Styret

Her er styret i SpareBank 1 SMN.


Kjell Bjordal (1953)

Styreleder

Styremedlem siden 2007 og styreleder siden 2013. Medlem av godtgjørelsesutvalget siden 2012 og leder siden 2013.

Siviløkonom fra NHH (1976), 1. avdeling jus og AMP Wharton Business School (1989).

Selvstendig virksomhet. Erfaring som adm. direktør i EWOS-Gruppen og leder fôrdivisjonen i Cermaq, økonomidirektør og konsernsjef i Glamox Gruppen, adm. direktør i NorAqua samt direktør Trøndelag Teater.

Styreleder i Axess AS, Axess Holding, Brødrene Dyrøy og Norsk Landbrukskjemi. Styremedlem i Entra Eiendom og Florvaag Bruk Holding. Styreleder Nordlaks og Broodstock Capital Partners.

Deltatt på 13 av 13 styremøter i 2015.

Eier 110.000 egenkapitalbevis per 31. desember 2015.


Bård Benum (1962)

Nestleder

Sivilingeniør fra NTNU (1987). 

Styremedlem siden 2009 og nestleder siden 2013. Medlem av revisjonutvalget siden 2009 og medlem av risikoutvalget siden 2013.

Sivilingeniør fra NTNU (1987).

Konsernsjef i Powel. Erfaring fra ledende stillinger i Norsk Hydro, Statoil, Reitangruppen. Adm. direktør i Cresco 1998-2000 og Vital Forsikring 2001-2007.

Deltatt på 12 av 13 styremøter i 2015.

Eier 0 egenkapitalbevis per 31. desember 2015.


Paul E. Hjelm-Hansen (1962)

Styremedlem og leder av revisjonsutvalget siden 2008. Leder av risikoutvalget siden 2013.

MBA fra Universitetet i Denver, USA (1988), Autorisert Europeisk Finansanalytiker (AFA) fra NHH (1996) og Autorisert Porteføljeforvalter (Norske Finansanalytikeres Forening/NHH 2001).

Privat investor og selvstendig næringsdrivende innen rådgivning. Har hatt stillinger som finansanalytiker, porteføljeforvalter i Christiania Bank og Kreditkasse og Fokus Bank samt finanssjef og finansdirektør i henholdsvis Bachke & Co og Det norske oljeselskap. Styreleder i Arild og Emilie Bachkes Fond, Trondhjems Kunstforenings legatstyre og Generalkonsul Adolf Øiens Donationsfond. Styremedlem i Bachke & Co.

Deltatt på 13 av 13 styremøter i 2015.

Eier 49.219 egenkapitalbevis per 31. desember 2015.


Arnhild Holstad (1963)

Styremedlem siden 2010.

Cand.mag. og journalist.

Ordfører i Namsos kommune. Kommunikasjonssjef i Statskog fra 2007-2015. Politisk rådgiver i Arbeids- og inkluderingsdepartementet 2005-2007. Prosjektleder i Olav Duun Innovasjon 2003-2005. Journalist i Namdalsavisa 1991-2003. Flyktningekonsulent i Aukra kommune 1988-1989. Lærer på Oppegård vg. skole 1987-1988.

Deltatt på 12 av 13 styremøter i 2015.

Eier 0 egenkapitalbevis per 31. desember 2015.


Aud Skrudland (1959)

Styremedlem siden 2010. Medlem av godtgjørelsesutvalget siden 2012.

Veterinær fra NVH (1984). Spesialist på fiskesykdommer. Videreutdanning innen markedsføring og offentlig rett. 

Ansatt som spesialinspektør ved regiondirektørens stab i Mattilsynet region Midt. Arbeidserfaring fra oppdrettsnæringen innen fiskehelse og produktutvikling, markedsføring og salg av legemidler til fisk. Leder av programstyret for Havbruk II i Norges Forskningsråd. Tidligere medlem av kommunestyre og formannskap i Averøy kommune, styret i Romsdal Fellesbank samt kontrollkomiteen og representantskapet i SpareBank 1 SMN.

Deltatt på 12 av 13 styremøter i 2015.

Eier 2.765 egenkapitalbevis per 31. desember 2015.


Morten Loktu (1960)

Styremedlem siden 2013. Medlem av godtgjørelsesutvalget siden 2013.

Sivilingeniør NTH (1984).

Senior Vice President med konsernansvar for implementering av LEAN i Statoil 2016-. Begynte i Statoil i 1985 og har i perioden hatt ulike stillinger innen bl.a. forskning og utvikling. Ansvar for teknologiorganisasjonen i Statoil 2000-2002. Senior Vice President for forskning og utvikling i Statoil 2005-2010. Områdedirektør for Statoils produksjon- og utviklingsaktivitet utenfor Midt-Norge og Nord-Norge i perioden 2011-2016. Konsernsjef i SINTEF-gruppen 2002-2004. 

Deltatt på 10 av 13 styremøter i 2015.

Eier 5.000 egenkapitalbevis per 31. desember 2015.


Janne T. Thomsen (1957)

Styremedlem siden 2014. Medlem av revisjon- og risikoutvalget siden 2014.

Cand Jur. Københavns Universitet (1981). HD i Finansiering og Kreditvæsen, CBS (1986).

Konsulent og eier i JTTargeting i Danmark. Tidligere Senior Vice President i ratingbyrået Moody's fra 1997 til 2012. Har også jobbet i Yamaichi International (Europe) Limited fra 1987-1995, Finansministeriet, Statsgældskontoret fra 1984-1987 og Eksportkreditrådet, Industriministeriet fra 1981-1984.

Deltatt på 13 av 13 styremøter i 2015.

Eier 3.000 egenkapitalbevis per 31. desember 2015.


Oddny Lysberg (1973)

Styremedlem siden 2016.

Handelsskole ved Nauma videregående skole 1990-1992. Bedriftsøkonomi, årsstudium HINT Steinkjer 2001.

Ansatt i SpareBank 1 SMN siden 2002 som vikar, og fast ansatt fra 2004. Tillitsvalgt siden 2006. Styreverv i flere lokale lag og foreninger. Folkevalgt til Kommunestyret og Formannskapet i Grong kommune høsten 2015.


Erik Gunnes (1966)

Styremedlem siden 2016.

3-årig handelshøyskole økonomi. Bankrelatert utdanning Bankakademiet/BI.

20 års praksis i ulike posisjoner i SpareBank 1 SMN. Styremedlem Finansforbundet Trøndelag 2010-2012. Fast møtende varamedlem av styret siden 2014 for ansatte. 

Deltatt på 13 av 13 styremøter i 2015.