Plastdugnad logo

Plasten har et hav av tid.
Det har ikke vi.


Sammen ryddet vi Midt-Norge!

Kampen mot plast og marin forsøpling er et globalt problem, som også må løses lokalt. Derfor inviterte vi hele Midt-Norge med på plastdugnad i 2018.


Fikk støtte til miljøtiltak

Plastdugnaden prioriterte støtte til utstyr og prosjekter som kunne bidra til å minske spredning og bruk av plast. Resirkuleringsutstyr, plastfrie festivaler og tøynett var blant det som fikk støtte.

Dette plastmonsteret er laget av Fiskefestivalen i Bessaker, som samlet plast i fjæra og laget utstillingen "Blått hav så langt øyet kan se".

Takk for innsatsen!

Over 12 000 frivillige fra skoler, barnehager, lag og foreninger over hele Midt-Norge ble med oss på ryddeaksjon. 18.000 sekker ble fylt med plast og annet avfall fra naturen. 

For et fantastisk engasjement, tusen takk!

Idékonkurransen

I samarbeid med Innovasjon Norge og NTNU Technology Transfer AS inviterte vi forskere, gründere og regionens næringsliv til å komme med idéer som kan redusere plastavfallet.

Vinnerne ble Plarva Solutions, Bomerang og Lars Solberg! De fikk 100.000 kroner hver, og eksperthjelp til å utvikle sine idéer videre.

Vinnerbildet fra fotokonkurransen

Flere hundre delte bilder fra sine ryddeaksjoner på Instagram, og merket dem med #plastdugnaden og #sparebank1smn.

Vinneren av en elsykkel ble Cecilie Varga fra Brattvåg. Vi gratulerer!

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }