Søk støtte

Søk om penger til aktiviteter og prosjekter som skaper glede og engasjement i ditt lokalmiljø.

Sammen får vi ting til å skje

Det finnes mange ildsjeler og engasjerte mennesker i Midt-Norge.

Vi ønsker å være med å bidra, slik at vi sammen kan skape glede og aktivitet for alle som bor her. 


Lurer du på noe?

 • SpareBank 1 SMN ønsker å være med og støtte lag og foreninger og samfunnsnyttige tiltak i Trøndelag, Møre og Romsdal og Fjordane. For å kunne søke om støtte fra oss, må du være tilknyttet en virksomhet i vår region, med organisasjonsnummer. 

 • Vi har løpende søknadsbehandling. Gjennomsnittlig svartid er 30 dager fra søknaden er mottatt. Du vil få svar på e-post både om søknaden blir avslått eller innvilget. 

  Dersom ditt prosjekt tildeles støtte, må du sende inn en enkel bekreftelse/utbetalingsrapport for å få utbetalt pengene. Dette får du mer informasjon om dersom søknaden innvilges.

  Pengene utbetales til virksomhetens konto, ikke til privatpersoner.

  Savner du svar, eller lurer du på noe kan du kontakte oss på samfunnsutbytte@smn.no.

 • Lag/foreninger støttes normalt med inntil 25.000 kroner. 

  Større arrangement og prosjekter som kommer til glede for flere i lokalsamfunnet, samt formål med varig verdi, kan støttes med høyere beløp. 

  Vi støtter normalt inntil 50 % av totale kostnader i prosjektet. 

 • Vi støtter frivilligheten, kulturlivet, idretten og næringslivet der du bor i Midt-Norge. 

  Vi mottar flere tusen søknader hvert år, og kan dessverre ikke si ja til alle. Våre prioriteringer er «levende lokalsamfunn», «like muligheter» og «bærekraftig innovasjon». Vi har et ekstra fokus på tiltak rettet mot barn og unge. 

 • Vi gir som regel ikke støtte til følgende formål:

  • Ordinær drift (søk heller om utstyr, prosjekter og arrangement).
  • Prosjekter med partipolitisk eller religiøs profil.
  • Tiltak som faller inn under offentlige kjerneoppgaver.
  • Privatpersoner/enkeltpersonforetak/aksjeselskap med kommersielle interesser i prosjektet.
  • Aktiviteter med svært begrenset målgruppe (f.eks. klassetur og deltakelse på cup/turneringer for enkeltlag).
  • Trykksaker som f.eks. årbøker, kalendere, annonser.
  • Aktiviteter som kan gi unødig skade på miljø/natur/dyreliv.   
  • Aktiviteter utenfor Midt-Norge (Trøndelag, Møre og Romsdal og Fjordane).
 • Nei, dessverre. Vi ønsker å sikre at støtten går til reelle prosjekter med allmennytte, og organisasjonsnummer er derfor et krav.

  Hvis dere har en god idé til et prosjekt, men mangler organisasjonsnummer, kan kanskje Spleis fra SpareBank 1 være til hjelp for å samle inn penger? 

Se hva vi har gitt støtte til tidligere

Vi heier på alt det fantastiske som skjer i lokalmiljøene. På bedriftene, lokale idrettsklubber, frivillige organisasjoner, unge talenter, festivaler, og alle andre som sammen gjør det til den plassen den er. 

Vi har et stort hjerte for lokalsamfunnet og en urokkelig tro på at sammen får vi ting til å skje!

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }