Endelig klar til å møtes

Vi feirer at Midt-Norge gjenåpnes med å dele ut 100 millioner kroner til lokale feiringer og aktiviteter.

Sammen skal vi få hjula i gang igjen etter pandemien, og sparke i gang en folkefest til gode for hele landsdelen.

Sammen skal vi pangstarte Midt-Norge

I vår spurte vi dere hva vårt samfunnsutbytte bør brukes på. Veldig mange etterlyste støtte for å komme i gang igjen etter pandemien. Og det har vi lyttet til.

Nå setter vi av 100 millioner kroner til gjenåpningen. Dette gjør vi fordi samfunnet – du, vi og alle de rundt oss – er vår største eier. Og sammen gjør vi Midt-Norge til den beste plassen å bo. 

Endelig folkeliv og leven

Nå vil vi gå på konserter, være sammen og oppleve at det skjer ting rundt oss igjen. Derfor skal en del av pengene gå til åpningsfeiringer rundt omkring i Midt-Norge.

I Trondheim blir det tre uker lang åpningsfest. Her blir det gratis konserter, idrettsarrangementer og mange andre opplevelser i byen. 

Søk støtte

Driver du med kultur, idrett eller frivillighet? Da kan du søke støtte til å få i gang hjulene igjen etter pandemien. 

Vi heier på alt det fantastiske som skjer i lokalmiljøene. På lokale idrettsklubber, frivillige organisasjoner, unge talenter, festivaler – og alle andre som gjør en forskjell.


Ting du bør vite før du søker

 • SpareBank 1 SMN ønsker å være med og støtte lag, foreninger og samfunnsnyttige tiltak i Trøndelag, Møre og Romsdal og Sunnfjord. For å kunne søke om støtte fra oss, må du være tilknyttet en virksomhet i vår region, med organisasjonsnummer. 

 • For å gi arrangører og organisasjoner den pangstarten vi nå trenger i høst, vil vi ha løpende søknadsbehandling. Alle som søker om støtte til formål tilknyttet gjenåpningen av Midt-Norge, vil få svar på e-post innen 30 dager. Dersom ditt prosjekt tildeles støtte, må du sende inn en enkel bekreftelse/sluttrapport for å få utbetalt pengene. Dette får du mer informasjon om dersom søknaden innvilges. Pengene utbetales til virksomhetens konto,  ikke til privatpersoner.

  Savner du svar, eller lurer du på noe kan du kontakte oss på samfunnsutbytte@smn.no

 • Feiringer og gjenåpningsmarkeringer for lag/foreninger støttes med inntil 25.000 kroner. 

  Større arrangement og prosjekter som kommer til glede for flere i lokalsamfunnet, samt formål med varig verdi, kan støttes med høyere beløp. 

 • Vi prioriterer nå prosjekter som vil gi frivilligheten, kulturlivet og idretten i Midt-Norge en pangstart etter pandemien. Etter en lang periode med lite aktivitet, publikumsbegrensninger, nedgang i medlemsmasse og utfordringer med rekruttering, vil vi bidra til å få hjulene i gang igjen. Du kan søke om støtte til formål som får folk tilbake på tribuner og forestillinger, som gjør at vi kan heie og klappe for gode prestasjoner, og som gjør det mulig å møte medlemmer, venner og naboer i gater og forsamlingshus. Prosjektene skal fortrinnsvis gjennomføres i løpet av 2021.

 • Vi gir ikke støtte til følgende formål:

  - prosjekter med partipolitisk eller religiøs profil
  - tiltak som faller inn under offentlige kjerneoppgaver
  - privatpersoner, eller prosjekter med kommersielle interesser
  - aktiviteter uten allmennyttig verdi, med svært begrenset målgruppe (f.eks. klassetur)
  - ordinær drift

 • Nei, dessverre. Vi ønsker å sikre at støtten går til reelle prosjekter med allmennytte, og organisasjonsnummer er derfor et krav. Hvis dere har en god idé til et prosjekt, men mangler organisasjonsnummer, kan kanskje Spleis fra SpareBank 1 være til hjelp for å samle inn penger? 

Det å bry seg om plassen vi kommer fra, er en viktig del av vårt samfunnsoppdrag som sparebank. Vi har stått sammen med regionen i tykt og tynt i snart 200 år, og skal fortsatte å være en medspiller i gode og dårlige tider.

Les mer om samfunnsutbytte