Søk støtte

Søk om penger til aktiviteter og prosjekter som skaper glede og engasjement i ditt lokalmiljø.

Sammen får vi ting til å skje

Det finnes mange ildsjeler og engasjerte mennesker i Midt-Norge. Vi ønsker å være med å bidra, slik at ditt lag eller forening kan realisere sitt prosjekt. 

Merk at vi nå prioriterer søknader som vil støtte frivilligheten og kulturlivet gjennom koronakrisen.

Neste søknadsfrist er 1. september.

Se hva vi har gitt støtte til tidligere

Vi heier på alt det fantastiske som skjer i lokalmiljøene. På bedriftene, lokale idrettsklubber, frivillige organisasjoner, unge talenter, festivaler, og alle andre som sammen gjør det til den plassen den er. 

Vi har et stort hjerte for lokalsamfunnet og en urokkelig tro på at sammen får vi ting til å skje!

Søknadsfrist

Vi får mange søknader i løpet av året, og alle får svar innen to måneder etter søknadsfristen.

Neste søknadsfrist er 1. september, og da får du svar innen 15. oktober.

Øvrig søknadsfrist i 2021: 1. desember.


Lurer du på noe?


 • SpareBank 1 SMN ønsker å være med og støtte lag og foreninger i Trøndelag, Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane. For å kunne søke om støtte fra oss, må du være tilknyttet en virksomhet i vår region, med organisasjonsnummer. 

 • Alle som søker om støtte, vil få svar på e-post ca to måneder etter at søknadsfristen har gått ut. Dersom ditt prosjekt får tildelt støtte, må du sende inn en enkel bekreftelse/sluttrapport for å få utbetalt pengene. Dette får du mer informasjon om dersom søknaden innvilges.

  Savner du svar, eller lurer du på noe kan du kontakte oss på samfunnsutbytte@smn.no

 • Du kan søke om valgfritt beløp, men de fleste prosjektene støttes med inntil 10.000 kroner.

 • Som en lokal sparebank med hjerte for regionen vi er en del av, ønsker vi å bidra til å skape et levende lokalsamfunn med aktivitet og trivsel for alle. Vi prioriterer formål som kommer barn og unge til gode, og ønsker å gi støtte til utstyr, aktiviteter og konkrete prosjekter, ikke generell drift. Vi legger vekt på at prosjektene har allmennytte, dvs. kan komme til glede for flere. 

  Vi prioriterer nå prosjekter som vil støtte frivilligheten og kulturlivet gjennom koronakrisen.

 • Vi gir ikke støtte til følgende formål:

  • prosjekter med partipolitisk eller religiøs profil
  • tiltak som faller inn under offentlige kjerneoppgaver
  • privatpersoner, eller prosjekter med kommersielle interesser
  • aktiviteter uten allmennyttig verdi, med svært begrenset målgruppe (f.eks. klassetur)
  • ordinær drift
 • Nei, dessverre. Vi ønsker å sikre at støtten går til reelle prosjekter med allmennytte, og organisasjonsnummer er derfor et krav. Hvis dere har en god idé til et prosjekt, men mangler organisasjonsnummer, kan kanskje Spleis fra SpareBank 1 være til hjelp for å samle inn penger? 

Tema-satsninger

Du kan søke om støtte til alt som bidrar til bærekraftig utvikling av Midt-Norge. 
Det hender også at vi løfter egne støtteordninger der vi spisser oss på utvalgte tema og skaper engasjement i lokalsamfunnene.

Nedenfor ser du satsningsområder fra de siste årene.

Gjennom Koronadugnaden spredde vi hjertevarme og bidro til kreativitet, kulturopplevelser og sommerjobber i "annerledes-året" 2020. 

Koronadugnaden støttet opp under FNs bærekraftsmål nummer 17 Samarbeid for å nå målene

Gjennom Takk for maten støttet vi prosjekter og aktiviteter som fremmet bærekraftig mat. Organisasjoner, grendalag, skoler og barnehager fikk støtte til sine prosjekter. Målet var å redusere matsvinn, spre matkunnskap og skape lokal matglede.

Takk for maten støttet opp under flere av FNs bærekraftsmål: 2. Utrydde sult, 12. Ansvarlig forbruk og produksjon og 13. Stoppe klimaendringene.

Sofakampen satte fokus på folkehelsa og fikk folk opp av sofaen. Sammen med lag og foreninger fikk vi folk i bevegelse - ut på dansegulvet, ut i skogen, opp på fjelltopper og mye mer. 

Sofakampen støttet opp under FNs bærekraftsmål nummer 3. God helse og livskvalitet.  

Over 12.000 frivillige fra skoler, barnehager, lag og foreninger ble med på ryddeaksjon. I løpet av Plastdugnaden fylte vi 18.000 søppelsekker med plast og annet avfall. 

Plastdugnaden støttet opp under FNs bærekraftsmål nummer 14. Livet i havet.