Kundevalg 2021

Representantskapet er bankens øverste organ og skal se til at banken virker etter sitt formål og i samsvar med lover og vedtekter.

Kundevalget er avsluttet

Årets kundevalg ble gjennomført 8. -15. februar og vi takker alle som deltok og stemte under valget.

Hvem kan stemme?

Alle som foreslår kandidater eller avgir stemme ved valget må være kunder i banken, og oppfylle disse kravene:

  • bo eller ha sitt virke i ett av bankens tre valgdistrikter.
  • ha innskudd i banken på minst 2500 kroner, og hatt det i de siste seks månedene
  • må være myndig

Bare myndig person har rett til å stemme - på egne eller andres vegne. Ingen kan avgi mer enn to stemmer, én på grunnlag av eget innskudd og én som representant for annen innskyter. Det er fastsatt i bankens vedtekter hvem som kan avgi stemme ved valget til representantskapet. 

Hvem er på valg?

På bakgrunn av innkomne forslag og vurderinger har valgkomiteen utarbeidet en valgliste. Kandidatene på valg må oppfylle kravene som fremkommer av bankens vedtekter og representerer hvert sitt valgdistrikt. Valgperioden er 4 år for medlemmer og 4 år for varamedlemmer.

Bankens representantskap

Representantskapet er bankens øverste organ og skal se til at banken virker etter sitt formål og i samsvar med lover og vedtekter. Representantskapet består av kunder, offentlig valgte, egenkapitalbeviseiere og ansatte. Sammen er de med å avgjøre viktige saker som blant annet; føre tilsyn, utstede fullmakter og velge medlemmer til bankens styre.

Les mer om bankens representantskap

Se valgte medlemmer og varamedlemmer

Har du spørsmål om valget?

Ta kontakt på valg@sb1ostlandet.no.