Solenergilån til næringsbygg

Det å investere i solcellepaneler på næringsbygget gir flere fordeler, men er også en stor kostnad. Her kan du søke om finansiering av solcelleanlegg eller solfangere til næringsbygg.

Solcellelån til næringsbygg
Traktor ikon

Økonomiske fordeler
Redusert driftskostnader og redusert sårbarhet mot høye strømpriser.

barekraftig-bedrift

Konkurransefortrinn

Økt attraktivitet for leietakere og økt verdi på bygningen.

Bedre betingelser
Bedre lånebetingelser enn tilsvarende lån som ikke er grønt.

Vilkår

  • Låneformål: Solcelleanlegg eller solfangere til næringsbygg.
  • Finansiering av solcelleanlegg eller solfangere på næringseiendom banken finansierer.
  • Tilsvarende løpetid som på finansieringen av selve bygget.
  • Ta kontakt med banken for å få tilbud på finansiering for din bedrift.

Solcelleanlegg på næringsbygg

Næringsbygg har ofte stort strømforbruk og store flater som passer godt for montering av solcelleanlegg. Det er derfor et stort potensial for produksjon av solenergi på næringseindom for bedriften. Solcellepaneler fungerer like godt på gamle som nye bygg.

Det å investere i solcellepaneler til ditt næringsbygg gir deg som eier av bygget mange fordeler. Kanskje den største fordelen er at du går inn med en engangskostnad, som vil gi deg avkastning i lang tid fremover. 

Det er mange fordeler ved å investere i solenergi. Næringseiendom er spesielt godt egnet.

"Gevinsten er hyggeligere strømregninger, økt verdi på eiendommen og større etterspørsel blant leietakere."

- Hans Olav Wedvik
Konserndirektør for bedriftsmarked

Se også

Grønt landbrukslån

Lån til bærekraftige tiltak i landbruket.

Grønt rehabiliteringslån

Lån til rehabilitering av eksisterende næringsbygg.

Grønt lån nyere næringseiendom

Lån til næringsbygg og grønn eiendom.

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }