jentelag-basketball-lagbilde

Verdien av folkehelse

Vi vet at å investere i mennesker og samfunn, bidrar til å forme en bærekraftig fremtid.

Nå skal vi engasjere enda flere til å gjøre noe aktivt, sosialt og meningsfullt sammen. Derfor spiller vi på lag med dere som engasjerer mange.

Har du søkt om støtte? 

Alle søknader vil bli behandlet innen utgangen av mai. 

Artikler om folkehelse

Vi tror på verdien av å investere i mennesker og samfunn. Derfor skal vi engasjere enda flere til å bidra til bedre folkehelsen for alle.

I Norge lever over 100.000 mennesker med demens i dag og tallet øker. Vi er mange som er eller vil bli berørt av sykdommen. 

Å være en del av noe kan endre liv. I Rosenborg bekjemper de utenforskap gjennom det de kan aller best – fotball.

Nidarosdomens Guttekor har skapt et fellesskap for gutter i snart hundre år. Samhold og fellesskap er tema i musikkvideoen "Løvetann".

Nå skal vi bygge nye helårsanlegg for ski og sykkel i hele regionen, i tett samarbeid med gode samarbeidspartnere. 


Få flere med på laget

Lag, klubber, organisasjoner og foreninger kan søke om støtte til:

 • Utstyr som hjelper flere å komme i aktivitet
 • Aktivitetstilbud som bidrar til å få flere til å delta
 • Tiltak/aktiviteter innen mental helse
 • Oppgradering av uteområder

Søknadsfrist var 15. april og er nå utløpt. Alle søknader vil bli behandlet senest innen utgangen av mai.


Gjør det gøy å leke ute

Trenger nabolaget ditt en oppgradering av ​lekeplassen?

Vi vil bidra til at flere barn får mulighet til fysisk aktivitet og lek ute i sitt nærmiljø, derfor bidrar vi med inntil 50.000 kroner til oppgradering av lekeplasser.  

Vi prioriterer søknader fra borettslag, velforeninger, sameier, lag og foreninger. 

Søknadsfrist var 15. april og er nå utløpt. Alle søknader vil bli behandlet senest innen utgangen av mai.


Lurer du på noe?

 • Vi ønsker å være med og støtte lag, foreninger, organisasjoner og samfunnsnyttige tiltak i Trøndelag, Møre og Romsdal og deler av Vestland og Fjordane.

  For å kunne søke om støtte fra samfunnsutbytte, må du være tilknyttet en virksomhet i vår region, med organisasjonsnummer.

 • Alle søknader må være mottatt senest 15. april 2024, dette gjelder begge støtteordningene. 

 • Alle søknader vil bli behandlet senest innen utgangen av mai.

  Dersom ditt prosjekt tildeles støtte, må du sende inn en enkel bekreftelse/utbetalingsrapport for å få utbetalt pengene. Dette får du mer informasjon om dersom søknaden innvilges.

  Pengene utbetales til virksomhetens konto, ikke til privatpersoner.

  Savner du svar, eller lurer du på noe kan du kontakte oss på samfunnsutbytte@smn.no.

 • Støtteordning folkehelse:

  Dere kan søke om støtte til små og større prosjekter, fra 10.000 inntil 100.000 kroner.

  Til grunn for vurderingen av støtten vil formålet og antallet som treffes av aktiviteten/prosjektet være avgjørende.

  Lekeplasser

  Vi skal bidra til oppgradering av 100 lekeplasser i Midt-Norge. Dere kan søke om støtte inntil 50.000 kroner for oppgradering av lekeplass.

  Vi prioriterer søknader fra borettslag, velforeninger, sameier og lag og foreninger.

 • Støtteordning folkehelse

  • Utstyr som hjelper flere å komme i aktivitet – inntil 25.000 kroner
  • Aktivitetstilbud som bidrar til å få flere til å delta – inntil 25.000 kroner
  • Tiltak/aktiviteter innen mental helse – inntil 25.000 kroner
  • Oppgradering av uteområder – inntil 100.000 kroner

  Lekeplasser

  Vi skal bidra til oppgradering av 100 lekeplasser i Midt-Norge. Dere kan søke om støtte inntil 50.000 kroner for oppgradering av lekeplass.

  Vi prioriterer søknader fra borettslag, velforeninger, sameier og lag og foreninger.

 • Støtteordning folkehelse:

  • Bygging, tilrettelegging eller oppussing av idrettsanlegg, andre typer anlegg, eller lokaler
  • Driftskostnader (lønn til administrasjon og drift, husleie, strøm, avgifter og liknende)
  • Gjennomføring av arrangement som allerede er i gangsatt
  • Aktiviteter med parti- eller interessepolitiske formål, religiøs påvirkning eller praksis (for eksempel forkynnelse, bønn og studier)
  • Anlegg, produkter, tjenester og åndsverk som skal utnyttes kommersielt
  • Aktiviteter med svært begrenset målgruppe (f.eks. klassetur og deltakelse på cup/turneringer for enkeltlag).

  Lekeplasser:

  Søknader fra FAU, barnehager, kommune og skoler blir ikke prioritert. Vi støtter ikke nyetablering av lekeplasser.

 • Nei, dessverre. Vi ønsker å sikre at støtten går til reelle prosjekter med allmennytte, og organisasjonsnummer er derfor et krav.

  Hvis dere har en god idé til et prosjekt, men mangler organisasjonsnummer, kan kanskje Spleis fra SpareBank 1 være til hjelp for å samle inn penger? 

Bærekraft i praksis

Samfunnsutbyttet skal gå til tiltak som støtter opp under FNs bærekraftsmål. God folkehelse underbygger flere av målene.

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }