Emisjon januar 2019

Styret i SpareBank 1 Østlandet vedtok 22. januar 2019, tildeling i den etterfølgende emisjonen, reparasjonsemisjonen mot LO og ansattemisjonen. Tegningsperioden utløp 21. januar 2019 klokka 16.30.  

Jente

Se prospekt

Se børsmelding

I den etterfølgende emisjonen ble det tegnet og tildelt totalt 105 024 egenkapitalbevis, hvert pålydende 50 kroner og til tegningskurs 86 kroner. I reparasjonsemisjonen mot LO ble det tegnet og tildelt totalt 18 272 egenkapitalbevis, hvert pålydende 50 kroner og til tegningskurs 86 kroner. I ansatteemisjonen ble det tegnet og tildelt totalt 386 972 egenkapitalbevis, hvert pålydende 50 koner og hvor  2 155 egenkapitalbevis ble tegnet til tegningskurs 86 kroner og 384 817 egenkapitalbevis ble tegnet til tegningskurs 68,80 kroner. Samlet bruttoproveny for den etterfølgende emisjonen, reparasjonsemisjonen mot LO og ansattemisjonen ble om lag NOK 37.3 millioner kroner. Det vil bli sendt ut brev til hver enkelt tegner om tildeling av nye egenkapitalbevis samt beløpet som skal betales for egenkapitalbevisene, 23. januar 2019. Betaling for nye egenkapitalbevis forfaller den 25. januar 2019 og skal foretas i henhold til betalingsprosedyrene i prospektet. De nye egenkapitalbevisene kan ikke overføres eller handles før de er betalt fullt ut og kapitalforhøyelsen er registrert i Foretaksregisteret. Forutsatt full innbetaling, vil registrering skje omkring 4. februar 2019.  

Så snart emisjonene er registrert i Foretaksregisteret vil de nye egenkapitalbevisene bli overført til VPS-kontoen til hver enkelt tegner. Levering av de nye egenkapitalbevisene forventes å skje omkring 4. februar 2019, og det forventes at de nye egenkapitalbevisene vil bli notert på Oslo Børs samme dag.

Pareto Securities AS og SpareBank 1 Markets AS har vært tilretteleggere for Emisjonene, og Advokatfirmaet Selmer AS har vært juridisk rådgiver.

Les opprinnelig sak