Risiko og kapitalstyring

I løpet av de siste årene er det blitt introdusert eller varslet en rekke nye reguleringer for og krav til finansnæringen. Bakgrunnen for endringene er forskjellig, men de har det til felles at de har betydelige konsekvenser for næringen.

EUs direktiv for kapitaldekning ble innført i Norge fra og med januar 2007.
Regelverket bygger på en ny standard for kapitaldekningsberegninger fra Bank for International Settlements (BIS). Formålet med kapitaldekningsregelverket er å styrke stabiliteten i det finansielle markedet gjennom: 

  • Mer risikosensitivt kapitalkravBedre risikostyring og kontroll
  • Tettere tilsyn
  • Mer informasjon til markedet

Kapitaldekningsregelverket er basert på tre pilarer:  

  • Pilar 1: Minimumskrav til ansvarlig kapital
  • Pilar 2: Vurdering av samlet kapitalbehov og tilsynsmessig oppfølging
  • Pilar 3: Institusjonenes offentliggjøring av informasjon

Les vår siste Pilar III-rapport.