Styret

Her er styret i SpareBank 1 SMN.


Kjell Bjordal (1953)

Styreleder

Siviløkonom fra NHH (1976), 1. avdeling jus og AMP Wharton Business School (1989).

Medlem av styret siden 2007 og styreleder siden 2013. Medlem av godtgjørelsesutvalget siden 2012 og leder siden 2013.

Selvstendig virksomhet.

Erfaring som administrerende direktør i EWOS-Gruppen og leder fôrdivisjonen i Cermaq, administrerende direktør i NorAqua, økonomidirektør og konsernsjef i Glamox Gruppen samt direktør ved Trøndelag Teater. 

Styreleder i Axess-Gruppen, Nordlaks-konsernet, Broodstock Capital Partners og Norsk Landbrukskjemi. Nestleder i styret for Entra Eiendom.

Deltatt på 18 av 19 styremøter i 2019.

Eier 130.000 egenkapitalbevis per 31. desember 2019.


Bård Benum (1962)

Nestleder

Sivilingeniør fra NTNU (1987).

Styremedlem siden mars 2009 og nestleder siden 2013. Medlem av revisjonutvalget siden 2009 og medlem av risikoutvalget siden 2013.

Administrerende direktør i VitalThings.

Erfaring fra ledende stillinger i Norsk Hydro, Statoil, Reitangruppen. Administrerende direktør i Cresco 1998-2000 og Vital Forsikring 2001-2007. Administrerende direktør i Powel 2007-2018.

Deltatt på 19 av 19 styremøter i 2019.

Eier 0 egenkapitalbevis per 31. desember 2019.Mette Kamsvåg (1971)

Siviløkonom fra Handelshøyskolen BI (1994).

Medlem av styret siden 2018. Medlem av revisjons- og risikoutvalget fra 2018.

Selvstendig virksomhet. Erfaring fra IT og betalingsformidling gjennom ulike lederposisjoner i BBS og Nets i 15 år. Administrerende direktør i Nets fra 2011 til 2014.

Styreleder i Maritech Systems AS og easy2you. Styremedlem i VPS og SIVA.

Deltatt på 19 av 19 styremøter i 2019.

Eier 5.600 egenkapitalbevis per 31. desember 2019.


Tonje Eskeland Foss (1971)

Sivilingeniør innen Petroleumsøkonomi (1996).

Medlem av styret siden 2018. Medlem av godgjørelsesutvalget fra 2018.

Regiondirektør i Atea Region Nord siden mars 2017. Har 19 års erfaring fra oljeindustrien innen kontrakt/innkjøp og prosjektledelse, fra blant annet AkerBP.

Tidligere styremedlem i Det norske oljeselskap (2012-2014) og i BUE-stiftelsen (2007-2013).

Deltatt på 16 av 19 styremøter i 2019.

Eier 0 egenkapitalbevis per 31. desember 2019.


Morten Loktu (1960)

Sivilingeniør NTNU (1984).

Medlem av styret siden 2013. Medlem av godtgjørelsesutvalget siden 2013.

Senior Vice President med ansvar for LEAN & Operational Improvements i Equinor (tidligere Statoil).  

Begynte i Statoil i 1985, og har i perioden hatt ulike stillinger innen blant annet forskning og utvikling. Konserndirektør med ansvar for teknologiorganisasjonen i Statoil 2000-2002. Senior Vice President for forskning og utvikling i Statoil 2005-2010. Områdedirektør for Statoils produksjon- og utviklingsaktivitet utenfor Midt-Norge og Nord-Norge 2011-2016.

Konsernsjef i SINTEF-gruppen 2002-2004. 

Deltatt på 17 av 19 styremøter i 2019.

Eier 5.000 egenkapitalbevis per 31. desember 2019.


Janne Thyø Thomsen (1957)

Cand jur. Københavns Universitet (1981). HD i Finansiering og Kreditvæsen, CBS (1986).

Medlem av styret siden 2014. Medlem av revisjonsutvalget og risikoutvalget siden 2014.

Konsulent og eier i JTTargeting i Danmark.

Tidligere Senior Vice President i ratingbyrået Moody's fra 1997 til 2012. Har også jobbet i Yamaichi International (Europe) 1987-1995, Finansministeriet, Statsgældskontoret 1984-1987 og Eksportkreditrådet, Industriministeriet 1981-1984.

Deltatt på 19 av 19 styremøter i 2019.

Eier 3.000 egenkapitalbevis per 31. desember 2019.

Christian Stav (1968)

Siviløkonom fra NHH (1991), Høyere revisorstudium NHH (1992), Statsautorisert revisor (1994), Master of Business Administration NHH (2003), Autorisert Europeisk Finansanalytiker (AFA) fra NHH (2003).

Medlem av styret siden 2019. Leder av revisjonsutvalget fra april 2019.

Konsernsjef NTE. Erfaring fra revisjon og rådgivningstjenester, Partner i EY Transaction Advisory Services, Økonomi og Finansdirektør NTE.

Deltatt på 13 av 15 styremøter i 2019.

Eier 0 egenkapitalbevis per 31. desember 2019.


Christina Straub (1974)

Videregående skole. Bankakademiet 1 avdeling og Forsikring. Nestleder i Finansforbundet SMN fra 2019.

Medlem av styret siden 2019.

Ansatt i Vår Bank & Forsikring (del av SpareBank 1 SMN fra 2000) fra 1998 til 2001, og Evry fra 2001 til 2006. Har jobbet i ulike funksjoner i SpareBank 1 SMN siden 2006, de siste årene som produktsjef betaling og tillitsvalgt i diverse utvalg.

Har erfaring som styreleder i Saxenborg Barnehage i 4 år. Nåværende styreverv i Strindheim Håndball siden 2015.

Deltatt på 15 av 15 styremøter i 2019.

Eier 652 egenkapitalbevis per 31. desember 2019.


Inge Lindseth (1963)

Konserntillitsvalgt fra 2019. Tidligere tillitsvalgt og ansatterepresentant i representantskapet.

Utdannelse innen IT Drift fra HIST og Prosjektledelse fra BI.

Medlem av styret siden 2019.

Tidligere fagansvarlig/leder servicedesk innen teknologi, drift og sikkerhet. Ansatt i SpareBank 1 SMN siden 1982 og har hatt forskjellige stillinger og oppgaver.

Deltatt på 13 av 15 styremøter i 2019.

Eier 4.034 egenkapitalbevis per 31. desember 2019.