Kundevalg 2023

Representantskapet er bankens øverste organ og skal se til at banken virker etter sitt formål og i samsvar med lover og vedtekter.

Innskytervalg2_2018

Kundevalget er avsluttet

Kundevalget ble gjennomført 30. januar til og med 6. februar. Vi takker for alle nominasjoner og stemmer.

Hvem kan stemme?

Alle som stemmer ved valget må være kunder i banken og oppfylle disse kravene:

  • Bo eller ha sitt virke i ett av bankens tre valgdistriker (Østerdalen/Glåmdalen, Hedmarken/Oppland og Oslo/Akershus).
  • Ha innskudd i banken på minst 2500 kroner, og hatt det i de siste seks månedene.
  • Må være over 18 år.

Ingen kan stemme mer enn to ganger, én på grunnlag av eget innskudd og én som representant for en annen innskyter. Det er fastsatt i bankens vedtekter hvem som kan avgi stemme ved valget til representantskapet.

Om valget

Valget vil foregå elektronisk i perioden 30. januar til og med 6. februar. Valgkomiteen har på bakgrunn av innkomne forslag og vurderinger utarbeidet en valgliste for hvert valgdistrikt.

Valgperioden er 4 år for medlemmer og 4 år for varamedlemmer. Det skal i år velges sju medlemmer og sju varamedlemmer fordelt på de tre valgdistriktene. Se hvem som er på valg her.

Innskytervalg2_2018

Bankens representantskap

Representantskapet er bankens øverste organ og skal se til at banken virker etter sitt formål og i samsvar med lover og vedtekter. Representantskapet består av kunder, offentlig valgte, egenkapitalbeviseiere og ansatte. Sammen er de med å avgjøre viktige saker som blant annet; føre tilsyn, utstede fullmakter og velge medlemmer til bankens styre.

Les mer om bankens representantskap

Se valgte medlemmer og varamedlemmer


Valg til Sparebankstiftelsens generalforsamling

I 2023 vil det også avholdes innskytervalg til generalforsamlingen i Sparebankstiftelsen Hedmark. Mer informasjon om dette finner du på deres nettside.

Har du spørsmål om valget?

Ta kontakt på valg@sb1ostlandet.no.

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }