Representantskapet

Bankens øverste organ skal se til at banken virker etter sitt formål og i samsvar med lover og vedtekter.


Representantskapets oppgaver

 • Velge medlemmer til bankens styre
 • Føre tilsyn med styrets forvaltning av banken
 • Velge medlemmer til bankens valgkomité
 • Vedta godtgjørelser for ovennevnte organer
 • Fastsette konsernets årsregnskap
 • Gi styret fullmakt til å ta opp ansvarlig lån
 • Gi styret fullmakt til å foreta kapitalforhøyelser

Representantskapsmøter

Her finner du protokoller fra avholdte representantskapsmøter.

Medlemmer 2021

Representantskapet består av egenkapitalbeviseiere, kunder, ansatte og representanter fra det offentlige.

 

Representantskapets valgkomite:

 • Lars B. Tvete, leder og representant for eierne
 • Ingrid Finboe Svendsen, representant for eierne
 • Marit Dille, representant for kundene
 • Lilly Gunn Nyheim, representant for det offentlige
 • Rolf Bratlie, representant for de ansatte

Valg til representantskapet

Av 32 medlemmer i representantskapet velges 9 av og blant kundene annenhvert år. Er du kunde i banken, over 18 år og har hatt minst 2.500 kroner på konto siste halvår kan du foreslå kandidater og være med å stemme.

Eiere av egenkapitalbevis velger totalt 12 av 32 medlemmer til representantskapet. Valget avholdes hvert annet år.

Eiernes valg til representantskapet

Som eier av egenkapitalbevis i SpareBank 1 SMN kan du delta på valgmøte og være med og bestemme hvem som skal sitte i representantskapet. 

Stemmeberettigede er egenkapitalbeviseiere som er registrert i Verdipapirsentralen. Hvert egenkapitalbevis gir én stemme. Egenkapitalbeviseiere som ønsker å benytte seg av sin stemmerett kan enten delta i møtet eller avgi fullmakt. 

Neste valg er i 2023.

Kundenes valg til representantskapet

Som kunde i SpareBank 1 SMN være med på å foreslå kandidater og bestemme hvem som skal være medlem av representantskapet i SpareBank 1 SMN samt generalforsamlingen til Sparebankstiftelsen SMN.

Alle kunder som er over 18 år og har over 2.500 kroner på konto de siste seks måneder kan foreslå kandidater.

Neste valg er i 2022.