Representantskapet

Representantskapet består av kunder, egenkapitalbeviseiere, ansatte og representanter fra det offentlige. Det er bankens øverste organ.

Representantskapets oppgaver

 • Se til at banken virker etter sitt formål og i samsvar med lover og vedtekter
 • Velge medlemmer til bankens styre
 • Føre tilsyn med styrets forvaltning av banken
 • Velge medlemmer til bankens valgkomité
 • Vedta godtgjørelser for ovennevnte organer
 • Fastsette konsernets årsregnskap
 • Gi styret fullmakt til å ta opp ansvarlig lån
 • Gi styret fullmakt til å foreta kapitalforhøyelser
smn-gruppebilde-repskapet-2024

Representantskapet består av egenkapitalbeviseiere, kunder, ansatte og representanter fra det offentlige. Valgkomité

 • Lars B. Tvete, leder og representant for eierne
 • Frithjof Anderssen, representant for eierne
 • Elin Hagerup, representant for kundene
 • Lilly Gunn Nyheim, representant for det offentlige
 • Anders Skrove, representant for de ansatte

Valgkomiteen tar imot forslag på aktuelle kandidater til verv gjennom hele året. 

Forslag kan sendes på mail til admsekr@smn.no.

Frist for forlag til styrevalg er 1. november hvert år. 


Representantskapsmøter

Vil du vite mer om hvilke typer oppgaver representantskapet jobber med?
Her finner du protokoller fra avholdte representantskapsmøter de siste ti årene.

Eiernes valg til representantskapet

Som eier av egenkapitalbevis i SpareBank 1 SMN kan du delta på valgmøte og være med og bestemme hvem som skal sitte i representantskapet. 

Stemmeberettigede er egenkapitalbeviseiere som er registrert i Verdipapirsentralen. Hvert egenkapitalbevis gir én stemme. Egenkapitalbeviseiere som ønsker å benytte seg av sin stemmerett kan enten delta i møtet eller avgi fullmakt. 

Neste valg er i 2025. 

Kundenes valg til representantskapet

Som kunde i SpareBank 1 SMN være med på å foreslå kandidater og bestemme hvem som skal være medlem av representantskapet i SpareBank 1 SMN samt generalforsamlingen til Sparebankstiftelsen SMN.

Alle kunder som er over 18 år og har over 2.500 kroner på konto de siste seks måneder kan foreslå kandidater.

Neste valg er i 2026. 

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }