Forsikring for eldre

Plutselig har barna flyttet ut og livet endrer seg igjen. Dere kan selv velge hva dere vil bruke det meste av tiden på, og kjøleskapet tømmes ikke like fort! Men hva er viktig å være forsikret for? Og hva kan dere slutte å betale for nå?

Mor og datter i beige sirkel.

Forsikringene dere bør ha

En alvorlig sykdom kan endre livssituasjonen dramatisk. Økonomiske bekymringer er det siste dere ønsker å tenke på da. En god forsikring ved kritisk sykdom kan gi dere økonomisk trygghet og handlefrihet i en vanskelig periode.

Forsikring for kritisk sykdom er en skattefri engangsutbetaling dere kan bruke som dere selv ønsker. Om det for eksempel er behandling på privatklinikk, helsebringende aktiviteter, redusert arbeidstid eller tid til restitusjon før dere går tilbake i arbeid, uten at det påvirker familien økonomisk.

Forsikringen kan kjøpes frem til du er 58, men varer helt frem til du er 67 år.

Se hvilke sykdommer som er dekket av kristisk sykdomsforsikringen:

Når du er frisk er det nærmest umulig å skulle forestille seg en fremtid som ufør. Men hvis noe skjer som gjør at du ikke klarer å være i jobb, sikrer uføreforsikringen dere en fast inntekt og en trygg økonomi. Ved langvarig sykmelding på grunn av fysisk eller psykisk sykdom eller ulykke reduseres inntekten kraftig.

Mange tenker at en er dekket tilstrekkelig gjennom staten dersom noe slik skulle skje, men de fleste vil få utbetalt betydelig mindre enn hva lønnen deres er. Uførepensjon kommer i tillegg til det du får fra NAV og eventuelt fra arbeidsgiver, som betyr at for mange kan uførepensjon gjøre at man kan opprettholde levestandarden og beholde boligen.

Forsikringen kan kjøpes frem til du er 60, men varer helt frem til du er 67 år. 

Uavhengig om dere reiser utenlands eller innenlands er det viktig å ha en god reiseforsikring. Kanskje blir det lengre opphold når dere først reiser ut av landet? Da må dere også være dekket for det. Skal dere oppholde dere utenlands i mer enn 70 dager, kan dere kontakte oss for å for å utvide dekningen deres til 90, 120 eller 180 dager.

Om barna har flyttet ut, men fortsatt er folkeregistrert “hjemme” og er under 20 år, da gjelder fortsatt familiedekningen til reiseforsikringen. 

Mange arbeidsplasser deker reiseforsikring for sine ansatte. Har du hatt reiseforsikring gjennom jobben, men gått av med pensjon, må du også huske å skaffe egen forsikring.

En standard innboforsikring er en god basis forsikring som dekker de viktigste skadene, til en fornuftig pris, men når du har samlet opp verdier gjennom et langt liv anbefaler vi toppdekning på innboforsikringen. Den gir utvidet dekning på flere områder, og det er høyere forsikringssum på enkelte elementer.

I tillegg dekker toppdekningen sanering av veggdyr og skjeggkre opptil 50 000 kroner. 

Bor dere i hus, må dere huske på at dere selv er ansvarlig for å forsikre bygget. Men flytter dere fra hus til leilighet, så er bygningsforsikring inkludert i sameiet eller borettslagets forsikring.

Tips!

Samler dere hus- og innboforsikring hos oss, får dere et enklere skadeoppgjør og kun én egenandel om uhellet først skulle være ute.

Båt eller campingvogn?

Våre kaskoforsikringer får båt og kaskoforsikring for campingvogn har feriegaranti, som betyr at dere får dekket alternativ overnatting i opptil 15 dager hvis det skulle skje noe med båten eller campingvogna etter påbegynt ferie.

Les mer om feriegarantien i båtforsikring og campingvognforsikring

Mor og datter i beige sirkel.

Forsikringene dere kan vurdere

Med helseforsikring kommer du raskt til behandling ved sykdom eller skade. En personlig sykepleier ordner alt det praktiske og sørger for at du kommer til riktig spesialist, uten egenandel.

I tillegg får du gratis tilgang til døgnåpen helsetelefon, og bruk av forsikringen er skattefritt.

Tips!

Mange har helseforsikring gjennom jobb, men er du for eksempel selvstendig næringsdrivende kan noen ekstra sykedager på grunn av venting på behandling bli dyrt.

Har dere ting som er veldig dyre lønner det seg å forsikre akkurat disse tingene. Har dere en helt vanlig sykkel, som de fleste kanskje har, går denne inn i innbo- og reiseforsikringen deres. Men har dere dyre sykler, over 40 000 kroner, burde dere ha en egen sykkelforsikring for å få erstattet den dersom den den skulle bli frastjålet.

En verdisakforsikring er også noe dere bør vurdere dersom dere for eksempel har ekstra dyre smykker, fotoutstyr, bunad, jaktvåpen eller andre kostbare ting.

Har dere hund, katt eller hest? Veterinærbesøk kan fort bli svært kostbart. En dyreforsikring dekker plutselig sykdom og ulykkesskade. Det kan være alt fra forgiftning og fallulykker, til fraktur på tenner og infeksjoner.

For mange kan behandlingen bli så dyr at en forsikring i ytterste konsekvens kan være forskjellen på om man har råd til å behandle dyret eller ikke. Veterinærforsikringen dekker utgifter i forbindelse med veterinærbehandling. Livsforsikringen gir erstatning dersom kjæledyret blir borte, dør eller må avlives.

Inkludert i forsikringen får dere tre gratis videosamtaler i året med dyktige veterinærer hos FirstVet dersom det skulle skje noe med kjæledyret ditt.
 

Hvem får utbetalingen fra en livsforsikring?

Utbetalingen fra en livsforsikring går til arvtakerene som har krav på utbetalingen, med mindre det står noe annet i avtalen (kalt begunstigelse). Les om om utbetaling av livsforsikring

Forsikringene dere kanskje ikke trenger?

Forsikringer som foreslås ved kjøp

Du har sikkert opplevd det selv: Du kjøper deg en ny ting hvor de i butikken ønsker å selge deg en forsikring for den samme tingen (ofte kalt "idiotforsikring eller trygghetsavtale"). Når dere har reise- og innboforsikring er tingene deres også dekket ved uhell enten dere er hjemme eller på reise. En verdisakforsikring dekker dyrere gjenstander dere måtte ha. Derfor trenger dere ikke nødvendigvis å kjøpe en egen «tv-forsikring» for eksempel.

Leiebilforsikring på ferie
Planlegger dere å leie bil i ferien? Da prøver ofte utleiefirma å prakke på dere en egenandelsforsikring. Egenandelsforsikring på leiebil inngår i reiseforsikringen, og er som oftest unødvendig å legge til på ferieregningen.

Trenger vi egen innboforsikring på hytta?

Ja, det trenger dere. Hytteforsikringen dekker bygningen og det som er fastmontert. For å få erstattet ting som ikke er fastmontert på hytta, for eksempel møbler og klær, trenger dere i tillegg en innboforsikring – selv om dere allerede har en innboforsikring som dekker tingene dere har hjemme.

Hva lurer andre på?

Forsikringer tilpasset livssituasjonen

Se hvilke forsikringer som kan passe i andre livssituasjoner.

Ung

Flyttet hjemmefra? Blitt student?

Etablert

Fått samboer? Kjøpt egen bolig?

Familie

Fått barn?

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }