koronadugnad-toppbanner2-delt

Koronadugnad for
Midt-Norge

I annerledesåret 2020 ville vi spre hjertevarme og bidra til at vi sammen skulle komme oss gjennom krisen.

Video placeholder image

Med hjerte for lokalsamfunnet

Vi ønsket å hjelpe lokalsamfunn, kulturlivet og frivilligheten gjennom koronakrisen. Sammen med lag og foreninger, artister og ildsjeler, har vi skapt aktivitet og spredd glede i en annerledes tid.

I 2020 ble 100 millioner kroner av samfunnsutbyttet øremerket koronadugnaden.

 


Glimt fra koronadugnaden 2020

Video placeholder image

Kreativitet og nytenking

Artister og kulturbransjen fikk stipend for å utvikle nye prosjekter.

Video placeholder image

Sommeraktiviteter for barn

Mer enn 10.000 barn og unge fikk delta på sommeraktiviteter.

Video placeholder image

Det ble korps på 17. mai!

Over 200 korps fra hele Midt-Norge fikk støtte til koronatilpasset feiring.

Video placeholder image

750 unge fikk sommerjobb

Vi spleiset på lønna med lokalt næringsliv og ga ungdommer muligheten til å jobbe.

Video placeholder image

Kulturopplevelser for alle

Vi brakte kulturen til folket og inviterte til utendørskonserter og drive-in kino.

Video placeholder image

Hjertevarm jul for de eldre

I år gikk vår julegave til de eldre. Vi bidro med musikk og juleglede på sykehjem.

Det å bry seg om plassen vi kommer fra, er en viktig del av vårt samfunnsoppdrag som sparebank. Vi har stått sammen med regionen i tykt og tynt i snart 200 år, og skal fortsatt være en medspiller. Ikke minst når tidene er så krevende som nå. Det er i slike tider samfunnsutbyttet virkelig kommer til sin rett.

Les mer om samfunnsutbytte

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }