PrivatSammenlign priser

Du kan sammenligne våre priser med priser fra andre selskaper på Finansportalen.no

Vi endrer telefonnummer

Fra 15. juni endrer vi telefonnummer fra 915 05700 til 05700 for privatkunder og fra 915 05770 til 05770 for bedriftskunder.

Endringen medfører ingen ekstra kostnader for deg, det vil si at du betaler den samme taksten du har avtalt med din mobilleverandør.