Styret

Her er styret i SpareBank 1 SMN.

Kjell Bjordal (1953), Styreleder

Siviløkonom fra NHH (1976), 1. avdeling jus og AMP Wharton Business School (1989).

Medlem av styret siden 2007 og styreleder siden 2013. Medlem av godtgjørelsesutvalget siden 2012 og leder siden 2013.

Selvstendig virksomhet.

Erfaring som administrerende direktør i EWOS-Gruppen og leder fôrdivisjonen i Cermaq, administrerende direktør i NorAqua, økonomidirektør og konsernsjef i Glamox Gruppen samt direktør ved Trøndelag Teater. 

Styreleder i Axess-Gruppen, Nordlaks-konsernet, Broodstock Capital Partners og Norsk Landbrukskjemi. Nestleder i styret for Entra Eiendom.

Deltatt på 27 av 28 styremøter i 2020.

Eier 130.000 egenkapitalbevis per 31. desember 2020.

Christian Stav (1968), Nestleder

Siviløkonom fra NHH (1991), Høyere revisorstudium NHH (1992), Statsautorisert revisor (1994), Master of Business Administration NHH (2003), Autorisert Europeisk Finansanalytiker (AFA) fra NHH (2003).

Medlem av styret siden 2019. Medlem og leder av revisjonsutvalget siden 2019.

Konsernsjef NTE.

Erfaring fra revisjon og rådgivningstjenester, Partner i EY Transaction Advisory Services, Økonomi og Finansdirektør NTE.

Deltatt på 28 av 28 styremøter i 2020.

Eier 20.000 egenkapitalbevis per 31. desember 2020.

Morten Loktu (1960)

Sivilingeniør NTH (1984)

Medlem av styret siden 2013. Medlem av godtgjørelsesutvalget siden 2013.

Senior Vice President med ansvar for LEAN & Operational Improvements i Equinor.  

Begynte i Equinor i 1985 og har i perioden hatt ulike stillinger innen blant annet forskning og utvikling. Konserndirektør med ansvar for teknologiorganisasjonen i Equinor 2000-2002. Senior Vice President for forskning og utvikling i Equinor
2005-2010. Områdedirektør for Equinor produksjon- og utviklingsaktivitet utenfor Midt-Norge og Nord-Norge 2011-2016. Konsernsjef i SINTEF-gruppen 2002-2004. 

Deltatt på 23 av 28 styremøter i 2020.

Eier 1.500 egenkapitalbevis per 31. desember 2020.

Janne Thyø Thomsen (1957)

Cand Jur. Københavns Universitet (1981). HD i Finansiering og Kreditvæsen, CBS (1986).

Medlem av styret siden 2014. Medlem av revisjon- og risikoutvalget siden 2014. Leder av risikoutvalget siden 2019.

Konsulent og eier i JTTargeting i Danmark.

Tidligere Senior Vice President i ratingbyrået Moody's fra 1997 til 2012. Har også jobbet i Yamaichi International (Europe) Limited fra 1987-1995, Finansministeriet, Statsgældskontoret fra 1984-1987 og Eksportkreditrådet, Industriministeriet fra 1981-1984.

Deltatt på 28 av 28 styremøter i 2020.

Eier 3.000 egenkapitalbevis per 31. desember 2020.

Mette Kamsvåg (1971)

Siviløkonom fra Handelshøyskolen BI (1994).

Medlem av styret siden 2018. Medlem av revisjons-og risikoutvalget fra 2018.

Selvstendig virksomhet.

Erfaring fra IT og betalingsformidling gjennom ulike lederposisjoner i BBS og Nets i 15 år. CEO i Nets fra 2011 til 2014.

Styreleder i Maritech Systems AS og WebMed AS. Nestleder i styret i SIVA og styremedlem i Wordline Group.

Deltatt på 26 av 28 styremøter i 2020.

Eier 5.600 egenkapitalbevis per 31. desember 2020.

Tonje Eskeland Foss (1971)

Sivilingeniør innen «Petroleumsøkonomi» (1996)

Medlem av styret siden 2018. Medlem av godtgjørelsesutvalget fra 2018.

Strategidirektør i Enova siden mars 2020.

Før det regiondirektør i Atea Region Nord. Har 19 års erfaring fra oljeindustrien i ulike posisjoner og selskaper, blant annet AkerBP ASA.

Styremedlem i SalMar ASA.

Tidligere styremedlem i Det norske oljeselskap ASA (2012-2014) og Buestiftelsen (2007-2013).

Deltatt på 27 av 28 styremøter i 2020.

Eier 0 egenkapitalbevis per 31.12.2020

Freddy Aursø (1972)

Ingeniør fra NTNU (1998). MBA fra Newcastle Graduate School of Business, Australia.

Medlem av styret siden 2021.

Administrerende direktør i Lighthouse8.

Gründer av flere internasjonale teknologiselskaper. Bred ledererfaring innen digitalisering av salg og markedsføring, samt robotisering og kunstig intelligens.

Styreerfaring fra ulike medie/teknologiselskaper i Norge, Sverige, Storbritannia, Italia, Singapore og Australia.

Inge Lindseth (1963)

Utdannelse innen IT Drift fra HIST og Prosjektledelse fra BI.

Medlem av styret siden 2019. Styremedlem i Finansforbundet region Trøndelag fra 2020.

Konserntillitsvalgt fra 2019.

Tidligere tillitsvalgt og ansatterepresentant i representantskapet. Tidligere fagansvarlig/leder servicedesk innen teknologi, drift og sikkerhet. Ansatt i SpareBank 1 SMN siden 1982 og har hatt forskjellige stillinger og oppgaver.

Deltatt på 27 av 28 styremøter i 2020.

Eier 8.905 egenkapitalbevis per 31. desember 2020.

Christina Straub (1974)

Videregående skole. Bankakademiet 1 avdeling og Forsikring. Nestleder i Finansforbundet SMN fra 2019.

Medlem av styret siden 2019.

Produktsjef betaling og tillitsvalgt i diverse utvalg.

Ansatt i Vår Bank & Forsikring (del av SpareBank 1 SMN fra 2000) fra 1998 til 2001, og Evry fra 2001 til 2006. Har jobbet i ulike funksjoner i SpareBank 1 SMN siden 2006.

Har erfaring som styreleder i Saxenborg Barnehage i 4 år. Nåværende styreverv i Strindheim Håndball siden 2015.

Deltatt på 28 av 28 styremøter i 2020.

Eier 758 egenkapitalbevis per 31. desember 2020.