Styret

Her er styret i SpareBank 1 SMN.

Med unntak av de to ansatterepresentantene er alle styremedlemmer vurdert til å være uavhengige av ledende ansatte, og uten særinteresser i banken.

Kjell Bjordal (1953), Styreleder

Siviløkonom fra NHH (1976), 1. avdeling jus og AMP Wharton Business School (1989).

Medlem av styret siden 2007 og styreleder siden 2013. Medlem av godtgjørelsesutvalget siden 2012 og leder siden 2013.

Selvstendig virksomhet.

Erfaring som administrerende direktør i EWOS-Gruppen og leder fôrdivisjonen i Cermaq, administrerende direktør i NorAqua, økonomidirektør og konsernsjef i Glamox Gruppen samt direktør ved Trøndelag Teater. Styreleder i Nordlaks-konsernet, Axio, Norsk Forskningsråd portefølje HAV og Norsk Landbrukskjemi.

Nestleder i styret for Entra Eiendom.

Deltatt på 24 av 24 styremøter i 2022.

Eier 130 000 egenkapitalbevis per 31.12.2022.

Christian Stav (1968), Nestleder

Siviløkonom fra NHH (1991), Høyere revisorstudium NHH (1992), Statsautorisert revisor (1994), Master of Business Administration NHH (2003), Autorisert Europeisk Finansanalytiker (AFA) fra NHH (2003).

Medlem av styret siden 2019. Leder av revisjonsutvalget, medlem av risikoutvalget siden 2019.

Konsernsjef NTE.

Erfaring fra revisjon og rådgivningstjenester, Partner i EY Transaction Advisory Services, økonomi og finansdirektør NTE.

Styreleder NTE Energi AS, NTE Marked AS og NTE Elektro AS og nestleder av styret i NTE Telekom AS.

Deltatt på 21 av 24 styremøter i 2022.

Eier 30 000 egenkapitalbevis per 31.12.2022.

Mette Kamsvåg (1971)

Siviløkonom fra Handelshøyskolen BI (1994).

Medlem av styret siden 2018. Medlem av revisjons- og risikoutvalgene fra 2018.

Selvstendig virksomhet.

Erfaring fra IT og betalingsformidling gjennom ulike lederposisjoner i BBS og Nets i 15 år. CEO i Nets fra 2011 til 2014.

Styreleder i Maritech Systems AS, Norkart AS og WebMed AS. Styremedlem i Wordline SA. Industrirådgiver for Ferd AS.

Deltatt på 24 av 24 styremøter i 2022.

Eier 5 600 egenkapitalbevis per 31.12.2020.

Tonje Eskeland Foss (1971)

Sivilingeniør innen «Petroleumsøkonomi» (1996).

Medlem av styret siden 2018. Medlem av godtgjørelsesutvalget fra 2018.

CEO i Frøy ASA.

Tidligere erfaring som strategidirektør i Enova 2020 – 2022 samt regiondirektør i Atea Region Nord. Har 19 års erfaring fra oljeindustrien i ulike posisjoner og selskaper, blant annet AkerBP ASA.

Deltatt på 18 av 24 styremøter i 2022.

Eier 0 egenkapitalbevis per 31.12.22.

Freddy Aursø (1972)

Ingeniør fra NTNU (1998). MBA fra University of Newcastle (2003).

Medlem av styret siden 2022.

CEO i Fyr.

Bakgrunn som administrerende direktør i Global Media, Bigmouthmedia og LBi. 

Styreleder i Fyr AS, Fyr Pte Ltd, Fyr Pty Ltd og Fyr Ltd. Tidligere styreleder og styremedlem i flere selskaper i og utenfor Norge.

Deltatt på 19 av 24 styremøter i 2022.

Eier 0 egenkapitalbevis per 31.12.2022.

Ingrid Finboe Svendsen (1961)

Kommunalkandidat fra Norges kommunal- og sosialhøyskole (1983) og bedriftsøkonom fra BI (1990).

Medlem av styret siden 2023, leder av risikoutvalget og medlem av revisjonsutvalget fra samme tidspunkt.

Direktør i Thomas Angell Stiftelser. Erfaring som direktør i Arbeidstilsynet. Flere stillinger i det offentlige, senest kommunaldirektør for organisasjon i Trondheim kommune, organisasjonsdirektør Sør-Trøndelag fylkeskommune.

Styreleder i Trondheim Spektrum, styremedlem i Olavsfestdagene og styremedlem i E.C. Dahls stiftelse.

Eier 300 egenkapitalbevis.

Kristian Sætre (1961)

Maskiningeniør fra Ingeniørhøgskolen Ålesund (1982), Sivilingeniør fra NTH (1987).

Medlem av styret siden 2023.

Har utstrakt erfaring fra ulike roller i AS Volda Mekaniske Verksted/Scana Volda, deriblant 11 år som administrerende direktør i Scana Volda AS. Administrerende direktør i Ulstein Verft AS i perioden 2013 til 2019, senere daglig leder i A-K maskiner. Nå Senior Vice President i Vard Group AS.

Nestleder i styret i SpareBank 1 Søre Sunnmøre i perioden 2008-2014 og varamedlem i 2022-23.

Utstrakt styreerfaring fra flere selskaper i og utenfor Norge.

Inge Lindseth (1963)

Utdannelse innen IT Drift fra HIST og Prosjektledelse fra BI.

Medlem av styret siden 2019. Styremedlem i Finansforbundet region Trøndelag fra 2020. Fast møtende vararepresentant i forbundsstyret i Finansforbundet.

Konserntillitsvalgt fra 2019.

Tidligere tillitsvalgt og ansatterepresentant i representantskapet. Tidligere fagansvarlig/leder servicedesk innen teknologi, drift og sikkerhet. Ansatt i SpareBank 1 SMN siden 1982 og har hatt forskjellige stillinger og oppgaver.

Deltatt på 24 av 24 styremøter i 2022.

Eier 9 553 egenkapitalbevis per 31.12.2022.

Christina Straub (1974)

Videregående skole. Bankakademiet 1 avdeling og Forsikring.

Medlem av styret siden 2019.

Nestleder i Finansforbundet SMN fra 2019. Ansatt i Vår Bank & Forsikring (del av SpareBank 1 SMN fra 2000) fra 1998 til 2001, og TietoEvry fra 2001 til 2006. Har jobbet i ulike funksjoner i SpareBank 1 SMN siden 2006, de siste årene som produktsjef betaling og tillitsvalgt i diverse utvalg.

Har erfaring som styreleder i Saxenborg Barnehage i 4 år. Nåværende styreverv i Strindheim Håndball siden 2015.

Deltatt på 23 av 24 styremøter i 2022.

Eier 835 egenkapitalbevis per 31.12.2022.