Bærekraft integrert i investeringene

Å ta hensyn til bærekraftsfaktorer er en del av risikostyringen gjennom hele investeringsprosessen.

Hvordan vi integrerer bærekraft i forvaltningen

På vegne av våre kunder, investerer SpareBank 1 Forvaltning hovedsakelig i andre fond (eksterne fondsleverandører), i tillegg til direkteinvesteringer i selskaper. Å ta hensyn til bærekraftsfaktorer er en del av risikostyringen gjennom hele investeringsprosessen. ESG-vurderinger inngår, på linje med andre finansielle faktorer, i investeringsbeslutningene. Utvelgelsen tar utgangspunkt i hvilken profil porteføljen skal ha med hensyn til regioner, sektorer og investeringsstil (risiko- og avkastningsprofil).

SpareBank 1 Forvaltning har etablert egne retningslinjer for ansvarlig forvaltning. Retningslinjene omfatter både selskapene vi er investert i gjennom de eksterne fondsleverandørene og direkteinvesteringene. Vår mulighet til direkte påvirkning er størst i forbindelse med direkteinvesteringene, men retningslinjene utgjør også en sentral del av forventningene våre til fondsleverandørene.

Selskapets godtgjørelsesordning inneholder blant annet vurderingskritet «Ansattes bidrag til selskapets mål og forpliktelser knyttet til bærekraft, herunder integrering av bærekraftsrisiko i forvaltningen og investeringsrådgivningen».

Våre retningslinjer og virkemidler