SpareBank 1 Østlandets rating


Moody’s: Aa3, stable outlook

Sparebanken Hedmark fusjonerte den 1. april 2017 med SpareBank 1 Oslo Akershus og tok navnet SpareBank 1 Østlandet.