Grønt rehabiliteringslån

I Norge kommer de største klimagassutslippene til en bygning i forbindelse med materialproduksjon og i byggeprosessen. Det er derfor viktig å ta vare på den eksisterende bygningsmassen. 

Økonomiske fordeler
Reduserte driftskostnader og stømforbruk.

barekraftig-bedrift

Økt verdi på eiendommen
Forbedret energistandard og økt attraktivitet for leietakere.

Bedre betingelser
Bedre lånebetingelser enn tilsvarende lån som ikke er grønt.

Rehabilitering av bygg

Grønt rehabiliteringslån er finansiering av rehabilitering på eksisterende næringseiendom, bygget før TEK 17.

Kriterier for grønt rehabiliteringslån:

  • Tiltaket må på forhånd beregnes til å gi 30 % forbedret energieffektivitet (kW/m2) – i henhold til taksonomien.
    Eller forbedring på to energikarakterer.
  • Forbedringen må være dokumentert ved energiattest (eller dokumentert energiforbruk fra tredjepart) før og etter. Eventuelt energiattest i forkant, og estimat fra tredjepart på planlagt forbedring.
  • Minimum energiklasse D etter tiltak.

Vilkår

  • Grønt rehabiliteringslån: Finansiering av energieffektivisering/rehabilitering av eksisterende næringsbygg.
  • Når tiltakene er gjennomført endres lånet til grønt lån rehabilitert bygg.
  • Grønt lån rehabilitert bygg: Finansiering av hele bygget etter rehabilitering.
  • De grønne rehabiliteringslånene gis på næringseiendom banken finansierer.
  • Ta kontakt med banken for å få tilbud på finansiering for din bedrift.

Det skal lønne seg å velge løsninger for fremtiden

Grønne lån skal bidra til bærekraftig utvikling og gis til prosjekter og investeringer i bygg med spesielle kvaliteter som tilfredsstiller bankens gjeldende kriterier for grønn finansiering. Lånemidlene benyttes til prosjekter og investeringer med spesifikke miljømessige kvaliteter. 

Se retningslinjer for samfunnsansvar og bærekraft

Se også

Grønt landbrukslån

Lån til bærekraftige tiltak i landbruket.

Solenergilån til næringseiendom

Lån til solcelleanlegg eller solfangere til næringsbygg.

Grønt lån nyere næringseiendom

Lån til næringsbygg og grønn eiendom.