Hedda Gabler

Håkon Bleken


På den temporære kunstveggen viser Håkon Bleken (f.1929) et utvalg fra Hedda Gabler-serien laget i 1987.

I 1987 reiste Håkon Bleken til Paris for å tolke Hedda Gabler av Henrik Ibsen. Han laget 30 farge- og svart/hvitt-litografier, og et utvalg vises nå fram. De ble trykket i det velrenommerte verkstedet Clot, Bramsen & Georges i Paris, som i sin tid trykket grafikk av kunstnere som Toulouse-Lautrec, Degas, Cezanne og Matisse.

Bleken sier selv om sitt arbeid med Hedda Gabler-serien:

- Hedda Gabler dreier seg etter min mening om kollisjonen mellom, på den ene siden, sanseligheten og, på den annen siden, idealismen og intellektet. Jeg opplever Hedda som fullstendig ødelagt av en hysterisk idealisme, sin oppvekst og sitt sosiale miljø. Hun er det store offer, først og fremst offer for sin egen sanselighet, for sitt eget kjønn, men også for konvensjoner og samfunnsstrukturer. 

Blekens kunstnerskap spenner over sju tiår og har vært i stadig utvikling. Etter undervisningen ved NTH og samarbeidet i Gruppe 5, et kunstnerfellesskap på 1960-tallet, fikk han det store gjennombruddet på 1970-tallet med kullserien Fragmenter av et diktatur. Hans kunstneriske produksjon, samfunnsengasjement og skarpe penn har satt dype spor.