Hvert år velger vi et tema som prioriteres i tildeling av samfunnsutbytte. I 2020 satser vi på bærekraftig mat.

Video placeholder image

Sammen reduserer vi matsvinnet

Våren 2020 støttet vi prosjekter og aktiviteter som fremmer bærekraftig mat.

84 organisasjoner, grendalag, skoler og barnehager har fått støtte til sine prosjekter. Sammen skal vi redusere matsvinn, spre matkunnskap og skape lokal matglede.

Ofte stilte spørsmål

Lyst på inspirasjon?

Det er mange måter å redusere matsvinn, eller spre lokal matglede og matkunnskap på. Her er eksempler på hvordan andre gjør det.

Video placeholder image

Minst 10 millioner i potten

I 2018 tok hele Midt-Norge Plastdugnaden, i 2019 tok vi Sofakampen, og i 2020 skal vi fremme bærekraftig mat. Sammen skal vi redusere matsvinn, og spre lokal matglede og kunnskap!

Video placeholder image

Matkultursenter for barn 

Michelin-kokk Heidi Bjerkan og Geitmyra matkultursenter for barn skal lære barn om bærekraftig mat i Trondheim. Det ble det første prosjektet som fikk samfunnsutbytte øremerket Takk for maten.  

Video placeholder image

Mindre matsvinn og mer gjenbruk

Så lenge det går skal det spises, men skrell og skall og andre rester går likevel i matavfall. Men kan matsvinnet være godt for noe også? Ja, med kompost, mener Voll Gård i Trondheim. 

Video placeholder image

Spiser opp maten som skal kastes

For fire år siden dukket facebook-gruppa gruppa Free Fridge Ila og det røde kjøleskapet i Skolegata 18 opp. Her deles det raust på gratis og god mat som ellers hadde blitt kastet. 

7 søknader vi ønsker oss i år

Uansett om du er aktiv i korps, kor, speider’n, velforening eller idrettslag, kan alle være med på å gjøre en innsats for å gjøre matvanene våre mer bærekraftige. Her er sju eksempler på ting dere kan søke om penger fra samfunnsutbyttet til.

Derfor skal vi si takk for maten

Hvert år tar vi utgangspunkt i et eller flere av FNs bærekraftsmål når vi skal dele ut samfunnsutbytte. I år har vi fokus på mål 2, 12 og 13:

2. Utrydde sult
Hvis vi dyrker, fordeler og bruker maten riktig, kan jordbruk, skog og fiske sørge for mat til alle og være en viktig inntektskilde for flere.

12. Ansvarlig produksjon og forbruk
For å sikre at nåværende og fremtidige generasjoner får et godt liv, må vi sikre bærekraftig matproduksjon og mer ansvarlig matforbruk.

13. Stoppe klimaendringene
Verdens matproduksjon står for 1/3 av klimagassutslippene. 1/3 av all maten kastes. 


Du kan lese mer om bærekraft i banken her

Hva er samfunnsutbytte? 

Samfunnet eier en stor del av banken, og skal derfor ha sin del av bankens overskudd. Vi kaller dette for samfunnsutbytte. Med samfunnsutbyttet kan vi støtte formål som løfter regionen vi er en del av.

I år slår vi et ekstra slag for aktiviteter og prosjekter som fremmer bærekraftig mat.

Tidligere tema

plastdugnad3

I 2018 inviterte vi hele Midt-Norge til å være med på Plastdugnaden.  18.000 sekker ble fylt med plast og annet avfall fra naturen.

I 2019 utfordret stod vi opp for folkehelsa og fikk folk opp av sofaen. Hundrevis av lag og foreninger tok Sofakampen