Våre initiativer og rammeverk

Vi stiller oss bak næringslivets klimaopprop

SpareBank 1 SR-Bank er aktiv medlem i Skift- Næringslivets klimaledere. Vi ønsker å ta ansvar for å være en del av løsningen og en proaktiv alliert i omstillingen både ovenfor våre kunder og i samfunnet for øvrig.

SpareBank 1 SR-Bank slutter seg til Future Proof

12. april sluttet SpareBank 1 SR-Bank seg til FUTURE-PROOF, en samarbeidsplattform for næringsliv og menneskerettigheter.

 

SpareBank 1 SR-Bank har i 2023 implementert et nytt ledelsessystem for miljø basert på ISO 14001:2015. 

ISO