Grønt fastrenteinnskudd

Er du opptatt av hva bedriftens overskudd bidrar til? Med grønt fastrenteinnskudd bidrar du til å  støtte en grønnere fremtid.

Med grønt fastrenteinnskudd bidrar du til å  støtte en grønnere fremtid - SpareBank 1 Østlandet
Du får trygg og forutsigbar avkastning
Pengene dine bidrar til å gjøre det enklere å ta grønne valg
Du er med på å finansiere bærekraftig fremtid

Priser og vilkår

4,95 %
  • 12 måneders bindingstid
  • Minsteinnskudd er 25.000 og maksimalt innskudd er 10 millioner kroner

Grønnere sparepenger

Grønt innskudd er for deg som vil sikre at sparepengene dine bidrar til reduserte klimautslipp og en mer bærekraftig fremtid.

Vi garanterer at sparepengene dine kun brukes til å finansiere våre grønne lån.

Hvordan fungerer det?

Vi ønsker å bidra til en mer bærekraftig fremtid ved å stimulere andre til å ta gode miljøvalg. Derfor har vi flere lån som skal gjøre det enklere og rimeligere å velge grønt.

De grønne innskuddene blir brukt til å finansiere våre grønne lån. Vi kan ta imot grønne innskudd tilsvarende det vi har lånt ut i grønne lån.

Bærekraft i alt vi gjør

Helt fra de små sparebankenes tid har bankens formål vært å ta del i samfunnsutviklingen som en engasjert og ansvarlig samfunnsaktør. I dag gjenspeiles dette i visjonen Sammen om å skape og vår ambisjon Bærekraft i alt vi gjør.