Grønne bedriftslån

Enten det er snakk om nyere grønn næringseiendom, eller renovering av eksisterende næringseiendom, kan vi hjelpe med finansieringen. Det skal lønne seg å velge løsninger for fremtiden!

illustrasjon-liten-kontrakt

Reduserte driftskostnader og
strømforbruk.

barekraft

Dokumentert forbedret energistandard og økt attraktivitet for leietakere.

barekraftig-bedrift

Bedre lånebetingelser enn tilsvarende lån som ikke er grønt.

Grønne lån til næringseiendom og boligprosjekter

Grønt lån til nyere næringseiendom

Finansiering av næringsbygg som oppfyller de strengeste kravene til grønn eiendom i vårt grønne obligasjonsrammeverk.

Grønt rehabiliteringslån 

Lånet gjelder finansiering av rehabilitering av eksisterende næringsbygg, og finansiering av hele bygget når tiltakene er gjennomført. 

Solenergilån til næringseiendom

Her kan du søke om finansiering av solcelleanlegg eller solfangere til næringsbygg.

Det skal lønne seg å velge løsninger for fremtiden

Grønne lån skal bidra til bærekraftig utvikling og gis til prosjekter og investeringer i bygg med spesielle kvaliteter som tilfredsstiller bankens gjeldende kriterier for grønn finansiering. Lånemidlene benyttes til prosjekter og investeringer med spesifikke miljømessige kvaliteter. 

Se retningslinjer for samfunnsansvar og bærekraft

Se også

Grønt landbrukslån

Lån til bærekraftige tiltak i landbruket.

Byggelån

Lån til byggeprosjekter

Bedriftslån

Lån til investeringer