Vi svikter ikke lokalsamfunnene nå!

Derfor skal 100 millioner kroner av samfunnsutbyttet vårt gå til koronadugnaden. Sammen skal vi gjennom krisen og videre. Med hjertevarme.

Nå er det studentenes tur

I år må studentforeningene tenke nytt. Med en annerledes studiestart og -hverdag, synes vi at studenter skal ha noe å glede seg til. Derfor har vi satt av én million kroner til dere som vil lage (koronavennlige) studentaktiviteter.

Søknadsfrist er 15. september 2020. 

Lag og foreninger kan søke støtte

Organisasjoner kan søke støtte til generelle aktiviteter som sprer hjertevarme, og til prosjekter som kommer lokalsamfunnet til gode når krisen er over.

P.S. Søknader behandles fortløpende, men studentaktiviteter prioriteres, så det kan ta tid å få svar. Takk for at dere venter.

Video placeholder image

Sammen får vi ting til å skje

Det å bry seg om plassen vi kommer fra, er en viktig del av vårt samfunnsoppdrag som sparebank. Vi har stått sammen med regionen i tykt og tynt i snart 200 år, og skal fortsatt være en medspiller. Ikke minst når tidene er så krevende som nå. Det er i slike tider samfunnsutbyttet virkelig skal komme til sin rett.

Aktiv sommer for barn og unge

Sammen med lag, foreninger og næringsliv skaper vi sommeraktiviteter og sommerjobber i Midt-Norge.

Video placeholder image

Sommerjobber til midtnorsk ungdom

Krisen har truffet næringslivet hardt, og ført til at mange vegrer seg for å gi unge sommerjobb. Vi slår et slag for kaféen på hjørnet, hotellet i bygda, landbruket og hjørnesteinsbedriften, og spleiser på lønnen til sommervikaren. Med tilskudd fra oss kommer det nå 500 nye sommerjobber til unge.

Video placeholder image

Sammen redder vi barnas sommer

Idretten og kulturlivet er blitt hardt truffet av koronakrisen, og mange tilbud står i fare for å forsvinne. Spesielt tilbud til barn og unge rammes, og sommeraktivitetene kan utgå. Det vil vi helst unngå. Se hvordan lag og foreninger kan få støtte slik at vi kan redde sommeren for familier i Midt-Norge.

Takk for hjertevarmen!

I vår etterlyste vi musikere som ønsket å bidra til å lyse opp hverdagen til andre. I en tid der konserter ble avlyst og alle måtte holde seg hjemme, ønsket vi å by på kulturopplevelser. Sammen har vi besøkt sykehjem, barnehager og borettslag over hele Midt-Norge. Tusen takk til alle som har deltatt!