Representantskapet

Representantskapet består av kunder, egenkapitalbeviseiere, ansatte og representanter fra det offentlige. Det er bankens øverste organ.

Kundevalg - nominer din kandidat

Er du kunde i banken, over 18 år og har hatt minst 2.500 kroner på konto siste halvår kan du foreslå kandidater og bli foreslått som kandidat til medlem av representantskapet.

Ni av de 32 medlemmene i representantskapet velges av og blant kundene. Kundevalget avholdes hvert annet år.

Neste kundevalg er i februar 2022. Du kan nominere din kandidat allerede nå, og senest 30.november 2021.

Hva sier kunderepresentantene selv?

De ni kunderepresentantene kommer fra mange forskjellige bakgrunner. Her kan du bli litt bedre kjent med to av dem.

Randi Bakken (f. 1955) Trondheim
Selvstendig næringsdrivende, design/produktutvikling

Jeg har vært kunderepresentant i representantskapet siden 2012, da drev jeg en liten bedrift og ble nominert av en av mine kunder. Da jeg startet visste jeg lite om hvordan banken var drevet, selv om jeg er både bedrifts- og privatkunde, og det å være en del av representantskapet har vært veldig spennende og lærerikt.  

Representantskapet har jo reell påvirkning, og det har vært interessant å få en bedre forståelse av hvordan kundenes penger blir forvaltet. Det er jo vi som er kunder som setter penger inn i banken, og vi stoler jo på at banken passer på pengene våre. Jeg har fått mye kunnskap om hvordan banken fungerer, sett hvordan alt henger i hop og lært hvilke lover og regler man må forholde seg til. Dessuten har jeg fått en mye bedre forståelse av banken sitt samfunnsansvar, noe som jeg synes er utrolig viktig. 

Du trenger ikke å være opptatt av eller å ha kunnskap om bank og finans for å være medlem av representantskapet. Du trenger vanlig allmennkunnskap, du må være litt nysgerrig også må du ha lyst til å lære. 

Vegard Forbord (f. 1979) Steinkjer
Administrativ leder, Smart Norway AS

Jeg har vært kunderepresentant i representantskapet siden 2018. Jeg har en del roller i næringslivet lokalt og har vært tydelige på at vi skal bruke SpareBank 1 SMN som lokalbank, både som bedrift og som anbefaling til ansatte. Vår kundekontakt spurte om jeg kunne være interessert i å bli nominert. Jeg tenkte det kunne være en fin plass å bli kjent med folk og å lære, selv om jeg ikke helt visste hva jeg kunne forvente.

Jeg har blitt mektig imponert over hvordan banken er drevet. Alle medlemmene i representantskapet er opptatte av kunderepresentantene og deler villig av sin erfaring. Dette er virkelig en bank for, av og med lokalsamfunnet og det er helt rått hvor mange dyktige folk som er med i representantskapet. Det er veldig artig å se hvordan de gjør ting.

Banken eies jo i stor grad av samfunnet og det er det viktig at vi som er valgt av kundene framsnakker dette og viser at vi har et hjerte for lokalsamfunnet. Vi som kontrollorgang skal sørge for at banken blir drevet riktig. Det er mye verdier det er snakk om og banken har jo en stor rolle som samfunnsaktør. Hvis banken går bra går det bra for samfunnet. Og hvis den ikke går bra får det konsekvenser, så vi skal være litt vaktbikkje og sørge for at ting går rett for seg.Representantskapets oppgaver

 • Se til at banken virker etter sitt formål og i samsvar med lover og vedtekter
 • Velge medlemmer til bankens styre
 • Føre tilsyn med styrets forvaltning av banken
 • Velge medlemmer til bankens valgkomité
 • Vedta godtgjørelser for ovennevnte organer
 • Fastsette konsernets årsregnskap
 • Gi styret fullmakt til å ta opp ansvarlig lån
 • Gi styret fullmakt til å foreta kapitalforhøyelser

Medlemmer

Representantskapet består av egenkapitalbeviseiere, kunder, ansatte og representanter fra det offentlige.

 

Valgkomité

 • Lars B. Tvete, leder og representant for eierne
 • Ingrid Finboe Svendsen, representant for eierne
 • Marit Dille, representant for kundene
 • Lilly Gunn Nyheim, representant for det offentlige
 • Rolf Bratlie, representant for de ansatte

Representantskapsmøter

Vil du vite mer om hvilke typer oppgaver representantskapet jobber med?
Her finner du protokoller fra avholdte representantskapsmøter de siste ti årene.

Eiernes valg til representantskapet

Som eier av egenkapitalbevis i SpareBank 1 SMN kan du delta på valgmøte og være med og bestemme hvem som skal sitte i representantskapet. 

Stemmeberettigede er egenkapitalbeviseiere som er registrert i Verdipapirsentralen. Hvert egenkapitalbevis gir én stemme. Egenkapitalbeviseiere som ønsker å benytte seg av sin stemmerett kan enten delta i møtet eller avgi fullmakt. 

Neste valg er i 2023, forslag til kandidater mottas fortløpende.

Kundenes valg til representantskapet

Som kunde i SpareBank 1 SMN være med på å foreslå kandidater og bestemme hvem som skal være medlem av representantskapet i SpareBank 1 SMN samt generalforsamlingen til Sparebankstiftelsen SMN.

Alle kunder som er over 18 år og har over 2.500 kroner på konto de siste seks måneder kan foreslå kandidater.

Neste valg er i februar 2022, forslag til kandidater mottas fortløpende og senest innen 1. desember 2021.