Styret

Her er styret i SpareBank 1 SMN.

Kjell Bjordal (1953), Styreleder

Siviløkonom fra NHH (1976), 1. avdeling jus og AMP Wharton Business School (1989).

Medlem av styret siden 2007 og styreleder siden 2013. Medlem av godtgjørelsesutvalget siden 2012 og leder siden 2013.

Selvstendig virksomhet.

Erfaring som administrerende direktør i EWOS-Gruppen og leder fôrdivisjonen i Cermaq, administrerende direktør i NorAqua, økonomidirektør og konsernsjef i Glamox Gruppen samt direktør ved Trøndelag Teater. Styreleder i Nordlaks-konsernet, Axio, Norsk Forskningsråd portefølje HAV og Norsk Landbrukskjemi.

Nestleder i styret for Entra Eiendom.

Deltatt på 17 av 17 styremøter i 2021.

Eier 130 000 egenkapitalbevis per 31.12.2021.

Christian Stav (1968), Nestleder

Siviløkonom fra NHH (1991), Høyere revisorstudium NHH (1992), Statsautorisert revisor (1994), Master of Business Administration NHH (2003), Autorisert Europeisk Finansanalytiker (AFA) fra NHH (2003).

Medlem av styret siden 2019. Leder av revisjonsutvalget, medlem av risikoutvalget siden 2019.

Konsernsjef NTE.

Erfaring fra revisjon og rådgivningstjenester, Partner i EY Transaction Advisory Services, økonomi og finansdirektør NTE.

Styreleder NTE Energi AS, NTE Marked AS og NTE Elektro AS.

Deltatt på 16 av 17 styremøter i 2021.

Eier 20 000 egenkapitalbevis per 31.12.2021.

Morten Loktu (1960)

Sivilingeniør NTH (1984).

Medlem av styret siden 2013. Medlem av godtgjørelsesutvalget siden 2013.

Vice president Corporate Strategy i Equinor.

Begynte i Equinor (da Statoil) i 1985 og har i perioden hatt ulike stillinger innen blant annet forskning og utvikling. Konserndirektør med ansvar for teknologiorganisasjonen i Equinor 2000-2002. Senior Vice President for forskning og utvikling i Equinor 2005-2010. Områdedirektør for Equinor produksjon- og utviklingsaktivitet utenfor Midt-Norge og Nord-Norge 2011-2016. Konsernsjef i SINTEF-gruppen 2002-2004. Styremedlem Mariculture AS, Salmar Aker Ocean AS og Ocean Farming AS.

Deltatt på 10 av 17 styremøter i 2021.

Eier 15 000 egenkapitalbevis per 31.12.2021.

Eli Skrøvset (1965)

Siviløkonom fra NHH (1990), AMP fra Harvard Business School (2008). 

Medlem av styret siden 2022. Leder av risikoutvalget og medlem av revisjonsutvalget fra 2022. 

Direktør konsernrevisjon i Bane NOR SF. 

Tidligere erfaring som konserndirektør/CFO i Statkraft AS og Bane NOR SF, samt økonomidirektør/CFO i Eksportkreditt Norge AS.  

Styreleder i Akershus Energi AS og styremedlem i Veas AS. 

Tidligere styremedlem og leder av revisjonsutvalg i flere selskaper. 

Eier 0 egenkapitalbevis per 31.12.2021.

Mette Kamsvåg (1971)

Siviløkonom fra Handelshøyskolen BI (1994).

Medlem av styret siden 2018. Medlem av revisjons- og risikoutvalgene fra 2018.

Selvstendig virksomhet.

Erfaring fra IT og betalingsformidling gjennom ulike lederposisjoner i BBS og Nets i 15 år. CEO i Nets fra 2011 til 2014.

Styreleder i Maritech Systems AS, Norkart AS og WebMed AS. Styremedlem i Wordline SA. Industrirådgiver for Ferd AS.

Deltatt på 17 av 17 styremøter i 2021.

Eier 5 600 egenkapitalbevis per 31.12.2021.

Tonje Eskeland Foss (1971)

Sivilingeniør innen «Petroleumsøkonomi» (1996).

Medlem av styret siden 2018. Medlem av godtgjørelsesutvalget fra 2018.

Administrerende direktør Frøygruppen AS fra 2022.

Tidligere erfaring som strategidirektør i Enova 2020 – 2021 samt regiondirektør i Atea Region Nord. Har 19 års erfaring fra oljeindustrien i ulike posisjoner og selskaper, blant annet AkerBP ASA.

Deltatt på 16 av 17 styremøter i 2021.

Eier 0 egenkapitalbevis per 31.12.21.

Freddy Aursø (1972)

Ingeniør fra NTNU (1998). MBA fra Newcastle Graduate School of Business (2003).

Medlem av styret siden 2021.

Grunder og CEO i Lighthouse8.

Bred internasjonal ledererfaring innen digitalisering av salg og markedsføring, samt robotisering og kunstig intelligens. Har vært med og grunnlagt flere internasjonale medie/teknologiselskap, blant annet Global Media, bigmouthmedia, LBi, Digitas, G4S Ventures og InvoiceClub.

Styreleder i Lighthouse8 AS, Lighthouse8 Pte Ltd, Lighthouse8 Pty Ltd, Lighthouse8 Ltd og InvoiceClub AS. Tidligere styremedlem i Global Media AS/AB/S.r.l, bigmouthmedia AS/AB, G4S Ventures Pty Ltd og InvoiceClub Pty Ltd.

Deltatt på 11 av 17 styremøter i 2021.

Eier 0 egenkapitalbevis per 31.12.2021.

Inge Lindseth (1963)

Utdannelse innen IT Drift fra HIST og Prosjektledelse fra BI.

Medlem av styret siden 2019. Styremedlem i Finansforbundet region Trøndelag fra 2020.

Konserntillitsvalgt fra 2019.

Tidligere tillitsvalgt og ansatterepresentant i representantskapet. Tidligere fagansvarlig/leder servicedesk innen teknologi, drift og sikkerhet. Ansatt i SpareBank 1 SMN siden 1982 og har hatt forskjellige stillinger og oppgaver.

Deltatt på 17 av 17 styremøter i 2021.

Eier 9 213 egenkapitalbevis per 31.12.2021.

Christina Straub (1974)

Videregående skole. Bankakademiet 1 avdeling og Forsikring.

Medlem av styret siden 2019.

Nestleder i Finansforbundet SMN fra 2019. Ansatt i Vår Bank & Forsikring (del av SpareBank 1 SMN fra 2000) fra 1998 til 2001, og Evry fra 2001 til 2006. Har jobbet i ulike funksjoner i SpareBank 1 SMN siden 2006, de siste årene som produktsjef betaling og tillitsvalgt i diverse utvalg.

Har erfaring som styreleder i Saxenborg Barnehage i 4 år. Nåværende styreverv i Strindheim Håndball siden 2015.

Deltatt på 16 av 17 styremøter i 2021.

Eier 835 egenkapitalbevis per 31.12.2021.