Markets

SpareBank 1 SR-Bank Markets er konsernets verdipapirforetak. Markets består av
meglerbord for valuta og renter samt en Corporate Finance-avdeling.


Det største verdipapirforetaket utenfor Oslo

SpareBank 1 SR-Bank Markets er det største verdipapirforetaket utenfor Oslo. Enten du er privatperson eller bedrift, får du et komplett produkt- og tjenestetilbud innen kapitalmarkedet i vår region.

Våre rådgivere har lang erfaring fra bransjen, og er kompetente samarbeidspartnere. SpareBank 1 SR-Bank er en betydelig markedsaktør med hensyn til blant annet balansekapasitet, distribusjonsnettverk og tilgang til spisskompetanse. Vi har lokal forankring og god kjennskap og kontakt med lokalt næringsliv, så vel som lokalt investormiljø.


Ta kontakt med valuta/rentemegler på telefon
51 50 94 47


Hold deg oppdatert

Vi gir deg daglige oppdateringer på valuta og renter. Du finner også oversikt over historiske valutakurser. I tillegg gir Markets deg ukentlige og månedlige makrooppdateringer.