Granskog

Tore Hansen


På den temporære kunstveggen viser Tore Hansen (f. 1949) verket granskog, akryl på lerret. 

Motivene i Hansens verker er gjerne hentet fra naturen og spesielt skogen, ofte med dyr og mennesker i ulike situasjoner og roller. Gjennom hverdagslige observasjoner skaper Hansen eksistensielle menneskelige metaforer, også med humoristiske øyeblikk, meningsfulle eller mer absurde situasjoner.

Som en av de viktigste kunstnerne på den norske kunstscene var Tore Hansen med på å gjeninnføre det figurative maleri i Norge i begynnelsen av 1980-årene. Etter akademitiden flyttet han tilbake til sitt opphavlige miljø på Grue Finnskog, som har blitt inspirasjonskilden for kunstnerens naturmotiver. 

I løpet av en lang kunstnerkarriere har Hansen i økende grad økonomisert sine arbeider når det gjelder bruk av virkemidler. Det å redusere og konsentrere motivet har nærmest blitt hans arbeidsmetode og signaturuttrykk. Det enkelte grafiske arbeid signert Hansen formidler en spesiell stemning, en særegen billedpoesi.