Boliglånsrente

Om du eier egen bolig vil boliglånsrente være noe du må forholde deg til. Her er det du trenger å vite om rente på boliglån.

Blid dame med datamaskin som har søkt boliglån

Hva er rente? 

Renter er kort fortalt det du betaler for å låne penger. Hvis du har lån vil du betale renter på dette lånet som betaling for at banken f.eks. låner deg penger til å kjøpe bolig. Dette blir omtalt som utlånsrente på bankspråk.

Hvis du har penger stående i banken får du på samme måten renter av det beløpet. Dette kaller vi innskuddsrente. Den blir som regel utbetalt en gang i året. 

Nominell og effektiv rente

Når vi snakker om rente skiller vi på nominell og effektiv rente. Forskjellen er om gebyrer og andre kostnader er inkludert eller ei. 

  • Nominell rente er rentesatsen på lånet før gebyrer, og er vanligvis oppgitt som en årlig rente. 
  • Effektiv rente er nominell rente pluss gebyrer og andre kostnader. Denne forteller deg den faktiske prisen på lånet. 

Beregning av renter

Renten oppgis i prosent, og kalles rentefot eller rentesats. Hvis du låner 100 kroner og renten er 5 prosent, så er det 5 kroner man betaler i renter. Etter et år vil du da skylde 105 kroner.

kalkulator. illustrasjon.

Hva påvirker boliglånsrenta?

Hvor høy renta er på boliglånet ditt påvirkes av flere faktorer:

  • Belåningsgrad: Hvor mange prosent av boligens verdi du har lånt
  • Styringsrenta fra Norges Bank
  • Om du har valgt å binde renta (fastrentelån
  • Konkurranse mellom bankene

Noen lån har gunstig rente hvis du møter visse kriterier, som for eksempel førstehjemslånboliglån for unge og grønt boliglån.

I tillegg vil ting som betalingshistorikk, inntekt og familiesituasjon ha en påvirkning. Med andre ord: det å sette boliglånsrente har ikke en fast oppskrift og det vil være en individuell vurdering på hvert enkelt lån. 

Fast eller flytende rente 

Lån med flytende rente er den vanligste lånetypen. Et lån med flytende rente følger rentemarkedet. Går rentenivået opp får du høyere lånekostnader, mens du får lavere lånekostnader hvis rentenivået går ned.

Med fast rente binder du renten i en avtalt periode. Da vet du nøyaktig hvor mye du skal betale hver måned, uavhengig av hva som skjer i rentemarkedet. Hos oss får du fastrentelån med en bindingstid på 3, 5 eller 10 år.

Du trenger ikke velge mellom det ene eller det andre. Du kan velge å binde renta på for eksempel halve lånet. 

Er det lurt å binde renta? 

Om du bør velge fast eller flytende rente er avhengig av flere faktorer. 

  • Trenger du forutsigbarhet, kan det være en god idé å velge fast rente. 
  • Har du større behov for fleksibilitet i nedbetalingen, vil flytende rente være et bedre alternativ.

Har du økonomi som tåler at det svinger litt viser historien at det over tid som regel lønner seg å velge flytende rente.

dame-peker-briller

Vanlige ord og uttrykk

Styringsrenten i Norge er renten som bankene får på sine innskudd i Norges Bank. Dette er Norges Banks viktigste virkemiddel for å stabilisere prisveksten og utviklingen i norsk økonomi.

Styringsrenten fastsettes åtte ganger i året.

Når rentene heves kaller vi dette en renteøkning. Det betyr at lånet ditt vil bli dyrere.

Da du fikk boliglån i banken var det lagt inn i beregningen at du skulle tåle en renteøkning på 3 prosentpoeng (tidligere var kravet på fem prosentpoeng), eventuelt en boliglånsrente på minst 7 prosent.

Rente på lånet ditt før andre kostnader, som etableringsgebyr og termingebyr, er lagt til. 

Den totale prisen på lånet ditt. Kort fortalt den nominelle renten pluss etableringsgebyr, termingebyrer og lignende.

Med fastrente på boliglånet unngår du økte rentekostnader i den perioden du avtaler med banken.

Renta på boliglånet ditt holder seg stabil, uansett om styringsrenta går opp eller ned.

Et lån med flytende rente følger markedsrenten. Går rentenivået opp følger boliglånsrenta med, men du får også lavere lånekostnader hvis rentenivået går ned.

"Å binde renta" er det samme som å ha fastrentelån. Du kan velge å binde renta på hele eller deler av lånet. Hos oss får du fastrentelån på 3, 5 eller 10 år. 

Rentefradrag, eller skattefradrag, er et fradrag for rentekostnadene du har betalt i løpet av et år. Du rapporterer inn rentene i skattemeldingen din, og det er som regel mye penger å spare på at dette er gjort riktig. 

I tillegg til rentefradraget på boliglån kan du også få fradrag for omkostninger knyttet til å ta opp lån, kostnader relatert til din individuelle nedbetaling på fellesgjeld og omkostninger knyttet til refinansiering av lån.

Begrepet realrente, også kalt reell rente, er renten som beskriver hva et lån faktisk koster.

I praksis sier realrenten bare noe om de fremtidige utsiktene i forbindelse med lånet, og ikke til en låntakers kostnader på kort sikt.

Morarente er et annet ord for forsinkelsesrente, og er den renten som selger kan legge på toppen av en regning dersom den betales for sent.

Pengemarkedsrenten, ofte bare markedsrenten, viser til det generelle rentenivået i markedet. 

Pengemarkedsrenten endres hele tiden, i motsetning til styringsrenten som holdes stabil mellom Norges Banks rentemøter.

Hvis du sier opp et fastrentelån før avtaleperioden er over, beregnes en over- eller underkurs. Da må enten du eller banken betale, avhengig av hvilken vei renta har svingt siden du tok opp lånet ditt. 

Hva er boliglånsrenta nå?

Selv om styringsrente og boliglånsrente ikke er det samme, henger de tett sammen. Det siste året har Norges Bank satt opp styringsrenta flere ganger.  Hva betyr dette for deg som har boliglån?

Hvordan sammenligne boliglån?

Hvis du søker lån i flere banker, eller vurderer å flytte boliglånet ditt, blir du fortalt at du skal sammenligne effektiv rente. Er det riktig? Lær mer om hva du må se etter her!

Hva lurer andre på?

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }