Funding

Fundingstrategi

SpareBank 1 Nord-Norge utsteder senior gjeld, ansvarlig gjeld og hybridkapital. Disse gjøres som både offentlige lån og rettede emisjoner. Banken skal til enhver tid overholde regulatoriske minimumsnivå til forsvarlig likviditetsstyring.

Låneprogram og prospekter

En låneavtale regulerer utsteders plikter i forbindelse med utleggelse av et nytt lån i markedet. I dette dokumentet regulerer man betingelsene for lånet, og hvilke plikter og rettigheter utsteder og investor har. Låneavtalen kan fås hos Tillitsmannen eller hos utsteder.

SpareBank 1 Nord-Norge, SpareBank 1 Østlandet og SpareBank 1 SMN samarbeider om et internasjonalt låneprogram - Euro Medium Term Note (EMTN). Dette forenkler bankenes kapitalinnhenting i internasjonale markeder, da man benytter standardiserte avtaler ved slike innlån.

EMTN prospectus 2022 (pdf) 
Agency Agreement 2022 (pdf) 
EMTN prospectus 2021 (pdf)
Agency Agreement 2021 (pdf)
Deed of Covenant (pdf)
EMTN prospectus 2020 (pdf)
EMTN prospectus 2019 (pdf)
EMTN prospectus 2018 (pdf)
Supplement February 2018 (pdf)
EMTN prospectus 2017 (pdf)
EMTN prospectus 2016 (pdf)
EMTN prospectus 2015 (pdf)

SpareBank 1 Boligkreditt

SpareBank 1 Boligkreditt er et heleid selskap av bankene i SpareBank 1-alliansen, som utsteder både obligasjoner med fortrinnsrett (OMF) og senior gjeld.


Utestående lån under EMTN-programmet

Navn Isin Forfallsdato Låneavtale
NONGNO 1.82 05/15/2025 XS2491552761 15.05.2025 Loan Agreement (pdf)
NONGNO 2.16 12/03/2035 XS132420718

12.03.2035

Loan Agreement (pdf)

NONGNO 1.7 01/26/2032

XS155556897

26.01.2032 Loan Agreement (pdf)

NONGNO 1.9 01/28/2031

XS1353176164 28.01.2031 Loan Agreement (pdf)

NONGNO 1.15 12/10/2027

XS1675807934 10.12.2027 Loan Agreement (pdf)

NONGNO 1.615 11/02/2032

XS1711382058

02.11.2032 Loan Agreement (pdf)
NONGNO 0.73 11/28/2024

XS1726154146

28.11.2024 Loan Agreement (pdf)
NONGNO 0.42 12/19/2022 XS1738986659 19.12.2022 Loan Agreement (pdf)
NONGNO 1.508 01/17/2033 XS1749438260

17.01.2033

Loan Agreement (pdf)

NONGNO 0.6 01/31/2023

XS1760063666

31.02.2023 Loan Agreement (pdf)
NONGNO 0 02/27/2023

XS1781270639

27.02.2023 Loan Agreement (pdf)
NONGNO 0.54 03/15/2023 XS1888997068 15.03.2023 Loan Agreement (pdf)
NONGNO 1.58 03/13/2024 XS1961820047 13.03.2034 Loan Agreement (pdf)
NONGNO 0 09/27/2024

XS2057108099

27.09.2024 Loan Agreement (pdf)
NONGNO 0 10/20/2022 XS2245512079 20.10.2022 Loan Agreement (pdf)