Styret

Her er styret i SpareBank 1 SMN.

Med unntak av de to ansatterepresentantene er alle styremedlemmer vurdert til å være uavhengige av ledende ansatte, og uten særinteresser i banken.

Kjell Bjordal (1953), Styreleder

AMP Wharton Business School (1989). Siviløkonom fra NHH (1976) og 1. avdeling jus. 

Medlem av styret siden 2007 og styreleder siden 2013. Medlem av godtgjørelsesutvalget siden 2012 og leder siden 2013. 

Egen virksomhet. 

Erfaring som administrerende direktør i EWOS-Gruppen og leder fôrdivisjonen i Cermaq, administrerende direktør i NorAqua, økonomidirektør og konsernsjef i Glamox Gruppen. Styreleder i Nordlaks-konsernet, Axio samt Norsk Landbrukskjemi.

Deltatt på 22 av 22 styremøter i 2023. 

Antall egenkapitalbevis i SpareBank 1 SMN: 130.000 per 31.12.2023 (inkludert eventuelle egenkapitalbevis eiet av nærstående). 

Christian Stav (1968), Nestleder

Master of Business Administration fra NHH (2003), Autorisert Europeisk Finansanalytiker (AFA) fra NHH (2003). Statsautorisert revisor (1994) og Siviløkonom fra NHH (1991). Høyere revisorstudium NHH (1992). 

Medlem av styret siden 2019. Leder av revisjonsutvalget, medlem av risikoutvalget siden 2019. 

Konsernsjef NTE. 

Erfaring fra revisjon og rådgivningstjenester, Partner i EY Transaction Advisory Services, økonomi og finansdirektør NTE. 

Styreleder NTE Energi AS, NTE Marked AS, NTE Elektro AS og NTE Telekom AS. 

Deltatt på 21 av 22 styremøter i 2023. 

Antall egenkapitalbevis i SpareBank 1 SMN: 35.000 per 31.12.2023 (inkludert eventuelle egenkapitalbevis eiet av nærstående). 

Mette Kamsvåg (1971)

Siviløkonom fra Handelshøyskolen BI (1994). 

Medlem av styret siden 2018. Medlem av revisjons- og risikoutvalgene fra 2018. 

Selvstendig virksomhet. 

Erfaring fra IT og betalingsformidling gjennom ulike lederposisjoner i BBS og Nets i 15 år. CEO i Nets fra 2011 til 2014. 

Styreleder i Maritech Systems AS, WebMed AS og group.ONE. Styremedlem i Wordline SA. Industrirådgiver for Ferd AS. 

Deltatt på 19 av 22 styremøter i 2023. 

Antall egenkapitalbevis i SpareBank 1 SMN: 5.600 per 31.12.2023 (inkludert eventuelle egenkapitalbevis eiet av nærstående). 

Tonje Eskeland Foss (1971)

Sivilingeniør innen «Petroleumsøkonomi» (1996).

Medlem av styret siden 2018. Medlem av godtgjørelsesutvalget fra 2018. 

CEO i Frøy AS. 

Tidligere erfaring som strategidirektør i Enova 2020 – 2022 samt regiondirektør i Atea Region Nord. Har 19 års erfaring fra oljeindustrien i ulike posisjoner og selskaper, blant annet AkerBP ASA. 

Deltatt på 17 av 22 styremøter i 2023. 

Antall egenkapitalbevis i SpareBank 1 SMN: 0 per 31.12.2023 (inkludert eventuelle egenkapitalbevis eiet av nærstående).

Ingrid Finboe Svendsen (1961)

Bedriftsøkonom fra BI (1990) og kommunalkandidat fra Norges kommunal- og sosialhøyskole (1983).

Medlem av styret siden 2023, leder av risikoutvalget og medlem av revisjonsutvalget fra samme tidspunkt. 

Direktør i Thomas Angell Stiftelser. Erfaring som direktør i Arbeidstilsynet. Flere stillinger i det offentlige, senest kommunaldirektør for organisasjon i Trondheim kommune, organisasjonsdirektør Sør-Trøndelag fylkeskommune. 

Styreleder i Trondheim Spektrum, styremedlem i Olavsfestdagene og styremedlem i E.C. Dahls stiftelse. 

Deltatt på 12 av 17 mulige styremøter i 2023. 

Antall egenkapitalbevis i SpareBank 1 SMN: 300 per 31.12.2023 (inkludert eventuelle egenkapitalbevis eiet av nærstående). 

Kristian Sætre (1961)

Sivilingeniør fra NTH (1987). Maskiningeniør fra Ingeniørhøgskolen Ålesund (1982).

Medlem av styret siden 2023. 

Har utstrakt erfaring fra ulike roller i AS Volda Mekaniske Verksted/Scana Volda, deriblant 11 år som administrerende direktør i Scana Volda AS. Administrerende direktør i Ulstein Verft AS i perioden 2013 til 2019, senere daglig leder i A-K maskiner. Nå Senior Vice President i Vard Group AS. 

Nestleder i styret i SpareBank 1 Søre Sunnmøre i perioden 2008-2014 og varamedlem i 2022-23. 

Utstrakt styreerfaring fra flere selskaper i og utenfor Norge. 

Deltatt på 14 av 17 mulige styremøter i 2023. 

Antall egenkapitalbevis i SpareBank 1 SMN: 300 per 31.12.2023 (inkludert eventuelle egenkapitalbevis eiet av nærstående). 

Freddy Aursø (1972)

MBA fra University of Newcastle (2003). Ingeniør fra NTNU (1998). 

Medlem av styret siden 2022. 

CEO i Lighthouse8. 

Bakgrunn som administrerende direktør i Global Media, Bigmouthmedia og LBi.

Styreleder i Lighthouse8 AS, Lighthouse8 Pte Ltd, Lighthouse8 Pty Ltd og Lighthouse8 Ltd. Tidligere styreleder og styremedlem i flere selskaper i og utenfor Norge.

Deltatt på 20 av 22 styremøter i 2023. 

Antall egenkapitalbevis i SpareBank 1 SMN: 0 per 31.12.2023 (inkludert eventuelle egenkapitalbevis eiet av nærstående).

Inge Lindseth (1963)

Utdannelse innen IT Drift fra HIST og Prosjektledelse fra BI.

Medlem av styret siden 2019. Styremedlem i Finansforbundet region Trøndelag fra 2020. Fast møtende vararepresentant i forbundsstyret i Finansforbundet.

Konserntillitsvalgt fra 2019.

Tidligere tillitsvalgt og ansatterepresentant i representantskapet. Tidligere fagansvarlig/leder servicedesk innen teknologi, drift og sikkerhet. Ansatt i SpareBank 1 SMN siden 1982 og har hatt forskjellige stillinger og oppgaver.

Deltatt på 21 av 22 styremøter i 2023.

Antall egenkapitalbevis i SpareBank 1 SMN: 10.913 per 31.12.2023 (inkludert eventuelle egenkapitalbevis eiet av nærstående).

Christina Straub (1974)

Bankakademiet 1. avdeling og Forsikring.

Medlem av styret siden 2019.

Nestleder i Finansforbundet SMN fra 2019. Ansatt i Vår Bank & Forsikring (del av SpareBank 1 SMN fra 2000) fra 1998 til 2001, og TietoEvry fra 2001 til 2006. Har jobbet i ulike funksjoner i SpareBank 1 SMN siden 2006, de siste årene som produktsjef betaling og tillitsvalgt i diverse utvalg.

Har erfaring som styreleder i Saxenborg Barnehage i 4 år. Nåværende styreverv i Strindheim Håndball siden 2015.

Deltatt på 21 av 22 styremøter i 2022.

Antall egenkapitalbevis i SpareBank 1 SMN: 1.082 per 31.12.2023 (inkludert eventuelle egenkapitalbevis eiet av nærstående).

Runar Gretland (1978) Observatør

Bedriftsrådgiver i SpareBank 1 SMN, tidligere hovedtillitsvalgt og styremedlem i SpareBank 1 Søre Sunnmøre.

Deltatt på 14 av 17 mulige styremøter i 2023.

Antall egenkapitalbevis i SpareBank 1 SMN: 140 per 31.12.2023 (inkludert eventuelle egenkapitalbevis eiet av nærstående).