Visjon og verdier

Vår visjon handler om å skape energi, resultater, endring og utvikling: Vi har derfor valgt Sammen får vi ting til å skje som vår visjon. Våre verdier er: Helhjerta, ansvarlig, likandes og dyktig.


Sammen får vi ting til å skje

Sammen står først, og det er ikke tilfeldig. Det vi ønsker å få til kan vi bare lykkes med sammen med andre: Med kolleger, kunder, leverandører, partnere og andre gode krefter lokalt og regionalt. Vi vil bygge relasjoner og være på lag. Får vi ting til å skje handler om at vi skaper energi, resultater, endring og utvikling. Det skjer ting når vi kommer på banen.

Å få ting til å skje er både aktivt og resultatorientert. Det ligger sterk vilje bak. Det forteller at vi vil være en støttespiller og en pådriver. Og det krever mot og gjennomføringskraft. For det er mange som snakker, men få som får ting til skje. Derfor er det morsomt og spennende å være sammen med oss, og jobbe sammen med oss. 


Helhjerta

Det er herlig å være sammen med engasjerte folk, og ingenting er mer inspirerende enn å jobbe med helhjerta kolleger. Det er puls, kraft og lidenskap i et helhjerta menneske – for ikke å snakke om en bank full av sånne.

Ansvarlig

Integritet, troverdighet, tillit, vidsyn og kunnskap er alle viktige egenskaper. Vi har oppsummert dem i ett ord: Ansvarlig. Å være ansvarlig er å si ja når det er riktig og nei når det er nødvendig.

Likandes

Vi er positive og lett å like. Vi er jordnære og ujålete. Vi er hel ved og på kundens parti. Folk velger en bank de liker. En som er likandes.

Dyktig

Dyktige folk har beina på jorda og trenger ikke å slå om seg med storslagne ord og begreper. De utstråler profesjonalitet og kompetanse uten å skape kunstig avstand. Dyktige folk vinner kundenes tillit.