Hvordan sammenligne boliglån? 

Hvis du søker lån i flere banker, eller vurderer å flytte boliglånet ditt, blir du fortalt at du skal sammenligne effektiv rente. Er det riktig? Svaret er ja, men ...

Dame sitter i lenestol og sjekker mobilen. Illustrasjon

La oss si at du har tatt opp et lån på 4 millioner kroner med en nedbetalingstid på 25 år. Ved utbetaling av lånet betaler du et depot- og etableringsgebyr på 5.300 kroner og et månedlig termingebyr på 65 kroner. Den nominelle renta er 5,49 %, mens den effektive renta er 5,72 %. 

Hvorfor er den effektive renta høyere? Jo, den effektive renta inkluderer alle kostnader og gebyrer knyttet til lånet. Eksempler kan være etableringsgebyr, termingebyr, fakturagebyr, depotgebyr eller depositumsgebyr.

Men hvor lenge du betaler og hvor ofte (kalt lånets løpetid eller nedbetalingstid, og betalingsavdrag eller betalingsterminer), påvirker hvor lenge du har betalt til slutt. Jo lengre tid og sjeldnere du betaler, desto mer koster lånet totalt. Den høyere effektive renta på 5,72 % inkluderer alle disse kostnadene, og gir et mer nøyaktig bilde på hvor mye du må betale tilbake. 

Det er derfor den effektive renta som forteller deg den faktiske priser på lånet.

kalkulator. illustrasjon.

Slik sammenligner du lån

Skal du sammenligne lån bør du sette deg inn i hva den effektive renta er, nedbetalingstiden og den totale kostnaden lånet gir deg. Her er et eksempel.

  Bank A Bank B
Effektiv rente 4,5 % 5,0 %
Nedbetalingstid 30 år 25 år
Lånebeløp 4.000.000 kroner 4.000.000 kroner
Månedlig avdrag 20.250 kroner 21.600 kroner
Total kostnad 7.290.000 kroner 6.480.000 kroner

I eksemplet over har Bank A en lavere effektiv rente på 4,5 %, mens Bank B har en effektiv rente på 5,0 %. Ut fra dette kan det virke som Bank A tilbyr det beste lånetilbudet. I midlertid har Bank B en kortere nedbetalingstid på 25 år sammenlignet med Bank A som har 30 år. Dette fører til at den totale kostnaden hos Bank B er lavere, selv om den effektive renten er litt høyere.

Oppsummert, selv om Bank A kan virke mer attraktiv på grunn av den lavere effektive renten, bør du ta hensyn til både nedbetalingstiden og den totale kostnaden for å få et mer nøyaktig bilde av hvilket lånetilbud som passer deg best.

radgiver

Det tryggeste er å spørre en rådgiver

Dette med å sammenligne lånetilbud kan være kompliserte greier. Heldigvis har vi rådgivere som har vært ute en vinternatt før. Derfor anbefaler vi deg å spørre en av dem om hjelp om du er i villrede. 

3 ting som gjør det mer komplisert

Selv om det å sammenligne boliglån i utgangspunktet burde være rett frem, er det flere ting som gjør det hele mer komplisert.

Lånets løpetid

  • For å sammenligne effektiv rente må nedbetalingstiden være helt lik. Banker setter ofte en løpetid på 30 år når de flytter lån, og da blir effektiv rente som regel mye lavere hvis du allerede har betalt ned noen år på lånet allerede. Grunnen til det er at kostnadene er høyest ved etablering og disse blir fordelt ut over en lenger periode. 
  • Selv om du må se på løpetiden for et korrekt bilde er det fortsatt viktig å sammenligne effektiv rente. Plutselig møter du på en bank som har kjempegod nominell rente, men dyre gebyrer, for eksempel. 

Renteendringer

  • Når det har skjedd en renteendring, for eksempel etter at Norges Bank har satt opp styringsrenten, er det ulike praksis for bankene når de oppdaterer prisene på nettsidene. 
  • Det vil si at hvis du sammenligner priser på nettsider med renta i mobilbanken vil du kanskje få feil sammenligningsgrunnlag, fordi det er oppdatert i mobilbanken, men ikke på nettsidene. 

Gebyrer

  • Fordi du betaler det meste av gebyrer i det du tar opp lånet, vil du kunne oppdage etter noen år at du har kunstig høy effektiv rente. Mange tenker ikke på at de for eksempel bare har 10 år igjen av låneavtalen, og at de gebyrene de betalte for 15 år siden nå blir smurt utover 10 år, ikke 25 år. 
  • En person som har 2 måneder igjen på et boliglån vil ha veldig høy beregnet effektiv rente, men vil ikke betale noe mer enn andre kunder hver måned allikevel.
  • Hyppigheten på terminene vil påvirke totalkostnad og effektiv rente. Ved kortere terminer vil termingebyret betales oftere og effektiv rente bli høyere.

Hva lurer andre på?


Sammenlign priser

Du kan sammenligne våre priser med priser fra andre selskaper på Finansportalen.no

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }