Styret

Her er styret i SpareBank 1 SMN.


Kjell Bjordal (1953)

Styreleder

Siviløkonom fra NHH (1976), 1. avdeling jus og AMP Wharton Business School (1989).

Medlem av styret siden 2007 og styreleder siden 2013. Medlem av godtgjørelsesutvalget siden 2012 og leder siden 2013.

Selvstendig virksomhet.

Erfaring som adm. direktør i EWOS-Gruppen og leder fôrdivisjonen i Cermaq, administrerende direktør i NorAqua, økonomidirektør og konsernsjef i Glamox Gruppen samt direktør ved Trøndelag Teater. 

Styreleder i Axess Holding, Axess Nordlaks Oppdrett, Nordlaks Smolt og Nordlaks produkter. Broodstock Capital Partnets,BC SPV ll  og Norsk Landbrukskjemi. Nestleder i styret for Entra Eiendom samt styremedlem i Atlantic Sapphire og Hatlehols Grafiske.

Deltatt på 20 av 20 styremøter i 2017.

Eier 130.000 egenkapitalbevis per 31. desember 2017.


Bård Benum (1962)

Nestleder

Sivilingeniør fra NTNU (1987).

Styremedlem siden mars 2009 og nestleder siden 2013. Medlem av revisjonutvalget siden 2009 og medlem av risikoutvalget siden 2013.

Konsernsjef i Powel. 

Erfaring fra ledende stillinger i Norsk Hydro, Statoil, Reitangruppen. Administrerende direktør i Cresco 1998-2000 og Vital Forsikring 2001-2007.

Deltatt på 20 av 20 styremøter i 2017.

Eier 0 egenkapitalbevis per 31. desember 2017.


Paul E. Hjelm-Hansen (1962)

MBA fra Universitetet i Denver, USA (1988), Autorisert Europeisk Finansanalytiker (AFA) fra NHH (1996) og Autorisert Porteføljeforvalter (Norske Finansanalytikeres Forening/NHH 2001).

Medlem av styret og leder av revisjonsutvalget siden 2008. Leder av risikoutvalget siden 2013.

Privat investor og selvstendig næringsdrivende innen rådgivning. 

Har hatt stillinger som finansanalytiker, porteføljeforvalter i Christiania Bank og Kreditkasse og Fokus Bank samt finanssjef og finansdirektør i henholdsvis Bachke & Co og Det norske oljeselskap.

Styreleder i Arild og Emilie Bachkes Fond, Trondhjems Kunstforenings legatstyre og Generalkonsul Adolf Øiens Donationsfond. Styremedlem i Bachke & Co.

Deltatt på 19 av 20 styremøter i 2017.

Eier 42.219 egenkapitalbevis per 31. desember 2017.


Mette Kamsvåg (1971)

Siviløkonom fra Handelshøyskolen BI (1994).

Medlem av styret siden 2018. Medlem av revisjons- og risikoutvalget fra 2018.

Selvstendig virksomhet. Erfaring fra IT og betalingsformidling gjennom ulike lederposisjoner i BBS og Nets i 15 år. CEO i Nets fra 2011 til 2014.

Styreleder i Maritech Systems AS og Novela. Styremedlem i VPS ASA, SIVA og Helse Vest IKT.


Tonje Eskeland Foss (1971)

Sivilingeniør innen «Petroleumsøkonomi» (1996)

Medlem av styret siden 2018. Medlem av godgjørelsesutvalget fra 2018.

Regionsdirektør i Atea Region Nord siden mars 2017. Har 19 års erfaring fra oljeindustrien innen kontrakt/innkjøp og prosjektledelse, fra blant annet Det norske oljeselskap ASA.

Tidligere styremedlem i Det norske oljeselskap ASA (2012-2014) og i Buestiftelsen (2007-2013).


Morten Loktu (1960)

Sivilingeniør NTH (1984)

Medlem av styret siden 2013. Medlem av godtgjørelsesutvalget siden 2013.

Senior Vice President med ansvar for LEAN & Operational Improvements i Statoil.  

Begynte i Statoil i 1985 og har i perioden hatt ulike stillinger innen bl.a. forskning og utvikling. Konserndirektør med ansvar for teknologiorganisasjonen i Statoil 2000-2002. Senior Vice President for forskning og utvikling i Statoil 2005-2010. Områdedirektør for Statoils produksjon- og utviklingsaktivitet utenfor Midt-Norge og Nord-Norge 20011-2016.

Konsernsjef i SINTEF-gruppen 2002-2004. 

Deltatt på 16 av 20 styremøter i 2017.

Eier 5.000 egenkapitalbevis per 31. desember 2017.


Janne T. Thomsen (1957)

Cand jur. Københavns Universitet (1981). HD i Finansiering og Kreditvæsen, CBS (1986).

Medlem av styret siden 2014. Medlem av revisjon- og risikoutvalget siden 2014.

Konsulent og eier i JTTargeting i Danmark. Tidligere Senior Vice President i ratingbyrået Moody's fra 1997 til 2012. Har også jobbet i Yamaichi International (Europe) Limited 1987-1995, Finansministeriet, Statsgældskontoret 1984-1987 og Eksportkreditrådet, Industriministeriet 1981-1984.

Deltatt på 20 av 20 styremøter i 2017.

Eier 3.000 egenkapitalbevis per 31. desember 2017.


Venche Johnsen (1952)

Diverse utdanning gjennom Bankakademiet og på høyskolenivå.

Medlem av styret siden 2004-2016. Varamedlem for de ansatte 2016 – mars 2017. Fast medlem for de ansatte fra mars 2017.

Konserntillitsvalgt i Finansforbundet i SpareBank 1 SMN. 38 års praksis i ulike posisjoner i SpareBank 1 SMN.

Deltatt på 15 av 15 styremøter i 2017.

Eier 24.716 egenkapitalbevis per 31. desember 2017.


Erik Gunnes (1966)

3-årig handelshøyskole økonomi. Bankrelatert utdanning Bankakademiet/BI.

Fast møtende varamedlem for de ansatte fra 2014 til 2016. Styremedlem for de ansatte fra 2016.

22 års praksis i ulike posisjoner i SpareBank 1 SMN.

Styremedlem i Finansforbundet Trøndelag 2010-2012.

Deltatt på 20 av 20 styremøter i 2017.

Eier 535 egenkapitalbevis per 31. desember 2017.