Søk støtte

Søk om penger til aktiviteter og prosjekter som skaper glede og engasjement i ditt lokalmiljø.

Sammen får vi ting til å skje

Det finnes mange ildsjeler og engasjerte mennesker i Midt-Norge. Vi ønsker å være med å bidra, slik at vi sammen kan skape glede og aktivitet for alle som bor her. 

Merk at vi nå prioriterer søknader som bidrar til å få hjulene i gang igjen etter koronapandemien.

Se hva vi har gitt støtte til tidligere

Vi heier på alt det fantastiske som skjer i lokalmiljøene. På bedriftene, lokale idrettsklubber, frivillige organisasjoner, unge talenter, festivaler, og alle andre som sammen gjør det til den plassen den er. 

Vi har et stort hjerte for lokalsamfunnet og en urokkelig tro på at sammen får vi ting til å skje!


Lurer du på noe?


 • SpareBank 1 SMN ønsker å være med og støtte lag og foreninger og samfunnsnyttige tiltak i Trøndelag, Møre og Romsdal og Sunnfjord. For å kunne søke om støtte fra oss, må du være tilknyttet en virksomhet i vår region, med organisasjonsnummer. 

 • For å gi arrangører og organisasjoner den pangstarten vi nå trenger i høst, vil vi ha løpende søknadsbehandling. Alle som søker om støtte til formål tilknyttet gjenåpningen av Midt-Norge, vil få svar på e-post innen 30 dager. For øvrige formål må noe lengre svartid forventes.

  Dersom ditt prosjekt tildeles støtte, må du sende inn en enkel bekreftelse/sluttrapport for å få utbetalt pengene. Dette får du mer informasjon om dersom søknaden innvilges. Pengene utbetales til virksomhetens konto,  ikke til privatpersoner.

  Savner du svar, eller lurer du på noe kan du kontakte oss på samfunnsutbytte@smn.no

 • Lag/foreninger støttes normalt med inntil 25.000 kroner. 

  Større arrangement og prosjekter som kommer til glede for flere i lokalsamfunnet, samt formål med varig verdi, kan støttes med høyere beløp. 

 • Vi prioriterer nå prosjekter som gir frivilligheten, kulturlivet og idretten i Midt-Norge en pangstart etter pandemien. Etter en lang periode med lite aktivitet, publikumsbegrensninger, nedgang i medlemsmasse og utfordringer med rekruttering, vil vi bidra til å få hjulene i gang igjen.

  Du kan søke om støtte til formål som får folk tilbake på tribuner og forestillinger, som gjør at vi kan heie og klappe for gode prestasjoner, og som gjør det mulig å møte medlemmer, venner og naboer i gater og forsamlingshus.

  Prosjektene skal fortrinnsvis gjennomføres i løpet av 2021.

 • Vi gir ikke støtte til følgende formål:

  • prosjekter med partipolitisk eller religiøs profil
  • tiltak som faller inn under offentlige kjerneoppgaver
  • privatpersoner, eller prosjekter med kommersielle interesser
  • aktiviteter uten allmennyttig verdi, med svært begrenset målgruppe (f.eks. klassetur)
  • ordinær drift
 • Nei, dessverre. Vi ønsker å sikre at støtten går til reelle prosjekter med allmennytte, og organisasjonsnummer er derfor et krav. Hvis dere har en god idé til et prosjekt, men mangler organisasjonsnummer, kan kanskje Spleis fra SpareBank 1 være til hjelp for å samle inn penger? 

Tema-satsninger

Du kan søke om støtte til alt som bidrar til bærekraftig utvikling av Midt-Norge. 
Det hender også at vi løfter egne støtteordninger der vi spisser oss på utvalgte tema og skaper engasjement i lokalsamfunnene.

Nedenfor ser du satsningsområder fra de siste årene.

Gjennom Koronadugnaden spredde vi hjertevarme og bidro til kreativitet, kulturopplevelser og sommerjobber i "annerledes-året" 2020. 

Koronadugnaden støttet opp under FNs bærekraftsmål nummer 17 Samarbeid for å nå målene

Gjennom Takk for maten støttet vi prosjekter og aktiviteter som fremmet bærekraftig mat. Organisasjoner, grendalag, skoler og barnehager fikk støtte til sine prosjekter. Målet var å redusere matsvinn, spre matkunnskap og skape lokal matglede.

Takk for maten støttet opp under flere av FNs bærekraftsmål: 2. Utrydde sult, 12. Ansvarlig forbruk og produksjon og 13. Stoppe klimaendringene.

Sofakampen satte fokus på folkehelsa og fikk folk opp av sofaen. Sammen med lag og foreninger fikk vi folk i bevegelse - ut på dansegulvet, ut i skogen, opp på fjelltopper og mye mer. 

Sofakampen støttet opp under FNs bærekraftsmål nummer 3. God helse og livskvalitet.  

Over 12.000 frivillige fra skoler, barnehager, lag og foreninger ble med på ryddeaksjon. I løpet av Plastdugnaden fylte vi 18.000 søppelsekker med plast og annet avfall. 

Plastdugnaden støttet opp under FNs bærekraftsmål nummer 14. Livet i havet.