Sommerjobb

Mange bedrifter trenger ekstra hjelp på sommeren. Derfor har vi for tredje år på rad spleisa på lønna til sommerjobber i Midt-Norge. 

Video placeholder image

Sommerjobb-ordningen vår

En sommerjobb kan gi deg som arbeidstaker verdifull erfaring samtidig som du blir en viktig ressurs for bedriften som trenger arbeidskraft.

I tre år har vi bidratt til at Midt-Norske bedrifter og organisasjoner har kunnet tilby sommerjobber rundt i regionen vår. 

Til sammen har ordningen gitt støtte til 900 bedrifter, og jobb til 1.650 sommervikarer.

– Dette prosjektet er en vinn-vinn for alle. Ordningen har til sammen gitt støtte til 900 bedrifter og 1.650 jobber. Og det har vært utlyst jobber i alt fra servitører til anleggsgartnere.  

Leder samfunnsutbytte
Hilde Sem Lykke

Video placeholder image

Alt om tilskuddsordningen for sommerjobb

Her finner du mer informasjon om ordningen.
  • Tilskuddet blir gitt til bedrifter, lag og foreninger i Trøndelag, Møre og Romsdal og Sunnfjord i Vestland. 
  • Hver sommerjobb støttes med 7 000 kroner. Bedrifter har kunnet søke om tilskudd for inntil fem sommerjobber. 
  • Sommerjobben vil minimum tilsvare tre ukers full jobb. 
  • Jobbene blir gjort allment tilgjengelig. 
  • Det forutsettes at det minimum lønnes etter gjeldende tariff, og at det inngås arbeidskontrakt. 
  • Det forutsettes at bedriften ikke har ansatte som er permitterte. Det gis ikke tilskudd til sommerjobber som allerede er utlyst eller avtalt.

Vi samarbeider med våre venner i LO om å vurdere søknadene fra bedrifter som ønsker tilskudd til sommerjobber. På den måten er vi trygge på at tilskuddet går til gode arbeidsopplevelser både for de som tilbyr jobben, og ikke minst; de som får den.

- Vi setter pris på at støtteordningen forutsetter at norsk lov og avtaleverk blir fulgt, ikke minst i forhold til korrekt arbeidsavtale og lønn etter gjeldende avtaleverk i bransjen. Det er viktig, sier regionleder Kristian Tangen i LO Trøndelag.

I tillegg til å være med å velge ut hvilke bedrifter, lag og foreninger som får tilskudd, vil LO sin sommerpatrulje også besøke noen av disse i løpet av sommeren. 

Bedrifter, lag og foreninger i Midt-Norge har kunnet søke støtte, i form av et tilskudd fra vårt samfunnsutbytte. Dette skal dekke noe av lønna til en sommerjobb som vil bli utlyst og tilsatt.

Tilskuddet som gis er på 7 000 kroner. Det tilsvarer en gjennomsnittlig ukelønn for noen med sommerjobb. Tilskuddet vil være det samme uansett hvor lenge sommerjobben varer, men det er et krav om at den skal vare minimum i tre uker. 

Det gis ett tilskudd per sommerjobb. Hver bedrift har kunnet søke om støtte til inntil fem sommerjobber. 

Bedriften, laget eller organisasjonen velger selv hvem som får sommerjobben. Det er et krav at den skal gjøres allment tilgjengelig for de i bedriftens nærområde og jobbene vil bli gjort allment tilgjengelig. Mer informasjon kommer.

Vi håper bedrifter fra alle bransjer har benyttet seg av ordningen, og vi håper at det for noen også kan være en måte å få flere til å velge yrkesfaglige studieretninger på. For hvem vet? Kanskje vekkes en ny yrkesdrøm etter å ha hatt en god opplevelse gjennom sommeren? 

Fase 1: Først søker bedriften, laget eller organisasjonen om tilskudd til sommerjobb-lønna via skjema på denne siden. Fristen gikk ut 31. mars 2022. 

Fase 2: Sammen med LO velger vi ut hvilke bedrifter, lag og foreninger som får tilskudd. Bedriftene får så tilbakemelding innen utgangen av april på om de får tilskudd. Bedriftene som får tilbudet vil motta en nærmere beskrivelse av hvordan jobbene annonseres.

Fase 3: Så lyser bedriftene ut en sommerjobb på NAV sine sider, som de også i tillegg kan dele på måter de selv velger. Jobben må minimum vare i tre uker. Vi samler oversikt over alle sommerjobber som skapes gjennom denne ordningen via NAVs sider som vi også deler på våre nettsider. 

Fase 4: Bedriften tilsetter noen, og skriver arbeidskontrakt med dem, til en lønn som ligger på minimum tariff. Tilskuddet fra oss utbetales i august/september. 

Bedrifter som har prøvd ordningen

Her er erfaringene til noen av de som allerede har vært med.

Video placeholder image
Video placeholder image
Video placeholder image

Du er en av oss

Vår største eier er du og alle andre som utgjør lokalsamfunnene vi er en del av her i Midt-Norge. Det betyr også at en andel av overskuddet vårt skal gå tilbake til regionen. Det er denne andelen vi kaller samfunnsutbytte.  

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }