Grønt rehabiliteringslån

I Norge kommer de største klimagassutslippene til en bygning i forbindelse med materialproduksjon og i byggeprosessen. Det er derfor viktig å ta vare på den eksisterende bygningsmassen. 

Grønt rehabiliteringslån - Finansiering av rehabilitering av eksisterende næringsbygg
Traktor ikon

Økonomiske fordeler
Reduserte driftskostnader og stømforbruk.

barekraftig-bedrift

Økt verdi på eiendommen
Forbedret energistandard og økt attraktivitet for leietakere.

Bedre betingelser
Bedre lånebetingelser enn tilsvarende lån som ikke er grønt.

Rehabilitering av bygg

Grønt rehabiliteringslån er finansiering av rehabilitering på eksisterende næringseiendom, bygget før TEK 17.

Kriterier for grønt rehabiliteringslån:

  • Tiltaket må på forhånd beregnes til å gi 30 % forbedret energieffektivitet (kW/m2) – i henhold til taksonomien.
    Eller forbedring på to energikarakterer.
  • Forbedringen må være dokumentert ved energiattest (eller dokumentert energiforbruk fra tredjepart) før og etter. Eventuelt energiattest i forkant, og estimat fra tredjepart på planlagt forbedring.
  • Minimum energiklasse D etter tiltak.

Vilkår

  • Grønt rehabiliteringslån: Finansiering av energieffektivisering/rehabilitering av eksisterende næringsbygg.
  • Når tiltakene er gjennomført endres lånet til grønt lån rehabilitert bygg.
  • Grønt lån rehabilitert bygg: Finansiering av hele bygget etter rehabilitering.
  • De grønne rehabiliteringslånene gis på næringseiendom banken finansierer.
  • Ta kontakt med banken for å få tilbud på finansiering for din bedrift.

Det skal lønne seg å velge løsninger for fremtiden

Grønne lån skal bidra til bærekraftig utvikling og gis til prosjekter og investeringer i bygg med spesielle kvaliteter som tilfredsstiller bankens gjeldende kriterier for grønn finansiering. Lånemidlene benyttes til prosjekter og investeringer med spesifikke miljømessige kvaliteter. 

Se retningslinjer for samfunnsansvar og bærekraft

Se også

Grønt landbrukslån

Lån til bærekraftige tiltak i landbruket.

Solenergilån til næringseiendom

Lån til solcelleanlegg eller solfangere til næringsbygg.

Grønt lån nyere næringseiendom

Lån til næringsbygg og grønn eiendom.

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }