og ABB. 

Styreleder i SpareBank 1 Betaling AS, Mavi XV AS og i SpareBank 1 SMNs datterselskaper EiendomsMegler 1 Midt-Norge AS og SpareBank 1 Regnskapshuset SMN AS. Styremedlem i SpareBank 1 Gruppen AS, SpareBank 1 Utvikling DA, Vipps AS, VIPPS Holding AS, BankID BankAxept AS, Fremtind Forsikring AS og NTNU. Leder Bransjestyre bank og kapitalmarked (BBK). 

Antall egenkapitalbevis i SpareBank 1 SMN: 49.166 per 31.12.2023 (inkludert eventuelle egenkapitalbevis eiet av nærstående). 

Trond Søraas (1968)

Konserndirektør - Konsernfinans og eierstyring

Autorisert Finansanalytiker fra NHH (2006) samt siviløkonom fra samme sted (1994).

Ansatt i SpareBank 1 SMN siden februar 2022. Tidligere erfaring fra KLP Banken AS og BN Bank ASA, senest som direktør økonomi- og finans i BN Bank ASA. 

Styreleder i styret i SpareBank 1 Markets AS. Nestleder i styret i BN Bank ASA. Styremedlem i SpareBank 1 Boligkreditt AS og SpareBank 1 Næringskreditt AS. Styreleder i SpareBank 1 SMN Invest AS og Gma Invest AS.

Antall egenkapitalbevis i SpareBank 1 SMN: 10.267 per 31.12.2023 (inkludert eventuelle egenkapitalbevis eiet av nærstående).

Astrid Undheim (1980)

Konserndirektør - Teknologi og utvikling

Doktorgrad i Kommunikasjonsteknologi fra NTNU (2009). Mastergrad i Kommunikasjonsteknologi fra NTNU (2004). 

Ansatt i SpareBank 1 SMN siden 2020, tidligere lang erfaring fra Telenor, senest som leder av forskningsavdelingen på Analytics & AI. 

Styremedlem i BN Bank ASA. Medlem av Rådet for SSB, deltaker i utvalget Norge mot 2025 (2020-2021). Tidligere erfaring fra flere offentlige utvalg. 

Antall egenkapitalbevis i SpareBank 1 SMN: 744 per 31.12.2023 (inkludert eventuelle egenkapitalbevis eiet av nærstående). 

Ola Neråsen (1965)

Konserndirektør - Risikostyring

Statsautorisert revisor fra NHH (1994). Siviløkonom fra BI (1990). 

Ansatt i SpareBank 1 SMN siden 1997, konserndirektør for risikostyring siden 2009. Tidligere erfaring fra Deloitte og Forsvaret. 

Ingen styreverv. 

Antall egenkapitalbevis i SpareBank 1 SMN: 43.764 per 31.12.2023 (inkludert eventuelle egenkapitalbevis eiet av nærstående).

Rolf Jarle Brøske (1980)

Konserndirektør - Kommunikasjon og merkevare

Studier i statsvitenskap og historie fra Høgskolen i Molde og NTNU. 

Ansatt i SpareBank 1 SMN siden 2016. Tidligere medlem av konsernledelsen med ansvar for kommunikasjon i Det norske Oljeselskap samt ledelsen i Danske Bank (Fokus Bank). Erfaring som rådgiver for tidligere næringsminister Børge Brende og for ordføreren i Trondheim. Har innehatt en rekke politiske verv. 

Styreleder i Brøske & Bianchi Wine Import AS. Styremedlem i SpareBank 1 Spleis AS, Trøndelag Høyre, Sør-Trøndelag Høyre og Nidarosdomens guttekor. 

Antall egenkapitalbevis i SpareBank 1 SMN: 15.713 per 31.12.2023 (inkludert eventuelle egenkapitalbevis eiet av nærstående).

Vegard Helland (1975)

Konserndirektør - Bedriftsmarked

Autorisert Finansanalytiker fra NHH (2007) og siviløkonom fra Handelshøyskolen i Bodø (1999). 

Ansatt i SpareBank 1 SMN siden 2003 og har primært jobbet mot bedriftsmarkedet. Konserndirektør for Bedriftsmarked siden 2010. Tidligere erfaring som revisormedarbeider og konsulent i KPMG og som analytiker hos Fontiera AS. 

Styreleder i SpareBank 1 Finans Midt-Norge. Styremedlem i SpareBank 1 Markets AS, SpareBank 1 Factoring AS, SpareBank 1 Regnskapshuset SMN AS, Kredinor AS og Mavi XV AS. 

Antall egenkapitalbevis i SpareBank 1 SMN: 36.202 per 31.12.2023 (inkludert eventuelle egenkapitalbevis eiet av nærstående).

Nelly S. Maske (1975)

Konserndirektør - Privatmarked

Master of Science fra South Bank University London (2000). Bachelor i Økonomi og Administrasjon fra Trondheim økonomiske høyskole (1998).

Ansatt i SpareBank 1 SMN siden 2013. Konserndirektør personmarked siden 2018. Tidligere konserndirektør Organisasjon og Utvikling (2015-2018) og Assisterende konserndirektør Privatmarked (2013-2015). Tidligere bred erfaring fra rådgivningsselskapet Ernst & Young, senest som direktør i Ernst & Young Advisory 2010-2013. 

Styreleder i SpareBank 1 Gjeldsinformasjon AS. Styremedlem i Eiendomsmegler 1 Midt-Norge AS, SpareBank 1 Forvaltning AS og Julmas AS. 

Antall egenkapitalbevis i SpareBank 1 SMN: 21.876 per 31.12.2023 (inkludert eventuelle egenkapitalbevis eiet av nærstående).

Stig Brautaset (1959)

Konserndirektør - Sunnmøre og Fjordane

Siviløkonom fra Bedriftsøkonomisk Institutt og 1. avdeling juridicum fra Universitetet i Oslo. 

Ansatt i SpareBank 1 SMN siden mai 2023. Tidligere erfaring fra ulike lederstillinger i DNB, Sparebanken Møre og Danske Bank. Administrerende direktør i SpareBank 1 Søre Sunnmøre fra 2016 og frem til banken fusjonerte med SpareBank 1 SMN den 2. mai 2023. 

Styremedlem i EiendomsMegler 1 Midt-Norge AS og i SpareBank 1 Regnskapshuset SMN AS. 

Antall egenkapitalbevis i SpareBank 1 SMN: 1.407 per 31.12.2023 (inkludert eventuelle egenkapitalbevis eiet av nærstående).

Arne Nypan (1970)

Administrerende direktør - SpareBank 1 Regnskapshuset SMN

Master of Business Administration (MBA) fra Universitetet i Lund (1997). Bachelor in Business Administration (B.Sc.) fra Handelshøyskolen i København (1995). Offisersutdanning fra Hæren (1992). 

Administrerende direktør i SpareBank 1 Regnskapshuset SMN siden 2020. Tidligere administrerende direktør i SpareBank 1 Finans Midt-Norge (2013 til 2020), leder for kundekonsept i SpareBank 1 SMN (2013), konsernbanksjef i SpareBank 1 SMN (2003-2012). Tidligere erfaring fra Innovation Strategic Consulting og Fokus Bank (Danske Bank). 

Styremedlem i SpareBank 1 Kreditt AS. 

Antall egenkapitalbevis i SpareBank 1 SMN: 33.948 per 31.12.2023 (inkludert eventuelle egenkapitalbevis eiet av nærstående).

 

Kjetil Reinsberg (1961)

Administrerende direktør - EiendomsMegler 1 Midt-Norge

Eiendomsmegler fra BI (2008). 

Administrerende direktør i EiendomsMegler 1 Midt-Norge siden 1999. Tidligere erfaring fra Storebrand Bank, Notar og Bedre Råd samt flere års erfaring fra byggebransjen. 

Styreleder i Brauten Eiendom AS. Styremedlem i EiendomsMegler 1 Norge, Agri Eiendom AS, Eiendom Norge Holding AS og Eiendom Norge. 

Antall egenkapitalbevis i SpareBank 1 SMN: 29.141 per 31.12.2023 (inkludert eventuelle egenkapitalbevis eiet av nærstående).

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }