Avlyst? Utsatt? 

Vi svikter ikke lokalsamfunnene nå! Derfor skal 100 millioner kroner av samfunnsutbyttet vårt gå til koronadugnaden. Sammen skal vi gjennom krisen og videre. Med hjertevarme.

For kulturlivet, frivilligheten og lokalsamfunnene

Under finner du søknadsinformasjon for de ulike støtteordningene.

Aktiviteter for barn

Vi svikter ikke barna i sommer! Derfor kan lag og foreninger nå søke støtte til å lage aktiviteter for barn i alderen 8-15 år sommeren 2020.  

Alle søknader som handler om aktivitetstilbud for barn i sommer vil bli prioritert, og søknadsfristen er 10. juni.

Gi unge sommerjobb

Næringslivet og landbruket i Midt-Norge oppfordres til å gi unge sommerjobb. Kan dere ansette noen i alderen 17-25 år i minimum tre uker? Da kan dere søke støtte fra oss på 7.000 kroner per person.

Søknadsfrist er 10. juni. Svar gis senest innen 15. juni.

Kreative og nytenkende

Frilansere, folk i kulturbransjen og gründere kan søke utviklingsstipend. Målet er å bidra til å utløse kreativitet og nytenking i en tid med mye omstilling og stillstand.

Har du et prosjekt eller noe du kunne tenkt deg å bruke denne tiden på? Kan det komme flere til gode? Søk innen 1. juni.

Lag og foreninger

Organisasjoner kan også søke støtte til generelle aktiviteter som sprer hjertevarme, og til prosjekter som kommer lokalsamfunnet til gode når krisen er over.

P.S. Søknader behandles fortløpende, men på grunn av stor pågang kan det ta inntil 2 mnd å få svar. Takk for at dere venter.


Video placeholder image

Sammen redder vi barnas sommer

Idretten og kulturlivet er blitt hardt truffet av koronakrisen, og mange tilbud står i fare for å forsvinne. Spesielt tilbud til barn og unge rammes, og sommeraktivitetene kan utgå. Det vil vi helst unngå. Se hvordan lag og foreninger kan få støtte slik at vi kan redde sommeren for familier i Midt-Norge.

Sommerjobber til midtnorsk ungdom

Den økonomiske krisen har truffet næringslivet hardt, og har ført til at mange vegrer seg for å gi ungdom sommerjobb. Derfor vil vi nå slå et slag for kaféen på hjørnet, hotellet i bygda, landbruket eller hjørnesteinsbedriften. Sammen kan vi sikre 300 unge sommerjobber i Midt-Norge.

Vil du hjelpe oss å spre hjertevarme?

Er du artist, kunstner eller ønsker å bidra sammen med oss, for honorar? Sammen kan vi lyse opp hverdagen til de som må være hjemme, med kulturopplevelser. 

Video placeholder image

Sammen får vi ting til å skje

Det å bry seg om plassen vi kommer fra, er en viktig del av vårt samfunnsoppdrag som sparebank. Vi har stått sammen med regionen i tykt og tynt i snart 200 år, og skal fortsatt være en medspiller. Ikke minst når tidene er så krevende som nå. Det er i slike tider samfunnsutbyttet virkelig skal komme til sin rett.