Representantskapet

Representantskapet er bankens øverste organ og skal se til at banken virker etter sitt formål og i samsvar med lover og vedtekter.


Representantskapets oppgaver

  • Velge medlemmer til bankens styre
  • Føre tilsyn med styrets forvaltning av banken
  • Velge medlemmer til bankens valgkomité
  • Vedta godtgjørelser for ovennevnte organer
  • Fastsette konsernets årsregnskap
  • Gi styret fullmakt til å ta opp ansvarlig lån
  • Gi styret fullmakt til å foreta kapitalforhøyelser

Representantskapsmøter

Her finner du protokoller fra avholdte representantskapsmøter.


Medlemmer 2019

Representantskapet består av egenkapitalbeviseiere, kunder, ansatte og representanter fra det offentlige.

 

Representantskapets valgkomite:

Lars B. Tvete, leder og representant for eierne
Thor Arne Falkanger, representant for eierne
Marit Dille, representant for kundene
Tove-Lise Torve, representant for det offentlige
Rolf Bratlie, representant for de ansatte

Valg til representantskapet

Av 32 medlemmer i representantskapet velges 9 av og blant kundene annenhvert år. Er du kunde i banken, over 18 år og har hatt minst 2.500 kroner på konto siste halvår kan du foreslå kandidater og være med å stemme.

Eiere av egenkapitalbevis velger totalt 12 av 32 medlemmer til representantskapet. Valget avholdes i bankens lokaler hvert annet år.