barn-som-spiller-teater

Endelig klar til å møtes

Vi feiret gjenåpningen av Midt-Norge med å dele ut 100 millioner kroner til lokale feiringer og aktiviteter.

Sammen fikk vi hjulene i gang igjen etter pandemien, og sparket i gang en folkefest til gode for hele landsdelen.

Sammen pangstartet vi Midt-Norge

Våren 2021 spurte vi lokalsamfunnene hva vårt samfunnsutbytte burde brukes på. Veldig mange etterlyste støtte for å komme i gang igjen etter pandemien. Og det lyttet vi til.

Vi satte av 100 millioner kroner til gjenåpning av samfunnet. Dette gjorde vi fordi samfunnet – du, vi og alle de rundt oss – er vår største eier. Og sammen gjør vi Midt-Norge til den beste plassen å bo. 

Endelig folkeliv og leven

Etter lang tid med pandemi var vi klare for å gå på konserter, være sammen og oppleve at ting skjedde igjen.

Derfor gikk en del av pengene til åpningsfeiringer rundt omkring i Midt-Norge.

I Trondheim hadde vi en tre uker lang åpningsfest med gratis konserter, idrettsarrangementer og mange andre opplevelser. 

Søknader om støtte

Vi heier på alt det fantastiske som skjer i lokalmiljøene. På lokale idrettsklubber, frivillige organisasjoner, unge talenter, festivaler – og alle andre som gjør en forskjell. 

Derfor oppfordret vi i denne perioden spesielt de som var involverte i kultur, idrett og frivillighet til å søke om støtte til å få i gang hjulene igjen etter pandemien. 


Spørsmål og svar om satsingen

 • Vi ønsker å være med og støtte lag, foreninger og samfunnsnyttige tiltak i Trøndelag, Møre og Romsdal og Sunnfjord.

  For å kunne søke om støtte fra oss, både i denne kampanjen og generelt, må søker være tilknyttet en virksomhet med organisasjonsnummer som er tilhørende i vår region.

 • Feiringer og gjenåpningsmarkeringer for lag/foreninger ble støttet med inntil 25.000 kroner. 

  I tillegg åpnet vi for at større arrangement og prosjekter som kunne være til glede for flere i lokalsamfunnet og formål med varig verdi, kunne støttes med høyere beløp.

 • Vi prioriterte prosjekter som vil gi frivilligheten, kulturlivet og idretten i Midt-Norge en pangstart etter pandemien. Etter en lang periode med lite aktivitet, publikumsbegrensninger, nedgang i medlemsmasse og utfordringer med rekruttering, ville vi bidra til å få hjulene i gang igjen.

  Organisasjoner kunne søke om støtte til formål som fikk folk tilbake på tribuner og forestillinger, som bidro til at vi igjen kunne heie og klappe for gode prestasjoner, og som gjorde det mulig å møte medlemmer, venner og naboer i gater og forsamlingshus igjen.

  Prosjektene skulle fortrinnsvis gjennomføres i løpet av 2021.

Det å bry seg om plassen vi kommer fra, er en viktig del av vårt samfunnsoppdrag som sparebank. Vi har stått sammen med regionen i tykt og tynt i snart 200 år, og skal fortsatte å være en medspiller i gode og dårlige tider.

Les mer om samfunnsutbytte

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }