Grønt lån til nyere næringseiendom

Lånet gjelder finansiering av næringsbygg som oppfyller de strengeste kravene til grønn eiendom i vårt grønne obligasjonsrammeverk.

Økonomiske fordeler
Reduserte driftskostnader og stømforbruk.

Energieffektivitet
Lavere energibehov og produksjon av fornybar energi.

Miljøgevinst
Miljøsertifisering for nybygg.

Nyere grønn næringseiendom

Finansiering av nyere grønn eiendom. 

Kriterier for grønt lån nyere næringseiendom:

  • BREEAM-NOR «Excellent» eller høyere sertifisering, dokumentert med sertifikat. 
  • For bygg ferdigstilt fra 01.01.21: 10 % bedre energieffektivitet enn gjeldende NZEB-definisjon. (Evt. erstattes av revidert BREEAM-standard som hensyntar taksonomien)

Hva er BREEAM-NOR?
BREEAM-NOR er en norsk tilpasning og er i dag Norges mest brukte miljøsertifisering for nybygg og større rehabiliteringer. Se informasjon og verktøy for å gjennomføre BREEAM-NOR-prosjekter på byggalliansen.no

Vilkår

  • Finansiering av næringseiendom med særdeles høy klimastandard.
  • Grønt lån til nyere næringseiendom gis på næringseiendom banken finansierer.
  • Ta kontakt med banken for å få tilbud på finansiering for din bedrift.

Det skal lønne seg å velge løsninger for fremtiden

Grønne lån skal bidra til bærekraftig utvikling og gis til prosjekter og investeringer i bygg med spesielle kvaliteter som tilfredsstiller bankens gjeldende kriterier for grønn finansiering. Lånemidlene benyttes til prosjekter og investeringer med spesifikke miljømessige kvaliteter. 

Se retningslinjer for samfunnsansvar og bærekraft

Se også

Grønt landbrukslån

Lån til bærekraftige tiltak i landbruket.

Solenergilån til næringseiendom

Lån til solcelleanlegg eller solfangere til næringsbygg.

Grønt rehabiliteringslån

Lån til rehabilitering av eksisterende næringsbygg.